Реферат з конституційного права зарубіжних країн

Реферат

Особливості конституційного розвитку Французької Республіки

Францію невипадково називають «лабораторією конституції», а французів «великими споживачами конституції». Справді, упродовж свого Нового і Новітнього часу мови у Франції було винесено 16 конституцій. Нині чинна Конституція Французької Республіки було прийнято в 1958 року на референдумі, що відбулося 28 вересня, і оформила створення мови у Франції П’ятої Республіки. Досі у Франції були: Перша Республіка (1793-1802 рр.); Друга Республіка (1848-1852 рр.); Третя Республіка (1875-1940 рр.); Четверта Республіка (1946-1958 рр.).

У преамбулі Конституції проголошується відданість Декларації правами людини і громадянина 1789 року і преамбулі Конституції 1946 року. Відповідно до рішенням Конституційного ради Франції, що у 1970 року, за Декларацією і преамбулою було визнано така сама юридична сила, як і за основним текстом Конституції 1958 року, і вони почали органічною частиною цієї Конституції.

2. Правовий статус Уряди Великобританії

Великобританія — парламентська монархія на чолі з королевою. Законодавчий орган — до двопалатного парламенту (Палата громад і Палата лордів).

Парламент є найвищим органом влади по всій території, попри його присутність серед Шотландії, Уельсі та Північної Ірландії власних управлінських адміністративних структур. Уряд очолює прем’єр — міністр.

Знаковою характеристикою є будь-якого єдиного документа, який можна б назвати основним законом країни, немає письмовій Конституції, більше, немає навіть точного переліку документів, які ставилися до Конституції. Стосунки між народом і урядом регулюються законодавчими актами, неписаними законів і конвенціями.

Конституційному праву Великобританії добре відомий термін «уряд» і майже невідомий термін «кабінет», але насправді саме останній на чолі з прем’єр-міністром управляє країною. Уряд має дуже широкий склад (гранична чисельність його за законом — 95 людина, та це 75-80 міністрів, молодших міністрів, секретарів іт.д.).[3]

Ранг міністрів мають генерального прокурора ще й генеральнийатторней — юридичний радник уряду, його представник у суді.

Уряд будь-коли проводить засідання і приймає рішень. І його складу виділяється вужче кабінет провідних міністрів (18-22 людини), серед них завжди державні секретарі внутрішніх справ України та оборони, лорд — канцлер, канцлер казначейства та інших. Він скликаються на засідання та приймає рішення, хоч і рідко. Зазвичай цей кабінет засідає у власній резиденції, де живе прем’єр-міністр, на Даунінг-стріт 10, у Лондоні. Але найчастіше для цієї засідання на домі прем’єра (водночас, разів на тиждень) збирається «внутрішній кабінет» — кілька провідних осіб, які мають особливим довірою прем’єр-міністра. «Внутрішній кабінет» приймає рішення від імені кабінету.

16 стр., 7683 слов

Характеристика Конституції Франции

... конституції французькими і іноземними установчими зборами, хоча ці проблеми носять конституційного характеру у звичному значенні цього терміну, саме: про публічних своїх правах ... республіка грає у такому випадку керівну роль: «уряд ... Франції після II мировой. войны. 1.. Конституція Франції 1946 г. 1946 рік і почав 1947 року ... Раді міністрів, Глава VII. Про кримінальної відповідальності міністрів, ...

Уряд призначає глава держави, але лише формальний акт. Насправді воно формується партією переважно палаті громад, представляє їй програму, що затверджується голосуванням. Це акт висловлювання довіри уряду. До складу уряду входять, по-перше, глави міністерств та, є членами кабінету. Вони отримують всі рішення кабінету («внутрішнього кабінету»).

Інші міністри, якщо не були запрошені Журбі, одержують лише уривки з рішень кабінету, що стосуються їх відомств. По-друге, урядовцями є міністри і державні міністри, тобто. заступники провідних міністрів, і навіть все молодші міністри – заступники інших міністрів, які входять у склад кабінету. Вони беруть в засіданнях кабінету на запрошення. Є територіальні міністерства: у справі Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії. По-третє, урядовцями є деякі особи, що займають традиційні ще від часів феодалізму посади (наприклад, лорд — хранитель друку).

По-четверте, це міністри без портфеля, які мають допомогу прем’єр-міністру з його вказівкам. Нарешті, у складі уряду включається особлива категорія молодших міністрів: парламентські секретарі, які мають міністра у парламенті.

При прем’єр-міністрі і міністрів є безліч допоміжних органів – комітети, комісії, секретаріати, служби. Особливого значення мають парламентські служби, які опікуються дебатами у парламенті, інформують міністра про питання, порушених у парламенті (переважно що стосуються цього відомства), готують йому запитання депутатів, виступи у парламенті.

Для виконання законів парламенту, як вважають, уряд приймає нормативні акти, але це акти приймаються немає від імені уряду та немає від імені кабінету, якого законодавство, сутнісно (крім одиничних згадувань), не знає, як від імені окремих міністрів. З іншого боку, парламент може делегувати уряду правом брати акти, мають силу закону (>делегированное законодавство), теж оформляються як акти міністрів. За цими актами встановлено парламентський контроль: повинно бути представлені у парламент (“покладено до столу парламенту”), насправді ж таки здаються до бібліотеки й у комітет парламенту з підлеглому законодавству. Рішення кабінету оформляються актами Таємногосовета.[4]

У Великобританії міністерства мають відділення на місцях, із якими місцевих органів самоврядування узгоджують призначення деяких муніципальних чиновників (наприклад, у сфері пожежної охорони, муніципальну міліцію та інших.).

7 стр., 3116 слов

Прокуратура Федеративної Республіки Німеччини

... йому федеральні прокурори. Прокуратура Федеральної Республіки Німеччини має офіційну назву Генеральна федеральна прокуратура при Федеральному суді. ... федеральному міністру юстиції і федеральному уряду, але не парламенту. Проте це не виключає того, ... мають бути з'ясовані всебічно і належним чином, в однаковій мірі встановлені як обтяжуючі, так і пом'якшуючі обставини. Під час розслідування прокуратура ...

3. Порівняльний аналіз особливостей державного будівництваИндийской республіки і Федеративної республіки Німеччина

Щоб провести з порівняльного аналізу особливостей державного будівництваИндийской республіки і Федеративної республіки Німеччина, то тут для цього потрібні розкрити державний устрій кожної країни, та був їх порівняти.

Форма державного будівництва — це адміністративно- територіальне та національне будова держави, яке розкриває характер взаємин між його складовими частинами, між центральними та місцевими органами структурі державної влади.

Форма державного будівництва найповнішого розкриває і внутрішню структуру держави.

Розглянемо державний устрійИндийской республіки. Конституція Індії було прийнято Установчим зборами наприкінці 1949 року, два роки після досягнення Індією незалежності й набула чинності 26 січня 1950 року. вона є найбільшої за обсягом конституцією у світі. У преамбулі конституції, Індія окреслюється суверенна, соціалістична, світська ліберально-демократична республіка. Індія має федеральну форму уряду та до двопалатного парламенту, функціонуючий повестминистерской парламентської моделі. Державна влада розділена втричі галузі: законодавчу, виконавчу і судову.

Главою держави є президент Індії, котрий обирається електоральним коледжем терміном п’ять років шляхом непрямого голосування. Главою уряду є прем’єр-міністр, якому належить основна виконавча влада. Прем’єр-міністр призначається Президентом і, зазвичай, є кандидатом, підтримуваним політичної партією чи політичної коаліцією, яка більшість місць у нижній палаті парламенту.

Законодавчої владою Індії є двокамерний парламент, що складається з верхньої палати, званої «>Раджьясабха» (Рада штатів) та нижньої палати «Локсабхи» (Народної палати).

«>Раджьясабха», має постійний склад, складається з 245 членів, чий мандат триває 6 років. Більшість депутатів обираються під час непрямого голосування законодавчими органами індійських штатів і територій, пропорційно їх населенню. 543 з 545 депутатів «Локсабхи» вибираються прямим всенародним голосуванням терміном 5 років. Інші два члена призначаються президентом англо-індійській громади, у разі, якщо вважає, що громада не представленій у парламенті належним чином.

Виконавча гілка влади з президента, віце-президента, Ради міністрів (кабінет міністрів є його виконавчим комітетом) очолюваного прем’єр-міністром. Кожен міністр може бути членом одній з палат парламенту. У індійської парламентської системі, виконавча влада підпорядкована законодавчої: прем’єр-міністр, і Рада міністрів несуть пряму перед нижньої палатою парламенту.

Індія має унітарнутрехступенчатую судову владу, що складається з Верховним судом, очолюваного верховним суддею Індії, 21-го Вищих суду, і кількості малих суден. Верховного суду є судом першої інстанції у процесах, що стосуються основних правами людини, в спірних питаннях між штатами й була центральною владою та має апеляційної юрисдикцією над вищими судами. Верховного суду є юридично незалежним, і проти неї проголошувати закони чи скасовувати закони штатів і територій, якщо вони суперечать Конституції. Однією з найважливіших функцій Верховним судом є кінцева інтерпретація Конституції.

Розглянемо державний устрій Федеративної республіки Німеччина.

9 стр., 4086 слов

Основи теорії держави та права

... державного суверенітету, захист прав і свобод на міжнародній арені, запобігання війнам, міжнародне співробітництво, забезпечення мирного співіснування держав. Крім того, можна функції держави ... діяльність монарха обмежується конституцією або парламентом (Великобританія, Данія, Норвегія, Швеція, Японія). ... державного устрою у сучасному світі практично відсутня. (США на початку свого існування, Німеччина ...

Німеччина — демократичне, соціальне, правової держави. Воно складається з 16 земель. Державне