Контракт реферат на украинском

Кожна розумна людина рано чи пізно у житті стикається з роботою. Іноді доходить навіть студенти, що відкриті нещодавно почали навчання шукають роботу у тому, щоб чи хоч якось протримаються на плаву. І вже у народних обранців певний їх мають справу з такою поняттям як трудового договору.

Трудової договір посідає особливе місце в трудовому праві. З трудового договору виникають трудові відносини працівника з роботодавцем, неминучими тягне включення цих суб’єктів в систему відносин, регульовані трудовим правом. Інакше кажучи, немає трудового договору — катма й трудових відносин.

Акт цей волевиявлення людини здати у найми іншій людині своє вміння трудитися, — котрі можуть видатися незначним і натомість інших соціальних явищ, — насправді є тією непорушним початком цілої сфери суспільної життя. Значення його визначається загальним характером праці. Праця є основою для створення всіх соціальних благ, економічних і полі-тичних процесів. Людина неспроможна жити легко. Саме праці людина знаходить як матеріальними благами, а й знаходить почуття самовираження, співпричетності та соціальній затребуваності себе, немов особи і морального задоволення.

Робітник вправі реалізувати свої творчі здібності до продуктивної і творчої праці через укладання трудового договору однією чи одночасно на підприємствах, у державних установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором чи угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, у якому термін дії, права, обов’язки, і відповідальність сторін (зокрема матеріальна), умови матеріального забезпечення та молодіжні організації праці працівника, умови розірвання договору, зокрема дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законів України.

1. СУТНІСТЬ ТРУДОВОГОДОГОВОРА

1.1. Поняття трудового договори та його характеристика на сучасний період

Трудової договір — цю угоду між працівником власником підприємства, установи, організації, або уповноваженим їм органом чи котра фізичною особою, яким працівник зобов’язується виконувати роботу, певну справжнім угодою, і підпорядковані обласним внутрішньому трудовому розпорядком, а власник підприємства, установи, організації, або уповноважений їм орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові зарплатню забезпечуватиме умови праці, необхідних виконання роботи, передбачених законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

14 стр., 6896 слов

Припинення трудового договору

... припинення трудового договору Для розірвання трудового договору з працівником законодавство про працю встановлює певний порядок, який залежить від ініціативи сторони, що проявлена при розірванні трудового договору. 2.1 Загальні підстави розірвання трудового договору За угодою сторін, ...

Слід сказати, що з погляду немає різниці у цьому, працює чи працівник по трудовому договору державною підприємстві, у пихатій інституції чи організаціях із колективною формою власності, або в приватного власника, в селянське (фермерське) господарстві. Усі наймані робітники всі мають однакову правової статус, і будь-яка власник зобов’язаний дотримуватися всіх правил і гарантії щодо таких працівників, передбачені трудовим законодавством і колективними договорами і угодами.

Наймана праця характеризується поруч ознак, які принципово відрізняють його від праціненаемного:

  • це робота несамостійний, залежний;
  • здійснюваний з урахуванням добровільно укладеної угоди з роботодавцем;
  • пов’язані з виконанням певної роботи, «замовленої» роботодавцем;
  • із отриманням від роботодавця певного винагороди за виконану роботу.

>Организационно-правовими формами найманої праці є трудового договору і цивільно-правові угоди про праці. Між цими формами наявні істотні відмінності.

У науці трудового права трудового договору сприймається як юридичний факт, промовець підставою виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин; елемент трудового правовідносини, розкриває своє утримання у взаємних суб’єктивні права та обов’язків його сторін; як правової інститут системі трудового права.

Трудової договір викликав до життя цілу систему правових норм, що своє вираження у формі системи трудового законодавства, де інститут трудового договору займає центральне місце.

У наш час становлення ринкових взаємин у Україні нових умов визначили нові тенденції в трудовому договорі.Наметилось два напрями.

Перше. Форма і змістом трудового договору багато в чому відходять від жорстких адміністративних конструкцій, і він працює «гнучкіша» інестабильнее. Поява ринку праці, зростання кількості безробітних — претендентів на вільні робочі місця — зупинка, банкрутство багатьох підприємств істотно змінили соціальне становище роботодавця й працівника. Роботодавець став значно сильніші за та значною мірою «командує парадом». Це виявляється у цьому, що роботодавець найчастіше диктує найманому працівникові свої «правил гри», які за рамки, передбачені трудовим законодавством. Ідеться встановлення кола обов’язків, які взагалі збігаються з усталеними кваліфікаційними характеристиками по конкретної посади; застосування додаткових методів підбору і оцінки кадрів, вимоги надання даних про працівника, які мають часом дискримінаційний характер; укладання договору з працівниками термінових трудових договорів (контрактів) у разі, не передбачених законодавством; встановлення неповного робочого дня, надання відпусток без збереження зарплати, куди працівники вимушено погоджуються; занижені розцінок у оплаті; порушення термінів виплати зарплати; приховування реальну зарплату, у зв’язку з ніж знижуються розміри відрахувань до страхові фонди. Такі дії роботодавця суперечать встановленим юридичним нормам.

Друге. Трудової договір «вислизає» в «тіньової економіки». Значна частка власності трудових відносин здійснюється і їх юридичного оформлення, які характеризуються неконтрольованим розширенням прав роботодавців України та обмеженням трудових прав працівників. У разі економічної кризи працівники змушені приймати кабальні умови роботодавця, забуваючи у своїй, що вони у разі позбавленими всіх соціальних гарантій, передбачених законодавством — права на щорічну відпустку, на соціальні й навчальні відпустки, на виплату соціальної допомоги по тимчасової непрацездатності, отримати відшкодування шкоди, заподіяної працівникові і під час трудових обов’язків, на охорону праці та безпеку трудові відносини, на виробничого стажу. Що особливо важливо, оскільки виробничого стажу трансформується на страхової стаж, й у нарахування трудовий пенсії потрібно буде представляти дані про сплату страхових внесків.

5 стр., 2019 слов

Реферат поняття трудового договору

... поняття «трудового договору», на відміну «соціалістичного» трудового договору. Новий Закон спрямовано розвиток договірних відносин у галузі праці та створює гнучкіші правові рамки для сторін трудового договору, ... з іншого - дотримання інтересів роботодавця задля забезпечення ефективного виробництва. При очевидною протилежності інтересів сторін трудових відносин, цілком зрозуміла необхідність пошуку ...

>Неформализованний трудового договору став однією з основних засобів існування «тіньової» економіки, що у останні роки знаходить глобальні розміри і став стихійним лихом Україні. Економічне примус, повальна юридична безграмотність населення, низький соціальний авторитет судової влади, формально діяльності профспілок, як основних представників, і захисників інтересів працівників, створюють умови для процвітання «тіньової» економіки. Але її головний «виконавець» — найманий працівник — залишається беззахисним за умов ринкової стихії.

Одними юридичними засобами цієї проблеми не вирішити. Юридичні гарантії діють лише загальну систему економічних, політичних вимог і соціальних гарантій. Лише нормально функціонуюча економіка, реальна діяльність підприємств, наявність реальних робочих місць здатні кардинально змінити ситуацію.

Уклавши трудового договору, працівник входить у штат підприємства міста і зобов’язаний підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку, затвердженим на конкретному підприємстві. Процес праці регламентується правовими нормами різного рівня — від централізованого до локального. Робітник, виконуючи ці норми, повинен перетворитися на процесі роботи виконувати певну міру праці певну частину робочого дня — норми праці, дотримуватися правил охорони праці та виробничого безпеки. За виконання цивільних договорів про працю, процес праці не регламентується правому й здійснюється обличчям самостійно свій розсуд.

1.2. Сторони і змістом трудового договору.

Відповідно до КзпПр сторонами трудового договору виступають роботодавець і найманий працівник. З нашого боку роботодавця стороною виступає власник чи уповноважений їм орган або фізична особа.

У законодавстві України ні вирішене однозначно питання формах власності. Конституцію України передбачає державну, комунальну приватну власність. Згідно із Законом України «Про власність» є три форми власності — державна, комунальна і приватна.

Будь-який громадянин, як фізична особа, проти неї використовувати найманої праці й виступати роботодавцем, при цьому непотрібен його як підприємця.

В усіх випадках роботодавець зобов’язаний забезпечити найманому працівникові умови праці, їхня безпека, і навіть соціально-трудові гарантії, сплачувати за працівника страхові внесок у фонди соціального страхування, передбачених законодавством, а разі заподіяння шкоди працівникові у виконанні їм трудових обов’язків, зокрема здоров’ю працівника, роботодавець несе майнову перед працівником.

11 стр., 5133 слов

Понятие и порядок заключения трудового договора

... договор, заключенный на неопределенный срок. Договоры, заключенные на неопределенный срок — это договоры, при заключении которых стороны не оговаривают условия об их действии во времени. Если в трудовом договоре ... не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок. Договоры, заключенные на ...

Роботодавець також несе майнову перед іншими фізичними і юридичних осіб за шкода, заподіяний його працівником у виконанні останнім трудових обов’язків.

Натомість працівник несе матеріальну відповідальність за шкода, заподіяний роботодавцю. Це питання докладніше розгляне главі, присвяченій матеріальну відповідальність в трудовому праві.

Інший аспект трудового договору виступає працівник, котрий за загальному правилу проти неї укласти трудового договору із 16-го років.

На підприємствах слід вести облік працівників, які досягли 18 років. Забороняється застосування праці осіб до 18-ти років на шкідливих, небезпечних, підземних роботах, і навіть нічних, понаднормових роботах, і роботах у вихідні дні. Норми вироблення для неповнолітніх працівників встановлюються пропорційно скороченому робочому часу, а молодих робочих — випускників шкіл, ПТУ, курсів і тих, котрі пройшли навчання підприємстві, — затверджуються знижені норми праці. Усі неповнолітні працівники прийому працювати повинні відбутися попередній медичний огляд.

Громадяни, визнані судом недієздатними, немає права укладати трудові договори. Хоча трудове законодавство зовсім позбавлений такий норми, вДанном разі слід керуватисяобщецивилистическим принципом.

Також слід у тому, що у окремих випадках, залучаючи обличчя до кримінальної чи адміністративної відповідальності ще, може обмежувати трудову дієздатність громадян, у праві обіймати посади, пов’язані з повним матеріальної відповідальністю, керівні посади, посади, пов’язані з урахуванням товарно-матеріальних цінностей, лікарські, педагогічні.

Сукупність умов, визначальних взаємні правничий та обов’язки сторін, становить зміст трудового договору. У зміст входять умови, встановлені як самими сторонами, і нормативно-правовими актами про працю.

Серед умов, вироблюваних сторонами, розрізняють обов’язкові (необхідні) і факультативні (додаткові).

Під обов’язковими розуміються умови, за відсутності угоди з яким трудового договору неспроможна вважатися ув’язненим. До обов’язковим умовам ставляться умови про зарахування працювати; про місце роботи; встановити трудовий функції працівника; розмір оплати праці; про терміні дії трудового договору; про час початку.

>Факультативние умови трудового договору носять додатковий характер. До них належать умови про попередньому випробуванні, про забезпечення житлом, місцем дошкільному установі для дитини працівника та інших.

Разом про те треба врахувати, що постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 року встановлено перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю: установчі документи, інформація за всі формам звітності, відомості про кількість та професійно-кваліфікаційний склад працюючих, їх зарплаті у цілому і з професіями й посадам, наявності вільних місць, документи про сплату податків та інших.

За розголошення комерційної таємниці встановлено кримінальну і адміністративна відповідальність.

Усі дані і обсяг інформації, складові комерційну таємницю, може бути передбачені в цьому спеціальному локальному акті підприємства, затверджуваному власником (керівником) підприємства. У конкретному трудовому договорі можуть утримуватися загальні зобов’язання внеразглашению такі відомості.

9 стр., 4176 слов

Зміна умов трудового договору

... 114 КЗпП). Крім того, у ч. 3 ст. 32 передбачається ще одна зміна умов трудового договору, яка відбувається у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. Аналіз ... по-різному оцінює зміни умов трудового договору внаслідок їх важливості, істотного значення, наскільки є об’єктивним характер змін для даного підприємства. Всі істотні умови трудового договору можна розподілити, виходячи із ...

Умови трудового договору що неспроможні утримувати становища, які відповідають законодавству про охорону праці, і навіть погіршують становище працівника проти законодавством. Такі умови зізнаються недійсними. Разом про те роботодавець рахунок власних коштів проти неї встановлення додаткових проти законодавством трудові і соціально-побутові пільги до працівників.

1.3. Порядок укладання трудового договору

Відповідно до Конституцією України та КзпПр забороняється необгрунтовані відмови у прийомі працювати, і навіть будь-яке пряме чи непряме обмеження правий чи встановлення прямих чи непрямих переваг під час укладання, зміні і припинення трудового договору залежність від походження, соціального і майнового стану, расової і національну приналежність, статі, мови, політичних поглядів, релігійні переконання, членством профспілці чи іншому об’єднанні громадян, роду й характеру занять, місце проживання.

Незаконний відмову у прийомі працювати може бути до суду. Слід звернути увагу, що свою відмову у прийомі працювати вагітним жінкам чи жінкам, які мають дітей до 3-х років, самотнім матерям, у яких дитини до 14-ти років, або дитини-інваліда, власник повинен оформити у вигляді. Такої відмови також може бути оскаржений через суд знову .

Відмова у прийомі працювати жінки за мотивами вагітності чи матері, має немовляти, як і зниження зарплати чи звільнення жінки з роботи з настільки ж мотивів, тягне кримінальної відповідальності посадової особи як виправні роботи терміном до один рік чи позбавлення право обіймати певне місце праці терміном до два роки.

Забороняється також у прийомі працювати громадянина за мотивами досягнення ним віку (ст. 11 закону України «Про основних засадах соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку Україні» від 16 грудня 1993 року.

Забороняється відмову у прийомі роботу і професійне навчання виробництві молоді, яка завершила загальноосвітні школи, професійні навчально-виховні закладу, і навіть інших осіб молодший вісімнадцяти років, направлених ним у рахунок броні. Такої відмови може бути ними на суд.

У той самий час законодавством передбачаються і певні обмеження. Власник вправі вводити обмеження з спільну роботу однією й тому самому підприємстві осіб, що є близькими родичами — подружжя, батьків, братів, сестер, дітей, і навіть батьків, братів, сестер та дітей подружжя, — тоді як через відкликання виконанням своїх трудових обов’язків вони безпосередньо підконтрольні чи підзвітні одне одному.

Трудової договір полягає, зазвичай, в письмовій формах. У окремих випадках дотримання письмовій форми обов’язковий: при організованому наборі працівників; під час укладання трудового договору роботі у районах із цілком особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищений ризик здоров’ю; під час укладання контракту; у разі, коли працівник наполягає на укладанні трудового договору письмовій формах; під час укладання трудового договору