Реферат виборче право та виборча система в україні

Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Курсова робота «У конституційному праві України» На тему: « Виборча система України » Виконала студентка II курсу групиЮИ-155 >Опренко М. В. ПеревіривРашидов З. Ф. р. Луганськ 2006 Запровадження 3 1. Поняття виборчого права України 1.1 … Читать далее

Трудові спори і порядок їх вирішення

«ТРУДОВІ СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ» Вступ Виникнення трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, в установах і організаціях значною мірою пов’язане з нестабільністю в економіці. Звільнення працівників, що часто набуває масового характеру, безробіття, низька заробітна плата та несвоєчасність її виплати, простої на виробництві, вимушені довготривалі відпустки без … Читать далее

Поняття та види речових прав за законодавством України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ», Факультет цивільної та господарської юстиції, Кафедра цивільного права Реєстраційний №__________ Дата_____________________ Курсова робота, Поняття та види речових прав за законодавством України, Студентки 3 курсу 2 потоку 1 групи денної форми навчання Панченко Ольги … Читать далее

Держави як основні суб єкти міжнародного права

Розуміння сутності міжнародного права необхідносегодня широкого кола осіб, оскільки він впливаєпрактически попри всі царини життя сучасного російського суспільства. Значення й застосування їх норм міжнародного права — важлива сто рона діяльності юристів, бо відповідно до год. 4 ст. 15 Конституції РФ «загальновизнані принципи і норми міжнародного правничий … Читать далее

Поняття та види об єктів авторського права

Міністерство освіти і науки України Запорізький державний університет Юридичний факультет Курсова робота на тему Поняття та види об’єктів авторського права Запоріжжя 2001 Реферат Курсова ро­бо­та: 29 с., 15 дж. Об­‘єкт дос­лід­жен­ня — об’єкти авторського права. Ме­та ро­бо­ти — вивчення поняття та видів об’єктів авторського права, поняття … Читать далее

Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра комерційного права КУРСОВА РОБОТА на тему: “Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством” Київ 2009 ЗМІСТ ВСТУП І ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ 1.1 Права неповнолітніх у трудових правовідносинах 1.2 Особливості прийняття та звільнення осіб молодших 18 … Читать далее

Реферат з цивільного процесуального права

Курсова робота з предмета ГРОМАДЯНСЬКЕПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО >Виполнил: студент 4 курсу юридичного факультетуMilliondollarboy Інститут гуманітарної освіти Москва 2008 рік Запровадження В усіх випадках, коли здійснюється захист цивільних правий і охоронюваних законом інтересів судами загальної юрисдикції, і світовими суддями, йдеться про цивільному процесі. Цивільний процес регулюється нормами громадянського … Читать далее

Реферат види трудових договорів

Курсова робота з предмета: Трудове право Виконала: Мухометьярова Г.К., грн. ЮД-219 Державне Освітнє Заснування Обласний Учебно-методический центр «Ориентир» Омськ, 2000 р. Види трудових договорів. Особливості окремих видів договорів. Види трудових договорів. Усі трудові договори з часу дії законодавець ділить втричі виду (ст. 17 КзпПр РФ): договір … Читать далее

Правова характеристика шлюбного договору

Правова характеристика шлюбного договору» Вступ Шлюбні контракти укладалися споконвіку. Незважаючи на те, що вони не є повальним захопленням в нашій країні в порівнянні з іншими, не варто нехтувати такою формою страховки свого майбутнього. Скільки сімей – стільки й способів життя. Як витрачати гроші, як розподілити домашні … Читать далее

Приватизаційний процес в Україні

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Циклова комісія правознавчих та соціально-економічних дисциплін КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Цивільне та сімейне право» на тему: «Приватизаційний процес в Україні» Студентки 4-го курсу групи 09-ПР-11 Атанової Ганни Олександрівни Керівник: викладач ІІ категорії МК ДВНЗ … Читать далее