Адвокат у цивільному процесі

Реферат

1. Повноваження адвоката у цивільному процесі голосування та порядок їх оформлення

2.Доказивания у цивільному процесі

4. Пояснення сторін

5.Прения сторін

6. Виступ адвоката до вищої інстанції

Запровадження

Одне з найважливіших елементів механізму забезпечення права і свободи особистості будь-якому суспільстві є гарантія отримання юридичну допомогу. Опинившись в проблемної ситуації та які мають спеціальних юридичних знань і навичок, людина потребує кваліфікованої допомоги професіонала реалізації та цивільного захисту власних інтересів. У зв’язку з цим декларація про юридичну допомога має вибірковий універсальному характері, оскільки виступає як гарантію ефективної реалізації інших права і свободи особистості, зокрема процесуальних прав учасника громадянського судочинства. Необхідність залучення у орбіту цивільних процесуальних відносин професійного представника обумовлена як неможливістю особистої участі боку у процесі, і добровільним зверненням її по допомогу представника.

У зв’язку з цим дослідження діяльності судового представника в сучасному цивільному процесі під час здійснення їм захисту експонованих осіб, і навіть межі цього права спочатку припускають питання про підстави виникнення судового представництва, місці представника у процесі серед інших осіб, що у справі, функціях представника, і навіть форми і методи реалізації повноважень представника під час здійсненні «чужого» за своєю природою права право на захист.

Метою згаданої роботи є підставою розгляд участі адвоката у цивільному процесі.

Об’єкт дослідження відносини представництва у цивільному процесі.

Предмет дослідження: участь адвоката як представника у цивільному процесі.

1. Повноваженняадвоката-представителя у цивільному процесі змін і порядок їх оформлення

Судовий представник вправі здійснювати ті процесуальні дії, скоєння що їх уповноважений довірителем. Треба сказати у тому, що повноваження представника діляться на загальні та спеціальні.

Загальні повноваження надають право представнику здійснювати від імені довірителя сув’язь процесуальних діянь П.Лазаренка та здійснювати процесуальні права, належать самому довірителю. У цьому перерахування відновлення всього комплексу загальних повноважень у доручення непотрібен, оскільки представник має ними на силу свого статусу.

5 стр., 2104 слов

Статус адвоката в україні

... Повноваження адвоката як представника боку у цивільному процесі засвідчуються ордером, видаваним юридичної консультацією.Полномочие ведення справи в самісінький суді дає представнику декларація про вчинення від імені подається – громадянського позивача або права ... порядку статус адвокат і право здійснювати адвокатську діяльність. Адвокат незалежний професійним радником із питань. Адвокат немає права ...

До таких дій ставляться:

 • пред’явлення позову;
 • право повного чи часткового відмовитися від позовних вимог;
 • визнання позову, зміни предмети й підстави для позову;
 • пред’явлення і підписання зустрічного позову;
 • пред’явлення касаційних скарг;
 • пред’явлення скарг гаразд нагляду;
 • ознайомлення з матеріалами справи (робити виписки із них, знімати копії);
 • заяву клопотання;
 • дача усних і письмових пояснень суду;
 • уявлення своїх доказів і міркувань по які виникають у процесі судового розгляду питанням;
 • заперечення проти клопотань, доказів і міркувань інших, що у справі;
 • дача згоди в руки справи в самісінький заочному виробництві з винесенням заочного рішення;
 • отримання рішення та визначенням суду;
 • укладання мирової угоди;
 • оскарження рішення суду.

Всі ці повноваження представника можуть визначити як і усному заяві,занесенном до протоколу засідання, і у письмовому заяві довірителя у суді (год. 6 ст. 53 ЦПКРФ)[[1]].

Що ж до спеціальних повноважень, вони повинні бути прямо надані довірителем шляхом свідчення про них же в доручення. Це з тим, що вчинення деяких процесуальних дій спрямоване виникнення, зміну цін і припинення процесуальних правий іобязанностей[[2]].

До таких спеціальних повноважень закон відносить декларація про:

 • підписання позовної заяви про;
 • підписання відкликання на позовна заява;
 • підписання заяви про забезпечення позову;
 • передачу справи в самісінький третейський суд;
 • повна відмова від позовних вимог;
 • частковий відмови від позовних вимог;
 • визнання позову;
 • зміна підстави для позову;
 • зміна предмета позову;
 • укладання мирової угоди;
 • підписання угоди по фактичним обставинам;
 • передачу своїх повноважень представника іншій юридичній особі (передоручення);
 • підписання всі заяви про перегляді судових актів по нововідкриті обставини;
 • оскарження судового акта арбітражного суду;
 • отримання присуджених коштів чи іншогоимущества[[3]].

Оформлення повноважень представника великою мірою залежить від виду форми адвокатського освіти.

За загальним правилом повноваження представників повинні прагнути бути виражені в доручення, виданої і оформленої відповідно до федеральним законом.

Відповідно до ст. 185 ДК РФ дорученням визнається письмовеуполномочие, що видається однією особою іншій юридичній особі для представництва перед третімилицами[[4]].

Що ж до питань оформлення і підтвердження повноважень адвоката, всі вони засвідчуються відповідно до Федеральним законом «Про адвокатську діяльність і адвокатурі Російській Федерації».

Відповідно до положеннями ст. 6 (п. 2) зазначеного Закону на випадках, передбачених федеральним законом (кримінальні справи, справи, що виникають із адміністративних правопорушень, надання юридичну допомогу неповнолітнім правопорушникам), адвокат представляє довірителя виходячи з ордера, а випадках, передбачених федеральним законом — виходячи з доручення. «Ордер» — слово латинського походження: «>ordo» означає «ряд, порядок». У сучасному розумінні ордер — це письмове розпорядження, розпорядження чи документ видачу, отримання, здійснення чогось. Адвокатам він видається відповідним адвокатським освітою. Форма ордера стверджується федеральним органом юстиції. У цивільному процесі адвокат може бути без ордера, виходячи з лише однимдоверенности[[5]].

4 стр., 1782 слов

Правовий статус адвоката в україні

... статусу. Рішення про надання претендентові статусу адвоката набирає чинності з прийняття претендентом присяги адвоката. Цей статус необмежений тимчасовими рамками й певним віком адвоката. Про присвоєння претендентові статусу адвоката кваліфікаційна комісія в ... захисту. Зі сказаного вище слід, що деякі випадках адвокат неспроможна прийняти доручення довірителя. У цій ситуації він має заздалегідь ...

Повноваження представника, який укладає договір (угоду) для подання юридичну допомогу, оформляються як доручення, що дає цивільно-правової документ.

Доручення представляти інтереси у суді мусить бути видана і оформлена відповідно дозаконом[[6]], ст. 53 ЦПК РФ.

Термін дії доручення неспроможна перевищувати трьох років. Якщо термін в один доручення не зазначений, вона силу протягом року із дня її скоєння.

Якщо у ній не вказано дату її скоєння, вона є некоректним.

Дія доручення припиняється внаслідок:

1) закінчення терміну доручення;

2) скасування доручення обличчям,видавшим її;

3) відмови особи, якому видано доручення;

4) припинення юридичної особи, від чийого імені видано доручення;

5) припинення юридичної особи, якому видано доручення;

6) смерті громадянина, який виказав доручення, визнання його недієздатною, обмежено дієздатним чи безвісно відсутнім;

7) смерті громадянина, якому видано доручення, визнання його недієздатною, обмежено дієздатним чи безвісно відсутнім.

Обличчя, яке видало доручення і потім яке скасувало її, зобов’язане сповістити стосовно скасування обличчя, якому доручення видана. По припинення доручення обличчя, якому її видано, зобов’язане негайно повернутидоверенность[[7]].

2.Доказивания у цивільному процесі

Участь адвоката у судовому засіданні — це квінтесенція усіх її зусиль з надання правову допомогу довірителю. Успіх адвоката у суді безпосередньо залежить від всієї хірургічної роботи, виконаній ним до засідання.

Діяльність адвоката у судовому засіданні з погляду професійних навичок можна розділити на дві складові: роботи з доказами і сильний виступ адвоката у суді.

Фундаментальна обізнаність із доказами вимагає як глибоких пізнань у сфері процесу, але й розуміння, як за допомогою наявних доказів переконати суд обгрунтованості обраної адвокатом правової позиції. З іншого боку, вміння нейтралізувати докази з іншого боку процесу дозволяє знесилити позицію іншої сторони і одна із ефективних засобів захисту відповідача чи відстоювання інтересів позивача.

Фундаментальна обізнаність із доказами пов’язана з необхідністю «відчувати» процес, тобто. розуміти, які наслідки можуть призвести ту чи іншу процесуальне дію, скоєне адвокатом від імені довірителя. Саме тому якість роботи адвоката у суді безпосередньо залежить від рівня її кваліфікації, поєднала правові знання і набутий практичнудеятельность[[8]].

Посилення принципу змагальності у цивільному процесі, за період кардинально змінило діяльність адвоката у судовому розгляді, і його діяльність із доведенню. Основне тягар доказів у цивільному і процесі законодавцем покладено боку, суд лише допомагає їм у отриманні доказів організовує дослідження доказів у судовому засіданні. Помилки, допущені адвокатом регулярно працюють з доказами, здатні до отриманню негативного для довірителя рішення.

Правила уявлення та дослідження доказів у цивільному процесі що визначають правового поля до роботи адвоката з доказами, істотно змінилися з ухваленням нової ЦПК РФ в 2002 р. Основні зміни торкнулися обсягу повноважень суб’єктів доведення, правил уявлення, дослідження, оцінки доказів. У цивільному процесі розширено коло коштів доведення.

9 стр., 4240 слов

Высший арбитражный суд

... Его роль - обеспечение единообразия судебной практики. 1. Процесс становления системы арбитражных судов в России Арбитражные органы, как таковые, стали появляться в нашей стране после 1917 ... высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их ...

Значний вплив на правила уявлення та дослідження доказів у сучасному цивільному процесі надав закріплений в год. 3 ст. 123 Конституції РФ принцип змагальності.

У цивільному процесі передусім змінилася роль судна у доведенні. Було неправдою стверджувати, що перетворився на стороннього спостерігача, незалежного арбітра, не приймаючої жодної участі потребують доведення. Проте його повноваження у збиранню доказів істотно скоротилися. Основне тягар доведення обставин справи покладено боку. Відповідно до год. 1 ст. 57 ЦПК РФ докази видаються сторонами та інші особами, що у справі.

Суд зобов’язаний збирати й подавати докази на підтвердження обставин, які мають значення для справи. Це означає, що за власною ініціативою, без клопотання особи, що у справі, неспроможна викликати свідка, зажадати письмового або речовинне доказ, аудіо, відеозапис. Проте в суду збереглося право з власної ініціативи призначити експертизу у разі виникнення питань, потребують спеціальних знань (год. 1 ст. 79 ЦПК РФ), і навіть спрямовувати судові доручення та призначати огляд письмових чи речові докази (ст. 58, 63 ЦПКРФ)[[9]].

Надаючи суду повноваження у отриманню доказів у чітко визначених законом випадках, законодавець прагнув, з одного боку, збільшити ефективність діяльності суду з вирішенню справ України та скоротити ймовірність судової помилки, з іншого — підвищити передбачуваність дій учасників процесу наслідків таких дій. Чіткі правила доведення дозволяють адвокату планувати свої дії суд і мови розуміти, який результат дійдуть поданням тієї чи іншої докази. Участь судна у доведенні в сучасному цивільному процесі зводиться переважно для реалізації керівництва процесом доведення і надання сприяння отриманні доказів. Суд під час підготовки справи до судового розгляду визначає межі доведення, розподіляє тягар доведення (год. 2 ст. 56 ЦПК РФ).

З іншого боку, суд попередньо оцінює достатність доказів та їх недостатності пропонує сторонам надати додаткові докази (п. 2 год. 1 ст. 150 ЦПК РФ).

Якщо особи, що у справі, що неспроможні самостійно отримати докази, суду з їх клопотанню вправі зажадати необхідне доказ від імені, яка має вона перебуває (ст. 57 ЦПК РФ).

У цивільному процесі практично адвокат може мати справу з ситуацією, коли жодна зі сторін не заперечує існування або відсутність обставини, яке має значення для справи, а суд відповідність до год. 2 ст. 56 ЦПК РФ виносить до обговорення сторін обставини справи, мають, на його думку, значення для справи. Тим самим було суд пропонує сторонам надати суду докази існування або відсутність такого обставини або визнатиего[[10]].

Насправді у цивільному справі, зазвичай, неможливо з’ясовувати всіх обставин справи, оскільки це призвело б до нескінченному збільшення часу судового розгляду.

Наділення суду повноваженням виносити до обговорення сторін юридичні факти, які сторонами не оскаржуються і із якими закон пов’язує декларація про позов, то, можливо необхідним у разі, коли вимагають додаткової захисту інтереси боку, що з погляду публічних інтересів слабша (неповнолітні, споживачі тощо.).

4 стр., 1974 слов

Порушення провадження по справі в господарському процесі

... участь у справі, направити до господарського суду відзив на позовну заяву []. Згідно ст. 59 ГПК України відповідач має право після отримання ухвали про порушення справи направити: 1) до господарського суду – ... 3) в позовній заяві не вказані обставини, на які не покладаються позовні вимоги, докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, обумовлений розрахунок стягуємої або оскаржуємої суми; ...

У деяких нормах матеріального права на суд покладається обов’язок з’ясовувати деякі обставини незалежно від цього, посилаються на них боку. Наприклад, год. 3 ст. 87 СК РФ зобов’язує суд щодо призначення розміру аліментів,взискиваемого на користь батька з кожного з дітей, брати до уваги сімейний і матеріальний становище кожного з дітей, і навіть інші що заслуговували уваги інтереси сторін.

У окремих випадках суду з своєї ініціативи з’ясовує, не сплив строк позовної давності не хоче чи відповідач зробити відповідну письмову заяву у зв’язку з його спливанням. Вочевидь, що такі дії суду відповідач ставлять у переважне становище проти позивачем.

Отже, використання судом повноваження формувати межі доведення без жодних обмежень може тільки істотно ускладнити адвоката здоказательственним матеріалом, а й призводити до порушень конституційного принципу процесуального рівноправності сторін.

З практичного погляду наявність в суду таких широких повноважень з формування меж доведення означає, що він під час до судового розгляду мусить уміти передбачити як заперечення відповідача, а й питання судді, і навіть сформулювати можливі відповіді них, підготувавши додаткові докази.

Необхідною частиною роботи адвоката з доказами у цивільному процесі є попереднє формування меж доведення, бо в позивача покладено обов’язок вказати обставини, у яких засновані позовні вимоги, і речові докази, що підтверджують ці обставини (п. 5 год. 2 ст. 131 ЦПК РФ).

Цю копітку роботу може істотно полегшити передбачені ЦПК РФ норму закону про обставин, які потребують доведення, до яких належать загальновідомі, преюдиціальні і визнані обставини (ст. 61, год. 2, 3 ст. 68 ЦПК РФ).

Частина 2 ст. 61 ЦПК РФ допреюдициальним обставинам відносить обставини, встановлені хто розпочав чинність закону судовим постановою за раніше розглянутому справі. Пленум Верховного Судна РФ у своїйПостановлении від 19 грудня 2003 р. № 23 «Про судове рішення» роз’яснив, під судовим постановою, зазначених у год. 2 ст. 61 ЦПК РФ, розуміється будь-яке судове постанову, яке відповідно до год. 1 ст. 13 ЦПК РФ приймає суд (судовий наказ, рішення арбітражного суду, рішення суду).

У судової практиці деяких випадках перед адвокатом йдеться про тому, чи маютьпреюдициальную силу обставини справи, зафіксовані у мотивувальній частині судових визначень.

Наприклад, якщо ухвалою припинено провадження у справі у зв’язку з укладанням сторонами мирової угоди, чи єпреюдициальними обставини, зазначені судом в мотивувальній частині визначення суду про яке припинення провадження у справі? Чи зможе сторона у справі, у якому укладено мирову угоду, оспорювати обставини, зафіксовані у мотивувальній частині цього визначення, під час розгляду іншої справи? Наприклад, тоді як результаті аварії водогону затоплені кілька квартир, було б визнання відповідачем свою вину, зафіксований у визначенні про яке припинення провадження у справі у зв’язку з укладанням мирової угоди із власником

6 стр., 2908 слов

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

... Суддя Конституцiйного Суду України має право пуб­лiчно висловлювати свою думку з питань, що стосуються провадження у Конституцiйному ... Судi України лише що­до тих справ, у яких Конституцiйним Судом України прийнято ... готуються до розгляду Колегiєю суддiв Кон­ституцiйного Суду України, Конституцiйним Судом України. Ухилення вiд дачi пояснень або вiдмова ...