Реферат види трудових договорів

Курсова робота з предмета: Трудове право

Виконала: Мухометьярова Г.К., грн. ЮД-219

Державне Освітнє Заснування Обласний Учебно-методический центр «Ориентир»

Омськ, 2000 р.

Види трудових договорів. Особливості окремих видів договорів.

Види трудових договорів. Усі трудові договори з часу дії законодавець ділить втричі виду (ст. 17 КзпПр РФ):

 • договір з невизначеним терміном;
 • терміновий договір, укладений терміном трохи більше п’яти;
 • договір тимчасово виконання певної роботи.

Останній вид договору також обмежений за часом дії, але обмежена не календарним терміном, як і терміновому договорі, а часом закінчення певної роботи (сезонної, тимчасової тощо.).

Проте згадана класифікація ще відбиває особливості всіх видів трудових договорів, а ці особливості є як у порядку укладання, і у змісті різних видів договорів. І єдиного критерію для класифікації трудових договорів немає. Кожен із зазначених видів договорів за своє чергу розділити про особливості порядку їхнього ув’язнення й змісту ми такі види.

Договір з невизначеним терміном полягає:

 • звичайний, коли, зазвичай, зумовлюються сторонами місце роботи, трудова функція працівника, тоді як у багатьох (раніше зазначених) випадках і величину зарплати;
 • такий договір залежить від вона найчастіше;
 • контракт, що може бути і з невизначеним терміном, але, зазвичай, ставиться до терміновим договорами;
 • з заявленим терміном при підготовки молодим робітникам і молодим фахівцем щодо напрямку після закінчення навчання у профтехучилищах, у вищих і середніх професійних освітні установи;
 • прийнятих за конкурсом;
 • із суміщення професій;
 • з позаштатним працівником;
 • про надомною роботі.

Термінове трудового договору полягає:

 • контракт;
 • по організованому набору;
 • до роботи на районах Крайньої Півночі чи прирівняних до них місцевостях;
 • про всяк певний календарний рік, не перевищує п’яти (наприклад, тимчасово тривалого відпустки постійної робітниці у зв’язку з відпустками вагітним і пологам і догляду дитину до півтора року можна взяти працівника терміново договору, а можна й за договором для певної роботи;
 • для виробничого навчання чи учнівський терміном щонайменше шість місяців, і потім трансформується на звичайний договір з невизначеним терміном;
 • з керівником організації терміном, визначається статутом цієї організації.

Але терміновий договір може полягати який завжди, а тільки якщо не можна укласти договір з невизначеним терміном, враховуючи характер чи умови майбутньої роботи, інтереси працівника і коли закон прямо передбачив висновок термінового договору (год. 2 ст. 17 КзпПр РФ).

4 стр., 1769 слов

Поняття права міжнародних договорів

... наслідки, що стосуються режиму договорів. 2. Джерела права міжнародних договорів Тривалий час єдиним джерелом права міжнародних договорів були звичаї. Перший кодификаційний акт в області права міжнародних договорів був прийнятий у 1928 ... погодилася на обов’язковість для нього договору, незалежно від того, чи вступив договір у силу. До учасників договору відносяться держави, які погодилися на ...

Так, Закон «Про освіту» прямо передбачив укладання договору з вчителями контракту терміном п’ять років, те з колишніми державними службовцями, з керівниками організацій корисною і іншими працівниками.

Договір тимчасово виконання певної роботи обмежений у часі характером і обсягом роботи. Він то, можливо трьох видів:

 • договору про тимчасової роботи;
 • договору про сезонної роботі;
 • договір для певної іншої (крім тимчасової і сезонної), яка за своїм характером і обсягу повинна закінчуватися його виконанням.

Розглянемо особливості раніше зазначених окремих видів трудових договорів. І розпочнемо з контракту і умови договору державного службовця як нових видів трудових договорів.

Контракт — це нове особливий вид трудового договору. У новій редакції КзпПр РФ скрізь, де йдеться про трудовому договорі, в дужках вказується контракт. Раніше підкреслювалося, що контракт — це нове вид трудового договору, народжений у перехідний до ринкових відносин період.

Вперше він був у 1991 р. нині відміненими Законом РРФСР «Про підприємства й підприємницької діяльності» який передбачав в ст. 31, призначаючи, обранні керівника підприємства з нею полягає контракт (договір), у якому визначаються права, обов’язки, і відповідальність керівника підприємства перед власником майна України та трудовим колективом, умови оплати його, термін контракту, умови звільнення з займаній посаді. Умови цієї контракту мають узгоджуватися з трудовим колективом. Отже законодавець визначив тут зміст безпосередніх умов контракту, які застерігаються сторонами, значно ширше, ніж було у звичайному трудовому договорі, включивши до неї і умови про відповідальність й можливості додаткові підстави звільнення з посади керівника державного чи муніципального підприємства, за наявності що їх звільняється по п. 4 ст. 254 КзпПр, тобто. по «передбачених контрактом, пов’язаним із керівником підприємства». Потім контракти стали полягати і коїться з іншими категоріями працівників (творчими, фахівцями тілі- і радіокомпаній, працівниками освіти, охорони здоров’я, спорту ін.).

Суть контракту полягає у ширшому змісті які застерігаються сторонами безпосередні умов, котрі мають, проте, погіршувати становище працівник проти трудовим законодавством. Отже трудове законодавство визначило, з ким обов’язково полягає контракт.

Контракт — це особливий вид трудового договору, укладеного у відповідності зі спеціальним звідси законодавством між працівником роботодавцем, де міститься широкий перечет. обумовлених безпосередньо сторонами умов, зокрема з питань організації праці, його стимулювання, соціально-побутового забезпечення, відповідальності держави і ін. Юридична природа контракту різна обох категорій працівників: тільки в випадках підписання договору прийому — обов’язок для низки посадових осіб, решту — суб’єктивне право, реалізоване за згодою працівника і роботодавця, коли декларація про вид трудового договору мають обидві її боку. Зараз є кілька зразкових форм контракту (для керівників громадських організацій і ін.), які полегшують його висновок. Зразкові форми мають суто рекомендаційний характері і дозволяють сторонам успішніше і швидше узгодити більшу частину умов, індивідуалізувати контракт.

15 стр., 7435 слов

Правова характеристика шлюбного договору

... собою. І якщо існування шлюбу без шлюбного договору можливо, то шлюбний договір не може існувати поза шлюбом. Актуальність ... регулювання сімейних відносин додався більш сучасний – шлюбний контракт. Уклавши його, особи законодавчо можуть зобов'язати другу половинку ... поняттям «договір» розуміють саме цивільні правовідносини (зобов'язання), що виникли з договору як юридичного факту, або мають на увазі ...

То є Рекомендації Комітету з вищу школу від 10 листопада 1992 р. про контрактної формі укладання трудового договору з професорсько-викладацьким складом державного освітнього закладу (підрозділи) і прикладена до них приблизна форма контракту. Такий контракт залежить від відповідність до п. 2 (Закону РФ «Про освіту» із знову які надійшли працівниками, і з професорсько-викладацьким складом і науковцями відповідно після закінчення їх п’ятирічного терміну конкурсного обрання чи атестації. Контракт, зазвичай, полягає терміном п’ять років. І хоча у КзпПр РФ він поставлене дужках поруч із трудовим договором, не дає права стверджувати, що вони синоніми. Трудової договір — це широке родове поняття, а контракт — його видова частина.

Трудової договір державного службовця має багато особливостей відповідно до Федеральним законом «Про основи державної служби Російської Федерації» від 31 липня 1995 р.. Ці особливості є у прийомі на державної служби, її проходженні й у звільнення. Він передбачив як ряд вилучень, і ряд трудових пільг для державних службовців проти загальним трудовим законодавством.

Державна посаду — цю посаду в федеральних органах влади, органах влади суб’єктів РФ, соціальній та інших державних органах, створених у відповідність до Конституції РФ, із встановленими обов’язками у виконанні і забезпечення повноважень та зовнішньоекономічної діяльності даного органу.

Закон усі державні посади поділив втричі категорії: А, Б і У.

До категорії А ставляться найвищі державницькі посади установлені Конституцією РФ, федеральними законами, конституціями і статутами суб’єктів Російської Федерації (президент, прем’єр-міністр, міністри, керівники палат Федеральних зборів й самі посади й глави адміністрацій в суб’єктів Російської Федерації, судді, депутати та інших.).

Їх зарплату визначають федеральні закони та закони суб’єктів Російської Федерації.

До категорії Б ставляться посади, учреждаемые у передбачений законодавством порядку для безпосереднього забезпечення повноважень осіб, які обіймали посади категорії А.

До категорії У ставляться посади, учреждаемые самими державними органами виспівати і забезпечення повноважень цих органів.

Перелік державних посад всіх трьох категорій зазначений в Реєстрі державних посад. По рангу вони класифікуються п’ять груп: вищі (5-та група), головні (4-та група), провідні (3-тя група), старші (2-га група) і молодші (1-ша група).

Державним службовцям називається працівник, котрий обіймає державну посаду.

Вони приймаються за конкурсом чи призначенням. Випробування за її прийомі може бути встановлене від 3 до 6 місяців. Їх праць договір обмежений віком до 60 років. Право надходження на державної служби мають громадян Росії не до 18-ти років, володіють державною мовою, мають професійну освіту відповідальні вимогам, встановленим законом для державних службовців. Не може бути прийнятий і бути державному службі громадяни: визнані судом недієздатними чи обмежено дієздатними, позбавлені судом право обіймати державну посаду, у разі захворювання, який перешкоджає виконання посаді державного службовця, відмовитися від процедури оформлення допуску до даних, що становить державну або ту охоронювану законом таємницю, відмовитися від надавання даних, вказаних у ст. 12 Закону. а ця стаття передбачає дані про доходи, майновому становищі й ін. Під час прийому громадянин представляє ці рішення, зокрема про стан. Заняття державної посади категорії А обмежена cpoком обрання чи призначення посаду. Взагалі ж трудового договору державного службовця укладається невизначений термін чи термін трохи більше п’яти. У цілому цей договір включається зобов’язання громадянина забезпечувати виконання Конституції РФ і федеральних законів у інтересах громадян Росії.

3 стр., 1032 слов

Право державної власності

... розгляду законодавчого та економічного регулювання інституту права державної власності. Для розкриття теми, хотілося б розглянути поняття державної власності як економічної категорії, його співвідношення з поняттям права державної власності і те, як це врегульовано ...

Надходження на державної служби оформляється наказом з державного органу про призначення державну посаду. Таке призначення проводиться у разі категорії Б — за поданням відповідних осіб категорії На посади 1-ї групи, категорії У — відповідним посадовою особою, при посаді 4 і 5-ї груп категорії У — за результатами конкурсу.

Для визначення рівня професіональною підготовкою, відповідності посаду та для присвоєння кваліфікаційного розряду проводиться атестація державних службовців не менше десь у чотири роки і частіше разу на двох років гаразд, установлюваному федеральними законів і законами суб’єктів Росой Федерації.

Державний службовець немає права: займатися інший оплачуваної діяльністю (крім педагогічної, наукової й інший творчої праці), бути депутатом, займатися підприємницької діяльності, перебувати членом органу управління комерційної організації, брати участь у страйках. Вона має решта обмежень, передбачені ст. 11 закону про державній службі. Але має низку пільг щодо відпусткам, зокрема додаткова відпустка за вислугу років, може бути відпустку без збереження зарплати терміном до один рік, пільги газу в оплаті праці та інших питань.

Закон передбачив основні правничий та обов’язки державного службовця, заходи дисциплінарного стягнення, у тому числі Попередження про неповну службову відповідності і усунення на нижчу посаду. Державним службовцям присвоюються чини: по вищим посадам — дійсний державний радник РФ, по головним — державний радник, по провідним — державний радник 1,2 і класу, по старшим посадам — радник державної служби 1, 2 і класу, а, по молодшим — референт державної служби 1, 2 і класу. Закон (ст. 25) встановив них і додаткові підстави звільнення: вихід за рахунок пенсій, досягнення граничного віку для заміщення державної посади, припинення громадянства Росії, недотримання обов’язків та, встановлених даним Законом, розголошення державній чи інший охоронюваної законом таємниці, виникнення передбачених ст. 21 Закону обмежень. Продовження перебування державному службі людини, яке сягнуло віку ___ років, може лише однократне лише роком. Після досягнення 65 років державний службовець може й далі роботу у державних органах за умов термінового трудового договору.

14 стр., 6896 слов

Припинення трудового договору

... припиняється з ініціативи будь-якої з його сторін. Звільнення -- термін, якому відповідає процедура технічного оформлення вже припинених трудових відносин. Припинення трудового договору є правомірним лише за наявності наступних ... (ст.45 КЗпП); 5. переклад працівника по його згоді на інше підприємство, до установи, організацію або перехід на виборну посаду; 6. відмова працівника від перекладу на ...

Особливості трудового договору суддів визначає Закон РФ «Про статус суддів у Російської Федерації» від 26 червня 1992 р. Він встановив вік для судді — не молодший 25 років, магістратура — довічна, оскільки судді несменяемы, якщо інше не в законі передбачено. Їх повноваження можуть припинятися чи припинятися по загальним чи додатковим підставах, встановленим у даному Законі, про що буде сказано далі в параграфі про звільнення. Він також випливає низка обмежень (не можна займатися підприємництвом та інших.) і кілька трудових пільг щодо цьому Закону.

Глави адміністрацій у системі виконавчої теж належать до державних службовців. Голова податкової адміністрації суб’єкта Російської Федерації є найвищим посадовою особою краю, області, міста федерального значення, автономної області, округу. Цей трудового договору має такі особливості відповідно до Положенням про розділах адміністрації, затвердженим Указом Президента РФ від 3 жовтня 1994 р.:

Голова податкової адміністрації, якщо він зайняв цю посаду у результаті виборів, призначається посаду і звільняється з посади Президентом РФ за поданням Голову Уряди РФ.

Звільнення його з посади виробляється й у випадку письмового заяви про відставку, втрати громадянства Російської Федерації, вступу до чинність закону обвинувального вироку щодо його, визнання його недієздатною рішенням Господарського суду, хто розпочав чинність закону. Це додаткові підстави його звільнення.

Голова податкової адміністрації зобов’язаний подати у відставку у разі обрання його депутатом законодавчого (представницького) органу суб’єкти федерації чи органу місцевого самоврядування, і навіть і під час їм будь-який оплачуваної роботи (окрім викладацької, наукової або інший творчої діяльності).

Голова податкової адміністрації призначає посаду і від посади голів адміністрацій міст і навіть районів, застосовує до них заходи дисциплінарну відповідальність (якщо це віднесено до органів місцевого самоврядування).

Голова податкової адміністрації має право щомісячну надбавку у вигляді до 40 відсотків і надбавку за складність і спеціальний режим роботи у розмірі до 50 відсотків, декларація про щорічний і додатковий оплачуваний відпустку щонайменше 36 робочих днів, а як і право після звільнення його з посади отримувати допомогу протягом до один рік у вигляді зарплати глави адміністрації та доплату, якщо його вести знову роботі буде вже ніколи колишньої.

Як очевидно з наведених особливостей трудового договору державних службовців, вони встановлені як спеціальними нормами-изъятиями, а й нормами-льготами, які передбачають їм ряд привілеїв і заохочень.

До нових видів термінового трудового договору належить трудового договору (контракт) з керівником організації, укладений терміном, який встановлюється відповідно до установчими документами організації рішенням власника майна організації (уповноваженим органом організації, який проти неї представляти організацію у відносинах