Професійна етика юриста

Міністерство освіти і науки Російської ФедераціїГОУВПО «Уральська державна юридична академія інститут прокуратури»

Доповідь на гуртокСНО з дисципліни: «Правоохоронні органи РФ», Професійна етика юриста

>Виполнил – Попов Данило Леонідович,

студент 102 групи інституту прокуратуриУрГЮА

Науковий керівник

доцент Зайцева Ірина Іванівна

Єкатеринбург 2010

Запровадження

Моральне виховання має йти попереду професійного [1]

Знаменитий російський юристА.Ф.Кони.

І це дійсно, проблема моральності у сфері фахової етики, високі вимоги до компетенції, якісному широкому освіті, інтелекту працівників, проблема моральної культури у області викладацької, медичної, юридичної й іншої сьогодні як ніколи актуальні. За таких проблем, я поставлено кілька цілей :

1) вивчивши певну літературу, і інтернет-ресурси по обраної темі, виділити особливості професійної етики загалом і етики адвоката, прокурора і судді.

2) Порівняти Кодекс суддівської етики РФ і Кодекс поведінки суддів США.

3) Сформувати цілісне уявлення про характер і механізм дії норм професійної етики юриста, їх єдності та взаємодії до нових норм і цінностями моралі.

Спочатку ми звернімося короткої історії появи терміна «етика» і наодинці поняттю «професійної етики юриста».

Термін «Етика» має давньогрецьке походження: слово «етос» спочатку означало « місцеперебування» — людське житло, пташине гніздо, звірине лігво тощо. Надалі Геракліт використовує цей термін «етос», маю на увазі «спосіб життя, характер людини». І все-таки своїм становленням етика як галузь науки зобов’язана Арістотелеві, що увів у оборот термін «етика», маючи на увазі характер внутрішньої природи людини, її характер. У науці під етикою розуміється філософське вчення, об’єктом вивчення якого є мораль.

Професійна етика, Професійну етику юриста

1. Більшість

1.1 Загальні проблеми моралі

Предметом етики як науки є філософський аналіз природи, сутності, структури та функцій моралі.

6 стр., 2632 слов

Етична культура юриста (2)

... 2. Визначення змісту і завдань професійної етики юриста. Професійна етика є одним із підрозділів науки про мораль, її предметом є аналіз буття моралі, що регулює стосунки у сфері певної ... подолання. 1. Культура. Поняття етичної та моральної культури юриста. Творцем, носієм культури є людина. Культура як інтегральне поняття відбиває якісний бік людської діяльності, її творчий характер, мотивацію і ...

Ставлення до її природі залишається найочевиднішим і найбільш заплутаним одночасно. З одного боку, багато авторів згодні про те, що мораль єдуховно-практическое ставлення людини перед самим собою, до людей і суспільству загалом, проте з іншого боку до нас найдавніших часів дійшли думки Конфуція і Сократа, не які з даним визначенням. Тому й наші дні ведуться суперечки тому, зовні або ж всередині перебуває початок, що живить ставлення до належному.

Наприклад, Іммануїл Кант [2] так висловив думку, що стосуєтьсядвуединства буття моралі: « Дві речі наповнюють душу все нове і зростаючим подивом і благоговінням, ніж частіше, ніж тривалішою від міркуєш про неї, — зоряне небо наді мною і моральний закон у мене». [3]

Співвідношення цілей і коштів моралі — практична проблема, яку кожен із нас має вирішувати стосовно сферам життєдіяльності. Що стосується цієї проблеми, як і, як з природою моралі, дискусії з роками не вщухають. Усім знайома стала широковідомою негативна формула « Мета виправдовує засоби», за якою стверджується, що з досягнення благої мети можна використовувати будь-яких шляхів, способи, кошти й форми, які знаходяться виправданими. Безумовно, це висловлювання є помилковим, що також підтверджено багатьма вченими Франції та філософами. А от цілі щонайменше важливі засобів їх досягнення, отже, з досягнутого результату, визначатимуться необхідні морально допустимі шляху, форми…

Мораль право, будучи видами соціальних норм, мають якісь подібності та відмінності. Їхня схожість у тому, що їх підґрунтя у процесі історичного поступу, спрямовані на впорядкування громадських відносин, забезпечують системність суспільства, стабільність його існування як єдиного організму. Щоб найкраще зрозуміти істотні розбіжності моральних і норм правових звернімося додатку №2.

Правові норми формуються, переважно, у майбутніх законодавчій і правозастосовчої (переважно – судової) практиці, у процесі функціонування відповідних інститутів й держави. А мораль формується у Московській духовній сфері суспільства, вона інституціоналізована. Норми моралі спираються на складаються у свідомості уявлення про добро і зло, про честь і гідність, про життя і смерть, про свободу та відповідальності, про обов’язок й сумлінню, справедливості, що виробляються філософією, релігією, мистецтвом у процесі етичного осмислення світу. Зблизька форм фіксації відмінності, мабуть, очевидні: норми права закріплюються в писемних відомостях, тобто. у різних нормативно-правові акти, а мораль – у свідомості. Невід’ємна частина норм правничий та моралі — регулятивне вплив. Вплив права на суспільні відносини здійснюється системою особливих юридичних коштів – механізм правовим регулюванням, що забезпечує необхідне вплив на суспільство шляхом формування спеціальних правий і обов’язків, чітко що регламентують поведінка тієї чи іншої особи у суспільстві. Мораль ж впливає на людини шляхом формування внутрішніх регуляторів його веління, як-от: цінності, мотиви, встановлення і т.п. На відміну від права мораль також має особливого механізму впливу.Г.В.Гегель[4] зазначав з цього приводу, що громадська думка містить принцип справедливості « у вигляді здоровим глуздом людей». [5] Також професійна етика як наука виконує низку дуже важливих функцій, які взаємно доповнюють одне одного, наприклад: виховна, пізнавальна, світоглядна і регулятивна.

6 стр., 2780 слов

Мораль і право реферат українською

... Основною з них вважають право, норми якого встановлюються і проголошуються від імені держави. Мораль і право мають у собі багато подібного і водночас відмінного, специфічного. Спільними для моралі і права є такі особливості: ...

За рівнем універсальності свого дії етичні кодекси діляться на 3 групи:общеморальние, корпоративної етики й професійні етичні. Хіба ж таке професійний етичний кодекс? Це упорядкований й наведений на певний систему звід моральних вимог.

2. Етика в юриспруденції

А).

Етика судді

Нормативна основа:

 • Кодекс суддівської етики до від 2 грудня 2004 року;
 • ФЗ « Про статус суддів у Російської Федерації» від 26 червня 1992 року (ред. 29 березня 2010 року);
 • Етика судді – це важливе складова, без якої може бути судова діяльність. Структура етики судді умовно то, можливоподразделена на:

1) Моральні якості, які повинен мати суддя;

2) Етичні норми та організаційні принципи, регулюючі її поведінка;

3) Особливий механізму контролю над поведінкою суддів й застосування їх заходів дисциплінарного впливу.

справедливість, неупередженість, незалежність» і проходження лише закону

фрагмент із тексту присяги судді:

« Урочисто клянуся чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки, брати участь, підпорядковуючись лише закону, бути безстороннім і справедливим, як велять мені борг судді і мій совість».

За даними радіо «Відлуння Москви» слід зазначити, що з «останнього часу у Москві функціонує спеціальна комісія з етики Ради суддів р. Москви. комісія з етики – це орган, котрий займається розглядом скарг, пропозицій, звернень громадян суддів . комісія з етики входить до складу Ради суддів. Це орган суддівського співтовариства, рішення якого мають рекомендаційний характер. Заходи дисциплінарного на недбайливих суддів, чи суддів, що припускають неетичну поведінку… Наприклад, було розглянуто уявлення Ольги Олександрівни Єгоровою, головиМосгорсуда обговореннянеетичного поведінки федерального судді, однієї з судів міста Москви. У цьому вся поданні було зазначено, що суддя не виявляє терпимості, ввічливості, тактовності, поважності при користуванні громадянами. Розмовляє грубо, фамільярно, дратівливо, упиваючись свої високим статусом судді, і проявляючи повне зневага до інших особам,обращающимся до неї, як до носію судової влади» [6].

Слід відзначити те, що суддів Росії готує нову редакцію Кодексу суддівської етики — корпоративного документа суддівського співтовариства, який дозатверджується Всеросійський з’їзд суддів. Нова редакція кодексу має встановити стандарти поведінки суддів «є основою довіри для реалізації правосуддя»

Б).

Етика прокурорського працівника

Нормативна основа:

 • ФЗ « Про прокуратуру Російської Федерації» від 17 січня 1992 року (ред. від 01 липня 2010 року);
 • Кодекс етики прокурорського працівника, затверджений наказом №114 Генерального прокурора РФ, дійсного державним радником юстиціїЮ.Я. Чайки від 17 березня 2010 року;
 • Кримінально-процесуальні кодекси РФ;
 • Цивільно-процесуального кодексу РФ.

Основи діяльності прокурорського працівника

1. Прокурорський працівник в службової й у позаслужбовій діяльності зобов’язаний:

1.1. Неухильно дотримуватися Конституції Російської Федерації, Федеральний закон «Про прокуратуру Російської Федерації», федеральні конституційні закони та федеральні закони, і навіть інші нормативні правові акти, норми міжнародного правничий та за міжнародні договори Російської Федерації, керуватися правилами поведінки, встановленими справжнім Кодексом,Присягой прокурора (слідчого), і загальноприйнятими нормами моралі, заснованими за принципами законності, справедливості, незалежності, об’єктивності, чесності та гуманізму.

9 стр., 4342 слов

Кодекс профессиональной этики адвоката

... об адвокатской деятельности. Общая характеристика Кодекса профессиональной этики адвоката В январе 2014 г. Кодексу профессиональной этики адвоката исполнилось 11 лет. Его применение ... структурировании нормативного регулирования деятельности российских адвокатовПилипенко Ю.С. Реформирование Кодекса профессиональной этики адвоката: революция или эволюция? // Адвокатура. Государство. Общество: Сб. ...

1.2. Керуватися принципом рівності громадян незалежно від своїх статі, віку, раси, національності, релігійної належності, майнового становища, роду занять та інших наявних з-поміж них відмінностей, не надаючи переваги будь-яким професійним чи соціальним групам або громадських організацій.

1.3. Прагнути у будь-якій ситуації зберігати особистою гідністю, бути зразком поведінки, добропорядності та чесності в усіх галузях життя.

1.4. Уникати особистих та фінансових зв’язків, конфліктним ситуаціям, здатних зашкодити його честі і людської достойності, репутації прокуратури Російської Федерації.

1.5. Утримуватися від будь-яких дій, які можна розцінені як надання покровительства хоч би яким не пішли особам з метою набуття ними прав, звільнення з обов’язки чи відповідальності.

1.6. Не допускати незаконного втручання у діяльність органів державної влади органів місцевого самоврядування, комерційних і некомерційних організацій.

1.7. Постійно підвищувати професійну кваліфікацію, загальноосвітній і культурне рівень.

Основні засади діяльності прокурора:

 • законність;
 • наукова обгрунтованість;
 • системність, безперервність і обов’язковість виховного процесу;
 • розмаїття форм, методів і коштів, що використовуються забезпечення -ефективності виховання та інших.

За порушення положень справжнього Кодексу керівником органу прокуратури особисто або за потреби у присутності колективу до прокурорському працівникові можна буде застосувати такі заходи впливу:

 • усне зауваження;
 • попередження про неприпустимістьнеетичного поведінки;
 • вимога публічне вибачення.

Текст присяги прокурора (слідчого):

«Присвячуючи себе служінню Закону, урочисто клянуся: свято дотримуватися Конституції Російської Федерації, закони та міжнародні зобов’язання Російської Федерації, не допускаючи найменшого від нього відступу; непримиренно боротися із будь-якими порушенням закону, хто їх ні зробив, домагатися високої ефективності прокурорського нагляду і попереднього слідства; активно захищати інтереси особистості, й держави; чуйно й уважно ставитися для пропозицій, заявам і скаргам громадян, дотримуватися об’єктивність і соціальна справедливість під час вирішення доль людей; суворо зберігати державну і іншу охоронювану законом таємницю; постійно удосконалювати свою майстерність, дорожити своєї фахової честю, бути зразком непідкупності, моральної чистоти, скромності, свято берегти, й примножувати кращі традиції прокуратури.Сознаю, що порушенняПрисяги несумісне із подальшим обійманням органах прокуратури»

У).

Етика адвокатську діяльність

Нормативна основа:

 • ФЗ « Про адвокатську діяльність і адвокатурі до» від 31 травня 2002 року (ред. від 23 липня 2008 року);
 • Кодекс професійної етики адвоката від 31 січня 2003 року.

У преамбулі Кодексу етики адвоката сказано, що кодекс прийнято з підтримки адвокатами між собою професійну честь і шляхом створення моральну відповідальність перед суспільством, розвитку традицій російської (присяжної) адвокатури.

3 стр., 1163 слов

Етичний кодекс медичної сестри

... Словник з етики. Під ред. І.С. Кіна. — М.:Политиздат, 1990. 5. Етичний Кодекс медичної сестри Росії (прийнято ... трьох десятиліть зміст медичної етики загалом і професійної етики медичної сестри зокрема. Насамперед, Кодекс в розгорнутому ... медичної сестри. Кодекс як і відбив що у Росії реформу сестринського справи (зокрема, що вимагає залучення медичних сестер на самостійну науково-дослідну діяльність, ...

Відповідно до ст.8 Кодексу під час здійснення професійної діяльності адвокат:

1) чесно, розумно, сумлінно, кваліфіковано, принципово й своєчасно виконує свої обов’язки, активно захищає права, волі народів і інтереси довірителів усіма не забороненими законодавством засобами;

2) поважає права, честь гідність осіб, які звернулися щодо нього над наданням юридичну допомогу, довірителів, колег П.Лазаренка та інших, дотримується манери поведінки й стилю одягу, відповідних діловій спілкуванню.

>Ст.6 Кодексу говорить: На довіру до адвоката може бути без впевненості у збереженні професійної таємниці. І пункт 5 цієї статті стверджує, що перестороги стосовно збереження професійної таємниці поширюються на:

 • факт звернення до адвоката, включаючи імена назви довірителів;
 • всі докази і документи, зібрані адвокатом під час підготовки до діла;
 • відомості, отримані адвокатом від довірителів;
 • інформацію продоверителе, що стала відомої адвокатові у процесі надання юридичну допомогу;
 • зміст правових рад, даних безпосередньо довірителеві чи призначених;
 • все адвокатське провадження у справі;
 • умови угоди про надання юридичну допомогу, включаючи розрахунки між адвокатом і довірителем;
 • будь-які інші відомості, пов’язані з наданням адвокатом юридичну допомогу.

Вищої цінністю діяльності адвоката є дотримання Конституції РФ і букви закону, а чи не побажання, прохання або розпорядження довірителя. Підтверджуючи це положення, Кодекс професійної етики адвоката говорить: « Закон і як професіонал адвоката вище волі довірителя».

Відповідно до ст.18 Кодексу порушення адвокатом вимог законодавства про адвокатську діяльність і адвокатурі і справжнього Кодексу, досконале свідомо чи по грубої необережності, тягне застосування заходів дисциплінарну відповідальність (зауваження, попередження, припинення статусу адвоката), передбачених законодавством про адвокатську діяльність і адвокатурі і справжнім Кодексом.

3. Порівняльна характеристика Кодексу суддівської етики РФ і Кодексу поведінки суддів США

3.1 Відмінності

А) Кодекс суддівської етики до