Вирішення господарських спорів

Содержание скрыть

Вирішення господарських спорів, Стаття 69. Строк вирішення спору

Спір має бути вирішено арбітражним судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви. У виняткових випадках голова арбітражного суду чи заступник голови арбітражного суду має право продовжити строк вирішення спору, але не більш як на один місяць.

За клопотанням обох сторін чи клопотанням однієї сторони,

погодженим з другою стороною, спір може бути вирішено у більш

тривалий строк, ніж встановлено частиною першою цієї статті.

Стаття 70. Склад арбітражного суду, Вирішення спорів здійснюється арбітражним судом у складі

головуючого арбітра і представників сторін.

Для вирішення складних спорів голова арбітражного суду або

заступник голови арбітражного суду може вводити до складу

арбітражного суду додатково двох арбітрів, призначивши одного з

трьох арбітрів головуючим.

При нез’явленні в засідання арбітражного суду представників

позивача або відповідача або ж обох сторін справу може бути

розглянуто без їх участі, якщо арбітр вважає, що їх неявка не

перешкоджає вирішенню спору.

Стаття 71. Рівність сторін, Правосуддя в господарських відносинах здійснюється на засадах

рівності перед законом і арбітражним судом усіх підприємств та

організацій незалежно від організаційної форми, форми власності

майна, місця знаходження, підлеглості та інших обставин.

Стаття 72. Гласність арбітражного процесу, Вирішення спорів у арбітражному суді є відкритим, за винятком

випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної та

комерційної таємниці або коли проти цього є обгрунтовані

заперечення однієї чи обох сторін.

Стаття 73. Арбітрування, Арбітражний суд сприяє досягненню угоди між сторонами. Умови

угоди викладаються в адресованій арбітражному суду письмовій

заяві, підписаній представниками сторін.

Арбітражний суд приймає рішення відповідно до цієї угоди,

якщо угода між сторонами не суперечить законодавству, фактичним

12 стр., 5802 слов

Правовой статус судьи Конституционного суда Российской Федерации

... служебных отношений, которые затрагивают конституционный статус судей. Авакьян С. А. Целью задачи : понятие и полномочия Конституционного Суда РФ ; статус судей и деятельность Конституционного Суда РФ ; статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации; прекращение полномочий судьи Конституционного Суда. Во введении дается общая ...

обставинам і матеріалам справи.

Стаття 74. Порядок ведення засідання, Порядок ведення засідання визначається арбітром, який головує

в засіданні.

Арбітр оголошує склад арбітражного суду, роз’яснює учасникам

арбітражного процесу їх права та обов’язки і допомагає у

здійсненні належних їм прав.

В засіданні заслуховуються прокурор, за заявою якого порушено

справу, представники позивача і відповідача, експерт та інші

особи, які беруть участь у засіданні.

Стаття 75. Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну

заяву і витребуваних арбітражним судом матеріалів

Якщо відзив на позовну заяву і витребувані арбітражним судом

документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній

матеріалами.

Стаття 76. Розгляд справ на підприємствах та в організаціях, Арбітражний суд розглядає справи, що мають важливе громадське

значення, безпосередньо на підприємствах та в організаціях.

Керівники підприємств та організацій зобов’язані в цьому разі

забезпечити необхідні умови для проведення засідання арбітражного

суду.

Стаття 77. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні, Арбітражний суд відкладає в межах строків, встановлених

статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин

спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами,

зокрема, є:

1) нез’явлення в засідання представників сторін, інших

учасників арбітражного процесу;

2) неподання витребуваних доказів;

3) необхідність витребування нових доказів;

4) залучення до участі в справі іншого відповідача, заміна

неналежного відповідача;

5) необхідність заміни відведеного арбітра, експерта.

Про відкладення розгляду справи виноситься ухвала, в якій

вказується час і місце проведення наступного засідання.

Арбітр має право оголосити перерву в засіданні в межах

встановленого строку вирішення спору з наступною вказівкою про це

в рішенні або ухвалі.

Стаття 78. Відмова позивача від позову, зменшення або

збільшення розміру позовних вимог, визнання позову

відповідачем

Відмова позивача від позову, зменшення або збільшення розміру

позовних вимог та визнання позову відповідачем викладаються в

адресованих арбітражному суду письмових заявах, що додаються.

До прийняття відмови позивача від позову арбітражний суд

роз’яснює позивачеві процесуальні наслідки його дії.

Про прийняття відмови позивача від позову арбітражний суд

виносить ухвалу, якою одночасно закриває провадження у справі.

Стаття 79. Зупинення провадження у справі та його поновлення, Арбітражний суд зупиняє провадження у справі в разі

неможливості розгляду даної справи до вирішення пов’язаної з нею

іншої справи органом, що вирішує господарські спори, або

відповідного питання компетентними органами.

Арбітражний суд має право зупинити провадження у справі за

клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в арбітражному

4 стр., 1974 слов

Порушення провадження по справі в господарському процесі

... наданні позову направити сторонам копії позовної заяви та додатків до неї. Таке зобов’язання покладається на позивача у випадку притягнення господарським судом до участі у справі іншого відповідача, заміна господарським ... спору в умовах, передбачених законодавством; 8) до винесення ухвали про порушення провадження по справі від позивача поступила заява про врегулювання спору; 9) не надані докази ...

процесі, або за своєю ініціативою у випадках:

1) призначення арбітражним судом експертизи;

2) надсилання арбітражним судом матеріалів до слідчих

органів;

3) заміни однієї з сторін її правонаступником внаслідок

реорганізації підприємства, організації.

Арбітражний суд поновлює провадження у справі після усунення

обставин, що зумовили його зупинення.

Про зупинення провадження у справі та його поновлення

виноситься ухвала.

Ухвалу про зупинення провадження може бути перевірено в

порядку нагляду.

Стаття 80. Припинення провадження у справі, Арбітражний суд припиняє провадження у справі, якщо:

1) спір не підлягає вирішенню в арбітражних судах України;

2) є рішення арбітражного суду або іншого органу, який в

межах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж

сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;

3) заявник не вжив заходів до арбітражного врегулювання спору

в установленому порядку і можливість такого врегулювання втрачена;

4) позивач відмовився від позову і відмову прийнято

арбітражним судом;

5) сторони уклали угоду про передачу даного спору на

вирішення третейського суду;

6) підприємство чи організацію, які є стороною, ліквідовано.

У випадках припинення провадження у справі повторне звернення

до арбітражного суду по спору між тими ж сторонами, про той же

предмет і з тих же підстав не допускається.

Про припинення провадження у справі виноситься ухвала, в якій

мають бути вирішені питання про розподіл між сторонами арбітражних

витрат, про повернення державного мита з бюджету, а також можуть

бути розв’язані питання про стягнення штрафів, передбачених у

пунктах 4 і 5 частини другої статті 83 цього Кодексу.

Ухвалу про припинення провадження в справі може бути

перевірено в порядку нагляду.

Стаття 81. Залишення позову без розгляду, Арбітражний суд залишає позов без розгляду, якщо:

1) позовну заяву підписано особою, яка не має права

підписувати її, або особою, службове становище якої не вказано;

2) у провадженні арбітражного суду або