Етичний кодекс медичної сестри

Реферат

Етика і деонтологія медичного працівника

1. Актуальність проблеми

Своєрідність медичної етики у тому, що, всі етичні норми, принципи з оцінкою орієнтовані здоров’я, його поліпшення життя і збереження. Своє вираз ці норми спочатку були уКлятве Гіппократа, що стали відправною точкою до створення іншихпрофессионально-моральних медичних кодексів. Етичний чинник має у медицині традиційно велике значення. Понад вісімдесят років тому з аналогії з лікарськоїКлятвой Гіппократа було створено сестринськаКлятва ФлоренсНайтингейл.

2. Етичні норми і явища

Поняття моралі

У етичних явищах присутні два моменту:

1) особистий момент (автономія індивіда і самосвідома мотивація їм правил морального поведінки й моральних оцінок);

2) об’єктивний,внеличностний момент (сформовані у цій культурі, соціальної групи, спільності моральні погляди, цінності, звичаї, форми і норми людські стосунки).

Перший із відзначених моментів належить до характеристиці моралі, другий — моральності.

Особливість моралі у тому, що вона висловлює автономну позицію індивідів, їх вільне ісамосознательное рішення те, що є добро і зло, обов’язок і пильнували совість в людських вчинках, взаємовідносин народу і справах. Коли говорять про моралі соціальних груп, спільностей й суспільства загалом, мова сутнісно про моральності (про групових іобщесоциальних моралі, цінностях, поглядах, відносинах, нормах і установленнях).

Етика — наука мораль

Етика як філософська теорія моралі виникає не стихійно, як мораль, але в основі свідомої, теоретичної діяльності з дослідженню моралі. Реальні моральні явища та моральна діяльність людей виникли набагато раніше етики як науки, формування якої пов’язані з виникненням системи наукових знання моралі. Вважають етику одній з філософських наук. У розвитку етичних поглядів етика визначалася як практична філософія, яка обгрунтовує мети практичної діяльності з урахуванням ідей про належному і сущому, про добро і зло, про щастя й культурному сенсі життя. Етика розглядає мораль як сферу життя з урахуванням певних і цінностей, що етика регулює відносини для людей з урахуванням моральних вимог, і понять. Етика бачить свої завдання у тому, щоб пояснювати мораль, а й у тому, щоб запропонувати суспільству досконалішу нормативність і модель поведінки. Етика і описує мораль, пояснює її, та вчить моралі, роз’яснює те, як слід виконувати моральні нормативи поведінки, виділяючи специфіку забезпечення і форми цих нормативів. Етика включає як вчення проморально-сущем, про реально що дається взнаки нормативності поведінці людей, і вчення проморально-должном, у тому, як людина повинен поводитись у суспільстві, як і має визначати свої моральні мети, потреби й інтереси. Етика вивчає мораль з позицій принципу історизму, оскільки кожне суспільство має свої особливості реалізації моральних і вимог, свої вдачі та принципи поведінки. Мораль історія суспільстваеволюционизирует, вдосконалюється, прогресує, по-різному виявляються особливості розвитку та нормативності різних типів моралі.

6 стр., 2780 слов

Мораль і право реферат українською

... Основною з них вважають право, норми якого встановлюються і проголошуються від імені держави. Мораль і право мають у собі багато подібного і водночас відмінного, специфічного. Спільними для моралі і права є такі особливості: належність ...

Професійна етика

Професійна етика — це сукупність моральних норм, які визначають ставлення людини до свого професійному обов’язку. До професійної етики є кодекси поведінки, які веліли певний тип моральних відносин між людьми і знаходять способи обгрунтування даних кодексів.

Попри загальний характер моральних вимог, і наявність єдиної трудовий моралі класу, або товариств , ще й специфічні норми лише деяких видів професійної діяльності. Виникнення та розвитку таких кодексів є ще однією з ліній морального прогресу людства, оскільки відбивають зростання цінності особи і стверджують гуманність в міжособистісні стосунки. Отже, основне призначення професійної етики у тому, що вона забезпечує реалізаціюобщеморальних принципів за умов професійної діяльності людей, сприяє успішному здійсненню професійні обов’язки. Професійна етика допомагає фахівцю уникати помилок, вибирати найправильнішу,високоморальную лінію поведінки у різних ситуаціях праці. Завдання професійної етики не дати готових рецептів попри всі випадки життя, але навчити культурі морального мислення, дати надійні орієнтири на вирішення конкретних ситуацій, проводити формування моральних установок з фахівцем відповідно до специфічними вимогами професії, пояснення й оцінку вироблених адвокатської практикою стереотипів поведінки у областях, не врегульованих правом.

Етичний кодекс медичних сестер

Етичний кодекс медичної сестри Росії розроблений на замовлення Асоціації медсестер Росії у 1997 р. Він складено з урахуванням нових ідей, визначили впродовж останніх двох — трьох десятиліть зміст медичної етики загалом і професійної етики медичної сестри зокрема. Насамперед, Кодекс в розгорнутому вигляді відбив сучасні ставлення до правах пацієнта, що ніби диктують зміст конкретних обов’язків, визначають формули морального боргу медичної сестри.

Кодекс як і відбив що у Росії реформу сестринського справи (зокрема, що вимагає залучення медичних сестер на самостійну науково-дослідну діяльність, без чого неможливо перетворення сестринського справи в самісінький самостійну науку).

У кодексі було використано ті особливості сьогоднішньої медицини, пов’язані із сучасним науково-технічний прогрес, — наприклад, проблеми ризику, ятрогенних ефектів під час багатьох застосовуваних час медичних втручань.

>Гуманность сестринської професії.

Медична сестра повинна понад усе ставити жаль і повага до життя пацієнта. Медична сестра зобов’язана поважати право пацієнта на полегшення страждань тією мірою, у це дозволяє існуючий рівень медичних знань. Медична сестра немає права брати участь у катування, стратах та інших формах жорстокого і нелюдського роботи з людьми. Медична сестра немає права сприяти самогубству хворого. Медична сестра відповідальна, не більше своєї компетенції, забезпечення прав пацієнта, проголошених Всесвітньої медичної асоціацією, Всесвітньої організацією здоров’я та закріплених у законодавстві Російської Федерації.

3 стр., 1045 слов

Мова ділових паперів — Кацавець Г.М. — 4. Терміни ...

... терези без меча, безсилля права (?. Ісринг). 1. Професійна лексика 2. Доктрина 3. Правопис складних іменників 4. Використання ... наголосом на останньому складі мають закінчення -а, -я: Дністра, Требужа, Остра, Дінця. 4. Терміни професійної діяльності юристів Адміністративна ... ромба, квадрата, діаметра, атома, поршня, сектора, куба, катода, реферата; українські терміни, коли вони утворені за допомогою ...

Медична сестра і умираючий хворий

Медична сестра повинна з повагою ставитися права вмираючого на гуманне ставлення, і гідну смерть. Медична сестра зобов’язана володіти необхідними знаннями й вміннями у сфері паліативної медичної допомоги, дає умираючому можливість закінчити життя з максимально можливим фізичним, емоційним та духовним комфортом.Первейшие моральні норми та професійні обов’язки медичної сестри: запобігання і полегшення страждань, зазвичай, що з процесом помирання; надання умираючому та його сім’ї психологічної підтримки. Евтаназія, тобто навмисні дії медичної сестри з припинення життя вмираючого пацієнта, навіть із його проханні, неетична і неприпустима. Медична сестра слід відносити шанобливо до мертвому пацієнтові. Після обробітку тіла треба враховувати релігійні і культурних традиції. Медична сестра зобов’язана поважати закріплені у законодавстві РФ громадян щодо патологоанатомічних розтинів.

Професійна компетентність медичної сестри

Медична сестра повинна завжди дотримуватися і підтримувати професійних стандартів діяльності, зумовлені Міністерством охорони здоров’я Російської Федерації. Безупинне вдосконалення спеціальних знань і умінь, підвищення свого культурного рівня — найперший професійний обов’язок медичної сестри. Медична сестра мусить бути компетентної щодо моральних і юридичиних прав пацієнта. Медична сестра мусить бути постійно готова надати компетентну допомогу пацієнтам незалежно від своїх віку чи статі, характеру захворювання, расової чи національну приналежність, релігійних чи політичних переконань, соціального стану або матеріального становища чи інших відмінностей.

Укладання

>Этической основою професійної діяльності медичної сестри є гуманність, і милосердя. Найважливішими завданнями професійної діяльності медичної сестри є: комплексний всебічний те що за пацієнтами і полегшення їх страждань; відновлення здоров’я дитини і реабілітація; сприяння зміцнення здоров’я й попередження захворювань. Етичний кодекс дає чіткі моральні орієнтири професійної діяльності медичної сестри, покликаний сприяти консолідації, підвищенню престижу й авторитету сестринської професії у суспільстві, розвитку сестринського справи в самісінький Росії.

Список використовуваної літератури

1. Гусейнов А.А.,АпресянР.Г. Етика. — М.: 1998.

2.ЗеленковаИ.Л., Бєляєва Є.В. Етика: Навчальний посібник. –Мн.: вид. В.М. Скакун, 1995.

3. Основи етичних знань / під ред. професора М. Н.Росенко. — М.: Вид. «>Лань», 1998 .

4. Словник з етики. Під ред. І.С. Кіна. — М.:Политиздат, 1990.

5. Етичний Кодекс медичної сестри Росії (прийнято Російської Асоціацією медичних сестер, 1997 р.)

4 стр., 1690 слов

Закон України “Про охорону здоров’я”

... від нещасних випадків, сприяти працівникам органів і закладів охорони здоров’я в їх діяльності, а також виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством про охорону здоров’я. ... найбільш вразливих верств населення; рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в галузі охорони здоров’я; відповідність завданням і рівню соціально-економічного та ...