Зовнішньоекономічні контракти

Реферат
Содержание скрыть

Тема 6. Зовнішньоекономічні контракти

1. Поняття та структура зовнішньоекономічного контракту

2. Базисні умови контрактів

3. Визначення ціни у зовнішньоекономічному контракті

4. Платежі у зовнішньоекономічному контракті

1. Однією з найбільш важливих проблем в процесі здійснення зовнішньоекономічних операцій є підготовка і укладання зовнішньоекономічного контракту.

Зовнішньоекономічний контракт є формою реалізації зовнішньоекономічної діяльності., Базою для укладання зовнішньоекономічних контрактів є міжнародні торгівельні угоди та договори.

Зовнішньоекономічний контракт – це письмовий документ, який складається із певного змісту і представляє собою матеріально оформлену угоду двох чи більше суб’єктів ЗЕД та їх іноземних партнерів спрямована на встановлення, зміну чи припинення взаємних прав і обов’язків у ЗЕД.

Зміст контракту складає його умови, про які сторони домовляються в процесі укладання угоди.

Зовнішньоекономічний контракт укладається відповідно до закону України “Про ЗЕД” та міжнародних договорів України. Законодавство України вимагає обов’язкової письмової форми контракту та інших супровідних документів.

Текст зовнішньоекономічного контракту відповідно про положення про форму зовнішньоекономічних контрактів затвердженого міністерством економіки України. Структура і зміст контракту можуть бути різними в залежності від характеру товару та умов угоди. Умови контракту розраховуються по мірі їх важливості для даної угоди.

1. Преамбула (вступна частина) – визначається певне найменування сторін учасників із зазначенням країни, подається скорочене визначення сторін (покупець, продавець), а також подається найменування документів, якими керуються сторони при укладанні зовнішньоекономічних контрактів.

2. Предмет контракту – зазначається повне і поточне найменування товару, що купується або продається. Характеристику товару перераховують у специфікації, що додається до контракту, і складає його невід’ємну частину.

3. Кількість та якість товару – зазначається кількість товару у відповідних одиницях виміру. Якість товару повинна відповідати діючим стандартам країни виробника (документ – сертифікат якості).

21 стр., 10259 слов

Зовнішньоекономічний договір (контракт) і порядок його державної реєстрації

... випливає з того, що важливе місце у зовнішньоекономічній діяльності посідає правове регулювання, в якому ... України «Про зовнішньоекономічну діяльність»; .Положенні про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженому Указом Президента України від 7 листопада 1994р. №659/94; .Положенні про форму зовнішньоекономічних договорах (контрактах), ...

4. Базисні умови поставки товарів – визначають яким чином продавець і покупець розподіляють відповідальність, витрати і ризик при здійсненні контракту.

5. Ціна та загальна вартість контракту – вказується ціна одиниці товару і загальна вартість контракту (документ – рахунок, фактура).

6. Умови платежів – вказується термін поставки платежу, спосіб платежу та форми розрахунків.

7. Умови здачі, приймання товару – визначається термін та місце фактичної передачі товару та перелік супровідних документів.

8. Упаковка та маркування – вказуються вимоги до упаковки, вона повинна забезпечувати збереження товару під час транспортування, розвантажувально-навантажувальних робіт і протягом строку зберігання продукції. Маркування повинно надавати необхідну мінімальну інформацію про товар та засоби його зберігання.

9. Форс-мажорні обставини – це надзвичайні непередбачувані обставини, непереборні перешкоди. Ці обставини бувають тривалі (заборона експорту, імпорту, блокада, війна, непередбачені заходи урядових органів); короткочасні форс-мажорні обставини (пожежі, повені, стихійні лиха, страйки).

Сторони контракту звільняються від відповідальності на термін дії форс-мажорних обставин, будь-яка із сторін має право розірвати контракт.

10. Санкції – вказується відповідальність за порушення умов контракту. Винна сторона зобов’язана відшкодувати іншій стороні весь збиток. Відшкодування може бути у вигляді компенсації чи штрафу. Мають бути визначені розміри штрафних санкцій (%).

11. Арбітраж – обумовлюється порядок вирішення суперечок арбітражним судом, які можуть виникати між сторонами і не можуть бути врегульованими шляхом переговорів.

Крім перерахованих пунктів за домовленістю сторін можуть визначатися додаткові пункти.

Після перерахування всіх пунктів контракту, вказуються повні юридичні адреси та платіжні реквізити сторін контракту.

Контракт засвідчується підписами уповноважених осіб і печатками.

2. У міжнародній практиці здійснення зовнішньоекономічних операцій застосовуються спеціальні умови, які мають назву базисні умови поставки. Дані умови спрощують складання і погодження контрактів. Правила тлумачення базисних умов висвітлено у збірнику під назвою “Інкотермс — 2000”. Базисні умови контракту визначають момент переходу права власності на товари від продавця до покупця, отже і ризику його випадкової втрати.

Базисні умови визначають основну ціну (базис ціни) в залежності від того включаються витрати з доставки в ціну ж не включаються. Базисні умови застосовуються при транспортуванні товару будь-яким видом транспорту.

Усі базисні умови можна розділити на 4 групи:

1. Група Е – має всього один термін EXW – продавець передає товари покупцю безпосередньо у своїх приміщеннях і не несе відповідальність за його навантаження.

5 стр., 2294 слов

Форми розрахунків по контрактах

... товаром. Межправительственные угоди встановлюю загальні принципи розрахунків, у зовнішньоторговельних контрактах чітко формулюються докладні умови. Загальні засади зовнішньоторговельного контракту. ... раціональної форми розрахунків, отримання ... контракту фіксується принцип визначення ціни (з урахуванням котирувань тієї чи іншої товарного ринку на день поставки), а сама ціна ... об'єкта по закордонах ...

2. Група F – має: FCA, FAS, FOB. Продавець зобов’язується надати товар у розпорядження обраного перевізника відповідно до інструкції покупця. Обирає, наймає і розраховується з перевізником.

3. Група С – має: CFR, CIF, CPT, CIP. Продавець зобов’язується укласти договір перевезення без прийняття на себе ризику, випадкової втрати чи пошкодження товару.

4. Група D – має: DAS, DES, DEQ, DDU, DDP. Продавець бере на себе всі витрати і ризики до моменту доставки товару в пункти (в країну) призначень.

3. Важливою умовою контракту є встановлення ціни на товар. Ціна товару – це кількість грошових одиниць певної валютної системи, яку повинен заплатити покупець продавцю в тій чи іншій валюті.

Покупець зобов’язаний оплатити товар за ціною, яка передбачена у договорі.

Ціна товару, за якою реалізовується товар на зовнішньому ринку є зовнішньоторговельною ціною. Тому ціна товару є істотною умовою зовнішньоекономічного контракту.

При встановленні ціни на товар в контракті зазначається:

  • одиниці виміру;
  • валюта ціни;
  • спосіб фіксації ціни;
  • рівень ціни.

Ціна в контракті може бути виражена у валюті країни покупця, продавця або валюті третьої країни., За способом фіксації розрізняють:

1) тверді ціни – встановлюються на момент підписання контракту і не змінюється впродовж терміну його дії;

2) періодично тверді ціни – в момент підписання контракту не фіксуються, а визначаються перед постачанням кожної партії;

3) рухлива ціна – це ціна, яка фіксується при укладанні контракту, але може бути переглянута (змінена у міру потреби);

4) планова ціна – це ціна, яка