Нотариус реферат қазақша

Реферат

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 14 шiлдедегі N 155 Заңы

( соңғы өзгерістер мен толықтырулар 30.08.09 ж жағдайы бойынша енгізілген)

Жарияланды: Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 13-14

МАЗМҰНЫ

1 бөлiм. Нотариат қызметiнiң ұйымдық және құқықтық негiздерi

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Қазақстан Республикасындағы нотариат

2-бап. Нотариат туралы заңдар

3-бап. Нотариаттық қызмет және оның кепiлдiктерi

4-бап. Нотариаттық iс жүргiзу

5-бап. Нотариаттық iс жүргiзiлетiн тiл

2-тарау. Нотариустың құқықтық жағдайы

6-бап. Қазақстан Республикасындағы нотариус

7-бап. Нотариустың көмекшiлерi мен сынақтан өтушiлерi

8-бап. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия

9-бап. Нотариус лицензиясын беруден бас тарту

10-бап. Нотариус лицензиясының күшiн тоқтата тұру

11-бап. Нотариус лицензиясын керi қайтарып алу

12-бап. Нотариус лицензиясының күшiн тоқтату

13-бап. Мемлекеттiк нотариус

14-бап. Мемлекеттiк нотариат кеңсесi

15-бап. Жеке практикамен айналысатын нотариус

16-бап. Жекеше нотариустың қызметiн сақтандыру

17-бап. Нотариустың құқықтары

18-бап. Нотариустың мiндеттерi

19-бап. Нотариустың қызметiн шектеу

20-бап. Нотариаттық округ

21-бап. Нотариустың қызмет ету аумағы

22-бап. Нотариустың жеке мөрi, мөртабандары мен бланкiлерi

23-бап. Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң әкiмдерi аппараттарының нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi лауазымды адамдарын аттестациялау

24-бап. Нотариустың және нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi лауазымды адамдардың жауапкершiлiгi

25-бап. Нотариаттық iс-әрекеттерге немесе оларды жасаудан бас тартуға шағымдану

3-тарау. Нотариаттық палата

26-бап. Нотариаттық палата

27-бап. Нотариаттық палатаның өкiлеттiгi

28-бап. Нотариаттық палатаның жарғысы

29-бап. Республикалық нотариаттық палатаның өкiлеттiгi

29-1-бап. Жеке нотариаттық архив

4-тарау. Нотариаттық қызметке ақы төлеу

30-бап. Нотариаттық iс-әрекеттерге ақы төлеу

5-тарау. Нотариустың қызметiн бақылау. Әдiлет органдарының нотариатты реттеу саласындағы құзыретi

12 стр., 5580 слов

Реферат нотариат в рб

... не создавать и убедиться на практике в преимуществах частного нотариата. В результате работы частных нотариусов существенно улучшилось нотариальное обслуживание, в государственных нотариальных конторах исчезли очереди. ... документы. Есть еще один негативный момент в деятельности частного нотариата, в котором менее всего «виноваты» сами частные нотариусы. Дело в том, что по условиям эксперимента ...

31-бап. Нотариустың қызметiн бақылау

32-бап. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң нотариатты реттеу саласындағы құзыретi

33-бап. Аумақтық әдiлет органының нотариатты реттеу саласындағы құзыретi

2 Бөлiм. Нотариаттық iс-әрекеттер және оларды жасау ережелерi

6-тарау. Нотариус пен уәкiлеттi лауазымды адамдар жасайтын нотариаттық iс-әрекеттер

34-бап. Нотариус жасайтын нотариаттық iс-әрекеттер

35-бап. Аудандық маңызы бар қаланың, кенттiң, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтiң әкiмi аппаратының лауазымды адамы жасайтын нотариаттық iс-әрекеттер

36-бап. Консулдық қызметтi жүзеге асыратын адамдар жасайтын нотариаттық iс-әрекеттер

37-бап. Нотариаттық түрде куәландырылған құжаттарға теңестiрiлген өсиеттер мен сенiмхаттарды лауазымды адамдардың куәландыруы

38-бап. Лауазымды адамдар куәландырған өсиеттердi нотариусқа беру

7-тарау. Нотариаттық iс-әрекеттер жасаудың негiзгi ережелерi

39-бап. Нотариаттық iс-әрекеттер жасау тәртiбi

40-бап. Нотариаттық iс-әрекеттер жасау мерзiмдерi

41-бап. Нотариаттық iс-әрекеттер жасауды кейiнге қалдырудың және тоқтата тұрудың негiздерi мен мерзiмдерi

42-бап. Нотариаттық iс-әрекеттi жасауды өтiнген адамның жеке басын анықтау

43-бап. Мәмiлелерге қатысушы жеке адамдардың iс-әрекетке қабiлеттiлiгi мен заңды тұлғалардың құқықтық қабiлеттiлiгiн анықтау

44-бап. Нотариаттық құжаттарға қол қою тәртiбi

45-бап. Куәландырылатын мәмiлелер мен айғақталатын құжаттардың мәтiндерiне қойылатын талаптар

46-бап. Нотариаттық iс-әрекет жасау құқығын шектеу

47-бап. Куәландыратын жазбалар жасау, куәлiктер беру және қаулылар шығару

48-бап. Нотариаттық iс-әрекеттер жасаудан бас тарту

49-бап. Нотариаттық iс-әрекеттердi тiркеу

50-бап. Нотариаттық iс-әрекеттердi, нотариаттық куәлiктердi, куәландыратын жазбаларды тiркеу тiзiлiмдерiнiң нысаны

51-бап. Нотариаттық куәландырылған құжаттың дубликатын беру

8-тарау. Мәмiлелердi куәландыру

52-бап. Нотариаттық тәртiппен куәландырылатын мәмiлелер

53-бап. Мәмiле жобасының мазмұны мен мағынасын тараптарға түсiндiру

54-бап. Тiркелуге жататын мүлiктi иелiктен алу және кепiлге салу туралы шарттарды куәландыру

55-бап. Тұрғын үй құрылысы туралы шартты куәландыру

56-бап. Өсиеттердi куәландыру

57-бап. Өсиеттердi өзгерту және күшiн жою тәртiбi

58-бап. Сенiмхаттарды куәландыру

59-бап. Мәмiленiң мазмұны баяндалатын құжат даналарының саны

9-тарау. Мұрагерлiк құқығы туралы куәлiк беру

60-бап. Ашылған мұра жөнiнде мұрагерлерге хабарлау

61-бап. Мұрадан бас тарту немесе оған құқық туралы куәлiк беру туралы өтiнiштердi қабылдау

62-68-баптар.

69-бап. Мұраға құқық туралы куәлiк беру орны мен мерзiмi

70-бап. Мұраға құқық туралы куәлiк беру тәртiбi

71-бап. Заң бойынша мұраға құқық туралы куәлiктi беру шарттары

72-бап. Өсиет бойынша мұраға құқық туралы куәлiк беру шарттары

10-тарау. Ортақ бiрлескен мүлiктегi үлеске меншiк құқығы туралы куәлiктер беру. Мүлiктi иелiктен алуға тыйым салу және оны алып тастау

73-бап. Ортақ бiрлескен меншiк үлесiне меншiк құқығы туралы куәлiк беру

8 стр., 3578 слов

Прокуратура туралы жалпы түсінік

... кімет белгілеген шарттарына сәйкес игерілуін қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Прокуратура органдарының тексерулері нәтижесінде екінші деңгейдегі банктер тарапынан қор ... жағымды өзгерістер мен 2010 жылға белгіленген мақсаттар туралы айтсақ, құқық тәртібін сақтау органдарының келісімді ж ... еңбек қарым-қатынасы, денсаулық сақтау және білім беру салаларына қатысты. Осы жұмыс 2010-2020 жылдар аралығындағы ...

74-бап. Көзi тiрi жұбайының өтiнiшiмен ерлi-зайыптылардың ортақ мүлкiндегi үлеске меншiк құқығы туралы куәлiк беру

75-бап. Мүлiктi иелiктен алуға тыйым салу және оны алып тастау

11-тарау. Құжаттардың көшiрмелерi мен олардан алынған үзiндiлердiң дұрыстығын, қойылған қолдардың түпнұсқалығын және аударманың дұрыстығын куәландыру

76-бап. Құжаттардың көшiрмелерi мен олардан алынған үзiндiлердiң дұрыстығын куәландыру

77-бап. Азамат берген құжат көшiрмесiнiң дұрыстығын куәландыру

78-бап. Құжаттың көшiрмесiнен алынған көшiрменiң дұрыстығын куәландыру

79-бап. Құжаттағы қойылған қолдың түпнұсқалығын куәландыру

80-бап. Аударымның дұрыстығын куәландыру

12-тарау. Фактiлердi куәландыру

81-бап. Азаматтың тiрi екендiгi фактiсiн куәландыру

82-бап. Азаматтың белгiлi бiр жерде болу фактiсiн куәландыру

83-бап. Құжаттардың көрсетiлген уақытын куәландыру

13-тарау. Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн басқаға беру. Ақшаны депозитке қабылдау

84-бап. Өтiнiштердi беру

85-бап. Ақшаны депозитке қабылдау

86-бап. Ақшаны депозитке салған адамға оларды қайтару

14-тарау. Вексель наразылығын жасау

92-бап. Вексель наразылығы

15-тарау. Құжаттарды және бағалы қағаздарды сақтауға қабылдау

93-бап. Құжаттарды және бағалы қағаздарды сақтауға қабылдау

94-бап. Сақтауға қабылданған құжаттарды және бағалы қағаздарды қайтару

16-тарау. Теңiз наразылықтарын жасау

95-бап. Теңiз наразылығы туралы мәлiмдеме

96-бап. Теңiз наразылығы туралы мәлiмдеменiң мерзiмдерi

97-бап. Теңiз наразылығы туралы акт жасау

17-тарау. Дәлелдемелердi қамтамасыз ету

98-бап. Сотта немесе басқа құзыреттi органда iс туындаған жағдайда дәлелдемелердi қамтамасыз ету

99-бап. Нотариустың дәлелдемелердi қамтамасыз ету жөнiндегi iс-әрекеттерi

18-тарау. Нотариустың басқа мемлекеттердiң құқық нормаларын қолдануы. Халықаралық шарттар

100-бап. Нотариустың басқа мемлекеттердiң құқық нормаларын қолдануы

101-бап. Мұралық мүлiктi қорғау және мұраға құқық туралы куәлiк беру

102-бап. Нотариустың шетелде жасалған құжаттарды қабылдауы

103-бап. Басқа мемлекеттер органдарында iс жүргiзуге қажеттi дәлелдемелердi қамтамасыз ету

104-бап. Халықаралық шарт

105-бап. Осы Заңның орындалуын қамтамасыз ету

Ескерту. Мәтiнде «тарау» деген сөздiң алдындағы «I — II» деген цифрлар тиiсiнше «1 — 2» деген цифрлармен ауыстырылды — Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), бүкіл мәтін бойынша «лицензиясы кері қайтарылып алынғандықтан», «лицензияны кері қайтарып алу», «Нотариус лицензиясын кері қайтарып алу», «нотариус лицензиясы кері қайтарылып алынады», «Лицензия кері қайтарылып алынған», «кері қайтарып алу», «нотариустардың лицензияларын кері қайтарып алу» деген сөздер тиісінше «лицензиясынан айырылғандықтан», «лицензиясынан айыру», «Нотариусты лицензиясынан айыру», «нотариус лицензиясынан айырылады», «Лицензиясынан айырылған», «одан айыру», «нотариустарды лицензияларынан айыру» деген сөздермен ауыстырылды — 2007.01.12. N 222 (ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4 стр., 1937 слов

Деп кодексі туралы

... ртібімен, сондай-ақ республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы есеппен қамтамасыз етіледі. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі ... ң үкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың оларды іске асыру туралы актілері тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына бастап қолданыс ... бөлудің мақсатты және аумақтық бюджет қорларын жасауға да негізделген. Бюджеттердің бірлігі біріңғай құқытық негізбен, ...

1 бөлiм

Нотариат қызметiнiң ұйымдық және құқықтық негiздерi

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Қазақстан Республикасындағы нотариат

1. Қазақстан Республикасындағы нотариат — құқықтар мен фактiлердi куәландыруға, сондай-ақ осы Заңда көзделген өзге де мiндеттердi жүзеге асыруға бағытталған нотариаттық iс-әрекеттердi жасау арқылы жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғаудың заң жүзiнде бекiтiлген жүйесi.

2. Осы Заңмен белгiленген жағдайлар мен шектерде нотариаттық iс-әрекеттер жасауға мыналардың құқықтары бар:

1) мемлекеттiк нотариат кеңселерiнде жұмыс iстейтiн нотариустар (мемлекеттiк нотариустар) мен жеке практикамен айналысатын нотариустар (жекеше нотариустар);

2) аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң әкiмдерi аппараттарының нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi лауазымды адамдары;

3) Қазақстан Республикасының атынан консулдық қызмет атқаратын адамдар;

3-1) <*>

4) осы Заңмен нотариаттық iс-әрекеттер жасауға уәкiлеттi өзге де адамдар.

Ескерту. 1-бапқа өзгерту енгізілді — Қазақстан Республикасының 2001.12.24.

2-бап. Нотариат туралы заңдар

Нотариат туралы заңдар Азаматтық кодекс нормаларынан, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының нотариаттық қызметтi реттейтiн өзге де заңдарынан тұрады.