Реферат поняття трудового договору

Динамізм трудового права Російської Федерації, обумовлений переходом до ринкової економіки, активізацією видання законів щодо низки питань праці, вимагає оперативного аналізу новітнього трудового законодавства і практики його застосування, і навіть досягнень науки трудового права.

Новий Трудової Кодекс містить низку принципово нових підходів регулювання трудових відносин.

Насамперед, у ньому значну увагу приділяють розвитку безпосередньо договірних відносин між роботодавцями й працівниками: як колективних, і індивідуальних.

У цьому особливо зростає значення трудового договору як основного акта, виходячи з якого виникають трудові відносини.

Свобода пропозиції робочої сили й свобода попиту, встановлення вільної ціни на всі робочої сили за умов ринкової економіки найкраще характеризується договірному методі виникнення трудових відносин.

Сьогодні неминуче підвищення договірного регулювання трудових відносин. Саме договірна форма, як підкреслюють багато правознавці, природна для ринкової системи, оскільки вона передбачає добровільність угоди, орієнтує до пошуку компромисса[1].

Прийняття трудового Кодексу Російської Федерації зумовило нове розуміння поняття «трудового договору», на відміну «соціалістичного» трудового договору.

Новий Закон спрямовано розвиток договірних відносин у галузі праці та створює гнучкіші правові рамки для сторін трудового договору, він також встановлює суттєві трудові гарантії до працівників і потребує їхнього обов’язкового забезпечення роботодавцями.

Під час розробки Кодексу врахували багато практичні становища, які виникли у ході соціально-економічних перетворень у країні, міжнародного досвіду, інтереси сторін соціального партнерства. Значно посилено роль державні органи за працею, здійснюють нагляд контроль над дотриманням трудового законодавства.

Значимість трудового законодавства надають у суспільстві незаперечна й обумовлена, передусім, його соціальній роллю: з одного боку, це — правовий захист і трудові гарантії громадянам, з іншого — дотримання інтересів роботодавця задля забезпечення ефективного виробництва. При очевидною протилежності інтересів сторін трудових відносин, цілком зрозуміла необхідність пошуку компромісу шляхом переговорів. Проте, очевидне й те, що такі правничий та гарантії, як здорові, й безпечних умов праці, нормування і оплата праці, режим праці та відпочинку, щорічний оплачуваний відпустку, соціальне страхування тощо. мають забезпечуватися хоча на мінімальному рівні всім працівникам.

14 стр., 6896 слов

Припинення трудового договору

... 45 КЗпП України), законодавством про працю вживається термін «розірвання трудового договору».[5] 1.1 Особливості припинення трудового договору Важливою рисою трудових договорів є їх сталість і стабільність. У стабільності трудових відносин зацікавлені не тільки ...

У даний роботі визначатиметься поняття трудового договору, його зміст, сформульовані його специфічні ознаки і проведено отграничение трудового договору з суміжних цивільно-правових договорів.

Глава I. Правова характеристика трудового договору.

1.1. Поняття трудового договору.

Відповідно до ст. 37 Конституції РФ працю вільний, кожен проти неї вільно розпоряджатися власними здібностями до праці, вибирати рід роботи і професію, примусову працю заборонений; кожен має право праця викладачів у умовах, відповідальних вимогам безпеки і гігієни; на винагороду за працю без який би не пішли дискримінації і нижчих за встановлений федеральним законодавством мінімальної відстані оплати праці, і навіть декларація про захисту від безробіття.

Розпорядження здатність до праці є виключним правом людини. Трудової договір (контракт) виступає основний формою реалізації принципу свободи праці. Трудової договір – основний інститут трудового права, який відбиває характерні риси трудових відносин. Трудової договір є правовий формою індивідуального регулювання праці організаціях, підвалинами розвитку трудових отношений[2].

У науці трудового права трудового договору розглядають на таких двох аспектах: як угоду працівника з роботодавцем про працю цьому підприємстві як найважливіший інститут трудового права, визначальний норми трудового договору: його висновок, зміну цін і припинення. Трудової договір як угоду на роботу є фактом, який породжує трудове правоотношение працівника, й необхідною передумовою поширення нею трудового законодавства та механізм виникнення інших правовідносин, безпосередньо з трудовим.

Трудової договір — угоду між роботодавцем і працівником, відповідно до яким роботодавець зобов’язується надати працівникові роботу з зумовленої трудовий функції, забезпечити умови праці, передбачені справжнім Кодексом, законів і іншими нормативними правовими актами, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, що містять норми трудового права, своєчасно у повному обсязі виплачувати працівникові зарплатню, а працівник зобов’язується особисто виконувати певну цією угодою трудову функцію, дотримуватися які у організації правила внутрішнього трудового распорядка[3].

У тексті нового Кодексу термін «трудовий дого злодій (контракт)», застосовували до цього часу КзпПр РФ, замінений завжди терміном «трудового договору » . Основні трудові правничий та гарантії, предостав ляемые громадянам, законодавство РФ пов’язує з трудовим договором. Відповідно до ст. 37 Конституції РФ встановлені федеральним законом продолжитель ность робочого дня, вихідні і святкові дні, оплачуваний щорічну відпустку гарантуються толь до тому громадянинові, який працює за трудовому договору. І саме з трудовим договором пов’язані інші гарантії, і компенсації, передбачені за конодательством, для працівника. Правове значення трудового договору — у цьому, що якого є підставою виникнення і дії в часу трудового правовідносини працівника. По трудовому договору працівник приєднується до даного колективу і їх отримує додаткові пільги, встановлені колективним договором і социально-партнерскими угодами, і навіть декларація про що у управлінні організацією (ст. 52 Кодексу).

9 стр., 4176 слов

Зміна умов трудового договору

... праці, пільги, режим роботи, поєднання професій і посад тощо). З урахуванням такого поділу істотних умов трудового договору можна зробити висновок, що згідно із ст. 32 КЗпП будь-яка зміна трудової функції працівника ...

З укладанням трудового договору з його боку поширюються трудові правничий та обов’язки, передбачені іншими подібними інститутами трудового права (з обмеження робочого дня, відпусткам, за оплатою, охорони праці тощо.).

Отже, трудового договору є необхідною підставою поширення працівника спільного освітнього і спеціального трудового законодавства. Трудової договір — це договір особистої вдачі, оскільки працівник особисто здійснює праця викладачів у загальної кооперації праці та неспроможна це робити через інша людина. Тому цей договір охороняє особистість працівника, здоров’я Наполеона, честь гідність. Трудової договір, відбиваючи індивідуальний спосіб регулювання праці, може передбачити додаткові трудові пільги для працівника.

Причому пам’ятаймо, що до новому Трудовому Кодексу трудового договору вважається пов’язаним із моменту фактичного припущення працівника на роботу.

Так, цікаво буде розглянути матеріали судової практики, зокрема, Визначення СК Верховного Судна РФ від 15 грудня 1998 г[4].

«Фактичне припущення на роботу вважається укладанням трудового договору незалежно від цього, був чи прийом працювати належно своїх оформлений»

Кириченко звернулася до суду із позовом АТЗТ «Ареопаг ЭКС ЛТД» про внесення в трудову книжку записів про зарахування працювати як головне фахівця, про звільнення скорочення штатів, про стягнення зарплати (у період з 1 вересня 1994 р. по день винесення рішення суду) і двомісячного вихідної допомоги скорочення штату.

Рішенням Тверського межмуниципального суду Центрального адміністративного округу м. Москви (залишеним без зміни судової колегією у справах Московського міського суду) у позові Кириченко відмовлено.

Президія Московського міського суду залишив без задоволення протест прокурора м. Москви, у якому порушувалося питання про скасування рішення і касаційного визначення.

Заступник Голову Верховного Судна РФ в протесті порушив питання скасування судових постанов.

Судова колегія у справах Верховного Судна РФ 15 грудня 1998 р. протест задовольнила, вказавши таке.

Відмовляючи полягає у задоволенні позовних вимог, суд виходив речей, що факт укладання трудової угоди між позивачем і відповідачем у судовому засіданні не підтвердився.

Проте якщо з таким висновком не можна погодитися. Відповідно до ст.18 КзпПр РФ трудового договору (контракт) залежить від письмовій формах. Прийом працювати оформляється наказом (розпорядженням) адміністрації підприємства, установи, організації. Фактичне припущення на роботу вважається укладанням трудового договору незалежно від цього, був чи прийом працювати міг би належно оформлений.

У зв’язку з цим трудового договору вважається ув’язненим, якщо виконання роботи без видання наказу доручено посадовою особою, які мають правом прийому працювати, або коли робота виконувалася з її відома.

З залученого справи Пресненского межмуниципального суду Центрального адміністративного округу м. Москви вбачається, що позивач був фактичним допущений до роботи й виконував доручення віце-президента АТЗТ «Ареопаг ЭКС ЛТД», гроші впродовж липня — серпень Кириченко заплатили.

У матеріалах справи є копія підписаного генеральним директором фірми «Эксремос» пропуску для входу у будинок, займане відповідачем, але зазначеному обставині суд оцінки назву, пославшись те що, що у приміщенні АТЗТ «Ареопаг ЭКС ЛТД» позивач працював над темою «Механізм розрахунків й платежів Росії з товарам паливної групи і колишньою союзними республіками», але ці неспроможна служити підставою для задоволенню позову.

3 стр., 1129 слов

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору

... відповідальності, передбаченої цивільним правом. Так, матеріальна відповідальність сторін трудового договору настає тільки в разі заподіяння ... роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника (ст. 236 КЗпП України); у разі ушкодження ... Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність», затверджений наказом Міністерства праці України № 43 від 12 травня 1996 ...

Але саме даний аргумент Кириченко навів на утвердження своїх позовних вимог, зазначаючи, що виконував зазначену роботу з дорученням керівництва.

Відмовляючи полягає у задоволенні вимог про внесення запис у трудову книжку про зарахування роботу і про звільнення скорочення штату, суд посилався на виправдатись нібито відсутністю представленому відповідачем штатному розкладі, затвердженому 3 січня 1994 р., посаді головного фахівця.

Однак це не свідчить у тому, що позивач ні прийнято роботу і не виконував її. Відсутність відповідній посаді в штатному розкладі є необхідною підставою звільнення працівника скорочення штату.

Понад те, в штатному розкладі, наявному в матеріалах справи, немає і компанії посади віце-президента АТЗТ «Ареопаг ЭКС ЛТД», займаній Бутеевым, які представляли інтереси відповідача в Пресненском межмуниципальном суді Центрального округу м. Москви. Суд ж це факт залишив поза увагою.

Суд, не врахувавши обставини, які свідчать про фактичному допуск позивача на роботу обличчям, які мають правом прийому працювати, виконанні його завдань, виплаті зарплати (що ні підлягала оскарженню відповідачем у судовому засіданні), наявності пропуску для входу у будинок, займане відповідачем, необгрунтовано відмовив у наданні задоволенні позовних вимог, і не застосував відповідні цим правовідносин норми матеріального права.

Вказівка в постанові президії те що, що позивач виконував роботу поза винагороду і це є угодою цивільно-правового типу, помилково, бо підтверджується матеріалами справи.

При такі обставини судові постанови не можна визнати законними.

Тому судових рішень підлягають скасування, а справа — напрямку на новий розгляд.

1.2. Сторони трудового договору.

Сторонами трудового договору є роботодавець і працівник. Громадянин стає працівником, уклавши трудового договору, попри всі його дії. Другий стороною трудового договору є роботодавець від імені певного підприємства, установи, організації (зокрема фірми, акціонерного товариства, виробничого кооперативу, приватного підприємця чи іншого роботодавця, приймаючої громадянина на трудовому договору).

Сторони можуть укласти трудового договору, якщо обидві мають трудовий праводеликтоспособностью як визнаній законодавством здатністю бути стороною трудового договору, суб’єктом трудового правовідносини.

Відповідно до ст. 20 Трудового кодексу працівником яв ляется фізична особа, що набрало чинності у трудовий отно шение з роботодавцем виходячи з трудового догово ра, інших актів і особисто яке виконує певну роботу (трудову функцію) і підпорядковані обласним правилам внутрішнього трудового распорядка[5].

По загальними правилами розпочати трудове ставлення може обличчя, досягла 16 років. У кількох випадках отримання основного загальної освіти чи залишення загальоб разовательного установи трудового договору можуть укладати особи, досягли 15 років. Зі згоди котрогось із батьків (опікуна, попечителя) трудового договору то, можливо укладений із учням, коли вони 14 років, до виконання у вільне, від навчання час легкого праці, не причиняющего шкоди здоров’ю та не наруша ющего процесу навчання (ст. 63 ТК).

5 стр., 2286 слов

Трудовой договор с испытательным сроком

... При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. Кроме того, трудовой договор с условием установления испытательного срока должен ... работник считается поступившим на работу без испытательного срока. Испытательный срок устанавливается до начала роботы, его продление не допускается. В срок испытания входит фактически отработанное работником ...

Роботодавець — це фізична особа (громадянин) або юридична особа (організація), яке у тру довых стосунки з працівником виходячи з заклю ченного трудового договору, інших актів і що є стороною зазначеного договору. У встановлених задо нодательством випадках як роботодавця може бути інший суб’єкт, наділений правом укладати трудові договори. Права й обов’язки роботодавця в трудовому відношенні здійснюються нею самою (фі зическим обличчям) і (чи) органами управління юриди ческого особи (організації) гаразд, встановленому законом, іншими нормативними правовими актами, уч редительными документами організації та локальны ми нормативними актами (ст. 20 ТК).

Підприємство, установа, організація то, можливо стороною трудового договору, яка є юридичною особою. Це філії, представництва юридичних, яким останнє передало право приймання й звільнення працівників цієї філії; вони теж мають самостійний рахунок у банку з праці і план за працею. Від організації, підприємства, установи виступає його керівник, який має право приймання й звільнення. Обидві боку вільні і рівноправні у виборі з іншого боку трудового договору. Закон встановив деякі обмеження роботодавця, зобов’язуючи їх прийняти за квотою інваліда чи інший обличчя, молодого заявленого їм на підготовку фахівця, і навіть забороняючи (ст. 64 Кодексу) необгрунтовані відмови у прийомі працювати, тобто. за до ділових якостей, і дискримінацію прийому, тобто. певні переваги чи обмеження прав за до ділових якостей.

Забезпечення прав працівників і європейських роботодавців жадає від них дій у відповідь. Взаємні обов’язки сторін трудового відносини становлять важливий принцип регулювання трудових відносин. Стаття 2 ТК РФ передбачає обов’язки сторін трудового договору додержуватися умов укладеного договору.

Укладаючи трудового договору, роботодавець перебирає зобов’язання забезпечити працівника роботою, зумовленої цим договором. Якщо працівник попередив роботодавця про відсутність роботи, але работода тель по будь-яким причин роботу не надав, він повинен оплатити працівникові час простою в раз заходи, встановлених ст. 157 ТК РФ[6].

Роботодавець зобов’язаний забезпечити працівникові усло вия праці, відповідні вимогам охорони тру так. Під умовами праці тому випадку розуміється сукупність чинників виробничої середовища проживання і трудового процесу, що впливають на работоспо собность і душевному здоров’ї працівника (ст. 9 ТК РФ).

Трудовым договором встановлюється обов’язок роботодавця сплачувати заробітну плату працівникові своєчасно у обсязі, який визначено цим договором. По загальними правилами, встановленим ст. 136 ТК РФ, платня йде ра ботнику не рідше ніж кожні півмісяця щодня, певний правилами внутрішнього трудового розпорядку організації, колективним договором