Сімейне право — Право — и — Каталог статей — ы курсовые сочинения аудиокниги

 • знайомство з умовами укладення шлюбу та підставами розірвання шлюбу;
 • з’ясувати якими документами регулюються сімейні відносини;
 • навчитися працювати з нормативними документами, заповнити заяву про реєстрацію шлюбу;
 • формувати шанобливе ставлення до виконання подружніх обов’язків;
 • створення умом для виховання правової культури, моральних якостей: любові та поваги до батьків, дітей, почуття відповідальності за сім’ю, небайдужого ставлення до соціальних проблем.
 • Обладнання: бланк заяви, про реєстрацію шлюбу; ватаман, маркери, аудімагнітофон, підручник «Основи правознавства» за редакцією В.С Журавського.

  Нормативна база: Конструкція України, витяги з Сімейного кодексу України.

  Основні поняття: «заручини», «шлюб», «сім’я», «шлюбний договір», «шлюбний вік», «опіка», «піклування», «аліменти», «усиновлення».

  Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

  Методи і прийоми: бесіда.

  Структура уроку.

  І. Організаційний момент.

  ІІ. Актуалізація і корекція знань і життєвого досвіду учнів. Мотивація навчальної діяльності.

  ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

  Законодавство про шлюб і сім’ю.

  Поняття шлюбу та порядок його укладання.

  Сім’я і сімейні права та обов’язки.

  Шлюбний договір.

  Припинення шлюбу та визнання його недійсним.

  Права та обов’язки подружжя.

  Взаємні права та обов’язки батьків і дітей.

  Влаштування дітей. позбавлених батьківського піклування.

  Сім’я дає повноту життя, сім’я приносить щастя, але кожна сім’я є насамперед великою справою, що має державне значення.

  А.С. Макаренко

  Хід уроку

  І. Організаційний момент.

  Не говорити разом.

  Поважати думки інших.

  Хочеш висловитися – підніми руку.

  Свою точку зору аргументуй.

  Не викрикуй.

  ІІ. Актуалізація і корекція знань і життєвого досвіду учнів. Мотивація навчальної діяльності.

  Бесіда

  (Звучить аудіо запис весільного маршу Мендельсона №9 із музики до команді В.Шекспіра «Сон в літню ніч»).

  Хто автор цієї мелодії?

  Де ви її чули?

  Я не помилюся, якщо скажу, що кожна людина мріє проте, щоб ця урочиста мелодія звучала для неї та її обранця в Палаці одруження, з якого вони підуть в нове, сімейне життя.

  Слід сказати, що життя кожної людини починається із сім’ї, оскільки в ній народжується і виховується більшість дітей, які ставши дорослими створюють власні сім’ї.

  10 стр., 4984 слов

  Поняття та види об єктів авторського права

  ... ПРАВО, ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА, ТВІР, ТВОРЧІСТЬ, ВЛАСНІСТЬ, ОХОРОНА. Зміст Реферат................................................................................................. 2 Вступ.................................................................................................... 4 Глава І. Авторське право: поняття та його об’єкти........................... 6 І.1 Принципи авторського ...

  ІІІ. Вивчення ново матеріалу.

  1. Законодавство про шлюб і сім’ю.

  Розповідь учителя.

  Особливістю законодавства про шлюб і сім’ю є те, що предметом його регулювання є відносини, які найбільшою мірою мають моральний зміст, оскільки пов’язані з такими почуттями як кохання, любов, повага, взаємодопомога.

  Особливістю сучасного регулювання сімейних (шлюбних, родинних) відносин в Україні є те, що вони можуть бути врегульовані двома способами:

  1) законами та іншими нормативно-правовими актами;

  2) за домовленістю (договором) між їх учасниками.

  Найважливішими актами законодавства у сімейних відносинах є: Сімейний кодекс України, закони «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про попередження насильства в сім’ї».

  Сімейний кодекс – це основний нормативно-правовий акт, який регулює шлюбні, сімейні та родинні відносини. Цей кодекс був прийнятий ВР України 10 січня 2002 р., мав вступити в силу з 1 січня 2003 р., але за рішенням ВР України вступив в силу одночасно з введенням нового Цивільного кодексу України (1 січня 2004 р.)

  • Пригадаємо коли було введено в дію Цивільний кодекс?

  2. Сім’я. Сімейні права та обов’язки.

  Вправа «Асоціативний кущ»

  • Які асоціації у вас виникають зі словом сім’я?

  Сім’я

  Таким чином, сім’я є первинним осередком суспільства, спільністю людей які: 1) спільно проживають; 2) пов’язані спільними побутом; 3) мають взаємні права та обов’язки.

  Сім’я створюється на підставі: 1) шлюбу; 2) кровного споріднення; 3) усиновлення, а також інших підставах, не заборонених законом.

  3. Поняття шлюбу та порядок його укладання.

  • Діти, запишіть на аркушах паперу, якості людини які її необхідні для створення сім’ї.

  (Від групи обирається і виступає спікер, який прикріплює аркуш паперу (ватман) з переліком якостей до дошки і такими чином робить кожна група. Відбувається зіставлення думок).

  • Але чи кожна сім’я є шлюбом?

  Згідно з СК України шлюбом є сімейний союз жінки і чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя.

  • Хто скаже які це цивільні шлюби?
  • Висловіть свою думку стосовно таких шлюбів.

  Розв’язання задачі.

  Психологи провели опитування серед наречених прямо в РАГСі: «Чому ви виходите заміж?» 9 наречених відповіли «Щоб бути щасливою». Одна дівчина відповіла інакше «Тільки ця одна наречена і буде щасливою у шлюбі» — такий висновок зробили психологи. Що ж відповіла на питання дівчина (Щоб дати щастя коханому!).

  Пропоную звернути увагу на ці висловлювання (записати на дошці).

  Можливо досвід відомих людей знадобиться вам у подальшому житті.

  1. У шлюбному житті об’єднана пара повинна складати єдино моральну особистість (І.Кант).

  2. Честь є душа подружньої злагоди (д.І.Фонвізін).

  3. Шлюб без поваги далеко не йде і високо не піднімається – це ангел з одним крилом. Олександр Дюма – син.

  4. Одружитися – це значить на половину зменшити свої права і в два рази збільшити свої обов’язки. (Ф.Шопенгауер).

  6 стр., 2571 слов

  Яким має бути податковий кодекс України?

  ... 40%) податкових ставок (перше посилить податковий тягар, а друге знизить його ... Справді, проблема податкових пільг для України є особливо болючою. Однак ... платників податку суперечить спрямованості Податкового кодексу на "забезпечення справедливого підходу ... будинків, дач, гаражів) будуть фізичні особи. Можливо, за наших умов, щоб ... етапі розвитку суспільства може бути визначення функцій, які бере ...

  5. Кохати – це не значить дивитися одне на одного, а дивитися разом в одному напрямку (А.Сент-Екзюпері).

  Умови укладення шлюбу є такі:

  1. Необхідна взаємна згода осіб які одружуються.

  2. Досягнення шлюбного віку (18 р. – для чоловіків, 17 років – для жінок).

  За заявою особи, яка досягла 14 років, їй може бути надано право на шлюб за рішенням суду, якщо буде встановлено, що це не суперечить її інтересам.

  3. Подання заяви до органів РАУС з метою укладення шлюбу.

  Не можна укладати шлюб якщо:

  1. Є інший зареєстрований шлюб одного з членів майбутнього подружжя.

  2. Дані особи – кровноспоріднені, усиновителі та усиновлені.

  3. Особи визнані недієздатними.

  Бесіда

  • Чому суд має можливість надати укласти шлюб між усиновителем й усиновленими в разі розірвання їхніх стосунків усиновленого й усиновителя?

  Робота учнів над заповненням бланків заяви про одруження. Учитель роздає кожному учневі такий бланк, приготовлений заздалегідь.

  Шлюб реєструється після спливу одного місяця з дня подання заяви про реєстрацію шлюбу.

  Сімейне законодавство передбачає також інститут заручин. Зарученими вважаються особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу.

  4. Шлюбний договір.

  Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а так само і подружжям, яке вже проживає у шлюбі, може бути укладено шлюбний договір він передбачає відповідне оформлення домовленостей щодо подружніх стосунків.

  Зазначені домовленості стосуються лише майнових відносин між подружжям, їх взаємних майнових прав і обов’язків, майнових прав та обов’язків подружжя як батьків.

  У шлюбному договорі можуть бути визначені:

  1. умови використання майна.

  2. порядок користування житлом.

  3. право на утримання.

  • Як ви вважаєте, хто в першу чергу є зацікавленим у підписанні шлюбного договору?

  Наступні 3 питання вивчаються самостійно по групах. Учні діляться на 3 групи.

  5. Припинення шлюбу та визнання його не дійсним.

  Вивчає самостійно І група учнів.

  1. Внаслідок чого припиняється шлюб?

  2. В яких випадках позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений?

  3. Коли це обмеження не поширюється?

  Наведіть приклад.

  Розв’язання юридичної задачі.

  Антон та Олена вирішили одружитися і подали заяву до державного органу реєстрації актів цивільного стану. Оскільки Олена була єдиною дочкою у сім’ї, — її батьки вирішили зайнятися організацією весілля. Вони замовили зал у кафе, купили Олені сукню та поступово почали запрошувати гостей. За тиждень до весілля Антон заявив Олені, що він не хоче офіційно одружуватися і запропонував жити спільно деякий час, щоб краще взнати однин одного. Чи дії Антона правомірні? Чи може Олена примусити Антона одружуватися? Батьки Олени вимагають у суді відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди. Яке рішення прийме суд?

  6. Права та обов’язки подружжя.

  Вивчає самостійно ІІ група учнів.

  3 стр., 1207 слов

  Право власності подружжя

  ... майнових відносин подружжя. Шлюбний силу. припинення шлюбу. припинення шлюбу. Якщо Висновок ін.) 1. 2. сумісної власності подружжя. Останні власності, як і ... Кривчикова Е.С.М., 1997. Т.2.-478 с. 13.Конвенція про права дитини, випуск XL VI, 1993// Чинне міжнародне право/Сост. ... доцільно вказати порушення, які визнаються істотними і можуть бути підставою зміни або розірвання шлюбного договору. [41] ...

  1. Що ми відносимо до немайнових прав і обов’язків подружжя?

  2. Поясніть значення поняття «аліменти».

  3. Чи припиняє розірвання шлюбу права особи на утримання, яке виникло у неї за час шлюбу.

  Визначте режим власності у подружжя:

  • а) дружина мала дачу до одруження;
  • б) чоловік отримав у спадок квартиру;
  • в) гроші на банківському рахунку чоловіка, відкритому у шлюбі;
  • г) квартира куплена під час подружнього життя на гроші зароблені чоловіком і оформлена на його ім’я (дружина у цей час не працювала);
  • д) золотий перстень із діамантом, куплений чоловіком дружині;
  • е) премія дружини;
  • Розв’язання юридичної задачі.

  Подружжя Комашникових проживало у власному будинку. Побудованому 30 років тому. За роки експлуатації у будинку жодного разу не проводили капітального ремонту, оскільки грошей у подружжя на ремонт не було, то вони вирішили продати автомобіль куплений на гроші, зароблені Комашниковим в Італії. Через рік після проведеного ремонту Комашников звернувся у суд із заявою про розірвання шлюбу та розподіл майна, претендуючи на ѕ будинку. Свої вимоги він мотивував тим, що ремонт будинку було проведено за його кошти (автомобіль було куплено на зароблені ним особисто гроші за кордоном).

  7. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей.

  1. В яких випадках мати і батько можуть бути позбавлені батьківських прав?

  2. Чи зобов’язані повнолітні діти утримувати батьків, які є непрацездатними потребують матеріальної допомоги?

  Розв’язання юридичних задач.

  Сімнадцятирічна Мирослава закінчила школу і поступали до університету на контрактну форму навчання. Дівчина стверджує, що її батьки зобов’язані платити за навчання, оскільки вона є неповнолітньою. Як буде вирішено ситуацію?

  8. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

  Усиновленням визнається здійснене на підставі рішення суду прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина.

  Опіка і піклування встановлюються над дітьми, які залишилися без батьківського піклування.

  ІV. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

  Вправа «Прес»

  Висловіть свою думку щодо важливості укладення шлюбу, використовуючи словосполучення (записуються на дошці).

  «Я вважаю, що …»

  «…. Тому, що…»

  «…наприклад…»

  «Отже, я вважаю…»

  Тестова робота

  Чи захищені законодавством України сім’я і дитинство?

  а) так; б) ні.

  Заповність пропуск.

  Шлюб ґрунтується на … згоді чоловіка і жінки.

  а) вигідний; б) добровільний;

  Сім’я створюється на підставі…

  а) кохання, б) шлюбу;

  • Підкресліть, що необхідно для укладення шлюбу.

  а) дозвіл батьків;

  • б) взаємна згода осіб, що укладають шлюб;
  • в) досягнення шлюбного віку.

  Права та обов’язки подружжя виникають у результаті

  а) вінчання у церкві;

  • б) реєстрації у РАГСі;
  • в) цивільного шлюбу.

  Шлюбний вік в Україні для чоловіків — …, для жінок — … років.

  На скільки може бути знижено шлюбний вік в нашій країні?

  3 стр., 1119 слов

  Право Спільної сумісної власності подружжя

  ... годину шлюбу, то реєстрація прав на нього (на транспортний засіб, житловий будинок чи іншу нерухомість) Ліше на Ім'я одного Із подружжя НЕ спростовує презумпції належності Його до Спільної сумісної власності подружжя. Іншімі ...

  а) до 14 років;

  • б) не знижується ні за яких обставин;
  • в) на 2 років.

  Зарученими є особи, що ….

  Сім’я – це …

  Між ким неможливе укладення шлюбу?

  Назвіть, що належить до спільної власності подружжя?

  V. Підсумок уроку.

  Сімейне життя досить складна наука. На жаль, жоден підручник не дасть нам готових відповідей на запитання, які може поставити життя.

  Адже життя – як п’єса у театрі: важливо не те, скільки вона триває, а настільки гарно зіграна.

  Наш урок, на якому ви отримали знання норм сімейного права допоможе уникнути прикрих непорозумінь в житті та прожити щасливо зі своєю родиною. Але потрібно розуміти, що сім’я – це не лише кохання, а ще й величезна відповідальність за свої дії перед іншими членами сім’ї.

  Як говорив Карл Маркс: «Ніхто не примушується до вступу в шлюб але будь-хто, взявши шлюб, повинен підкорятися його законам!».

  VІ. Домашнє завдання.

  Опрацювати текст підручника: тема 7. § 215-222.

  Сконструюйте життєву ситуацію, яка б вирішувалась згідно 1 група § 219, 2 група — § 220, 3 група — § 221.