Правовий статус адвоката в україні

Статус адвоката закріплено Федеральним законом «Про адвокатську діяльність і адвокатурі Російській Федерації». Це має значення, оскільки законодавчо визначається роль адвоката у процесі подання юридичну допомогу, закріплюються високі вимоги до претендентів купівля статусу адвоката, і навіть підстави втрати цього статусу, що сприяє підвищення якості адвокатську діяльність.

Статус адвоката складається з таких елементів:

1. Порядок та юридичного грунту надання статусу адвоката.

2. Права й обов’язки адвоката.

3. Порядок і є підстава призупинення і припинення статусу адвоката.

4. Гарантії незалежності адвоката.

5. Відповідальність адвоката.

Особам, бажаючих одержати статус адвоката, закон встановлює обов’язкові критерії:

1) вищу освіту, здобуту у державному вищому навчальному закладі, чи учений ступінь по юридичної спеціальності;

2) стаж роботи з юридичної спеціальності щонайменше два роки чи проходження стажування в адвокатському освіті (ст. 9 закону про адвокатурі).

У стаж включається робота:

 • суддею;
 • на потребують вищого юридичної освіти державних посадах в федеральних органах структурі державної влади, органів структурі державної влади суб’єктів Російської Федерації, інших державних органах;
 • на потребують вищого юридичної освіти посадах в існували до прийняття чинної Конституції Російської Федерації державних органах СРСР, РСФРР та УСРР Російської Федерації, що були біля Російської Федерації;
 • на потребують вищого юридичної освіти муніципальних посадах;
 • на потребують вищого юридичної освіти посадах органів Судового Департаменту при ВерховномуСуде Російської Федерації;
 • на потребують вищого юридичної освіти посадах у юридичних службах організацій;
 • на потребують вищого юридичної освіти посадах з науково-дослідницькою установах;
 • викладачем юридичних предметів у установах середнього професійного, вищого професійного і після вузівського професійної освіти;
 • як адвокат;
 • як помічника адвоката;
 • як нотаріуса.

Перешкодою на придбання статусу адвокат і здійснення адвокатську діяльність може бути:

1) недієздатність чи обмежена дієздатність особи, що встановлюється в регламентованому законодавством Російської Федерації порядку;

2) непогашена абонеснятая судимість особи скоєння навмисного злочину.

Статус адвоката присвоюється кваліфікаційної комісією після здачі претендентом кваліфікаційного іспиту. Кваліфікаційний іспит складається з письмових відповіді питання (тестування) та усної співбесіди.

5 стр., 2099 слов

Адвокат у цивільному процесі

... згаданої роботи є підставою розгляд участі адвоката у цивільному процесі. Об'єкт дослідження відносини представництва у цивільному процесі. Предмет дослідження: участь адвоката як представника у цивільному процесі. 1. Повноваженняадвоката-представителя у цивільному процесі змін і порядок їх оформлення Судовий ...

Детективною є здійснення кваліфікаційного іспиту, критерії оцінки й можлива глибина перевірки знань і навиків претендентів, потреби, поставлених на усному співбесіді, зараз нерегламентируется[1].

Претендент, не склавши кваліфікаційний іспит, допускається до повторної здачі не раніше, ніж за рік.

Кваліфікаційна комісія за необхідності організує протягом двох місяців перевірку достовірності відомостей, наданих кандидатом. Після закінчення перевірки, комісія приймають рішення про допуск здатися кваліфікаційного іспиту чи про відмову від до допуску. Якщо ж претендентові відмовлять комісією допустити до іспитів, він може оскаржити це рішення, у суд.

Кваліфікаційна комісія протягом трьох місяців і з подачі претендентом всі заяви про присвоєння йому статусу адвоката приймають рішення про надання або відмову присвоєння претендентові цього статусу. Рішення про надання претендентові статусу адвоката набирає чинності з прийняття претендентом присяги адвоката. Цей статус необмежений тимчасовими рамками й певним віком адвоката.

Про присвоєння претендентові статусу адвоката кваліфікаційна комісія в семиденний термін від дня прийняття відповідного рішення повідомляє територіальний орган юстиції, що у в місячний строк із отримання повідомлення вносить відомостей про адвоката в регіональний реєстр видає адвокату відповідне посвідчення. Це єдиний документ, підтверджує статус адвоката.

Адвокат може членом адвокатської палати лише одну суб’єкта Російської Федерації, відомості про неї вносяться лише у один регіональний реєстр. Адвокат вправі здійснювати своєї діяльності тільки одного адвокатському освіті.

Зміна адвокатом членством адвокатської палаті заборонена протягом двох із дня присвоєння йому статусу адвоката, крім випадку переїзду завезеними на територію акцій іншого суб’єкта російської Федерації, т. е. у зв’язку з зміна місце проживання.

Адвокат із отримання статусу адвоката, або внесення відомостей у регіональний реєстр після зміни їм членством адвокатської палаті, або поновлення статусу адвоката зобов’язаний повідомити рада адвокатської палати про обраної формі адвокатського освіти протягом шість місяців від часу наступу зазначених обставин.

Наявність громадянства перестав бути обов’язковим майбутньої адвоката. Їм може бути іноземним громадянам й обличчя без громадянства, отримали статус адвоката гаразд, встановленому Федеральним законом. Вони також допускаються для реалізації адвокатську діяльність по всій території Російської Федерації у разі, якщо інше не передбачено Федеральним законом.

§ 2. Права й обов’язки адвоката

Законом встановлено перелік дій, які здійснює адвокат, надаючи юридичну допомогу:

1) дає консультації та довідки із питань (в усній або письмовій формах);

2) становить заяви, скарги, клопотання інші документи правового характеру;

3) представляє інтереси довірителя в конституційному судочинстві;

4) бере участь у ролі представника довірителя у цивільному і адміністративному судочинстві;

5) бере участь у ролі представника чи захисника довірителя у кримінальній судочинстві та у виробництві у справі про адміністративні правопорушення;

6) бере участь у ролі представника довірителя в розгляді справ у третейському суді, міжнародному комерційному арбітражі та інших органах дозволу конфліктів;

5 стр., 2104 слов

Статус адвоката в україні

... юридичну допомогу потерпілому – представник. Як захисника чи представника можуть допустити адвокат, повноваження котрої засвідчуються ордером, виданими юридичної консультацією. Захисник і від допускаються до брати участь ... особливості статусу адвоката. Мета роботи – проаналізувати особливості статусу адвоката. ... довірителя більшості процесуальних дій, крім підписання позовної заяви про, передачі в ...

7) представляє інтереси довірителя органів структурі державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях та інших організаціях;

8) представляє інтереси довірителя органів структурі державної влади, судах державних і правоохоронних органах інших держав, міжнародних судових органах, недержавних органах інших держав, статутних документів міжнародних судових установ та інших міжнародні організації чи міжнародними договорами Російської Федерації;

9) бере участь у ролі представника довірителя в виконавче провадження, і навіть у виконанні кримінального покарання;

10) виступає як представник довірителя на податкових правовідносинах;

11) адвокат вправі здійснювати інші дії, суперечливі законодавству Російської Федерації (наприклад, звернутися до окремого детективові про збір останнім відомостей у справі, яким адвокат надає юридичнупомощь)[2].

Законом дозволено фіксувати інформацію, що є в матеріалах справи, яким адвокат надає юридичну допомогу, дотримуючись у своїй державну і іншу охоронювану законом таємницю. Це важливе право дає, приміром, можливість адвокату безперешкодно з допомогою власної техніки копіювати всю необхідну інформацію зі справи, що вінведет[3].

Адвокат мають право надавати іншу юридичну допомогу, не заборонену федеральним законом, але вправі:

1) починати з особи, який звернувся щодо нього над наданням юридичну допомогу, доручення у разі, якщо воно має явно незаконний характер;

2) починати з особи, який звернувся щодо нього над наданням юридичну допомогу, доручення у разі, коли він:

 • має самостійний інтерес на уроках угоди з довірителем, відмінний від інтересу даної особи;
 • брав участь у справі суддею чи арбітра, посередника, прокурора, слідчого, дізнавача, експерта, фахівця, перекладача, є у справі потерпілим чи свідком, і навіть, якщо він посадовою особою, до компетенції якого входило ухвалення рішення на інтересах даної особи;
 • полягає у родинних чи сімейні стосунки з посадовою особою, яке приймало чи участь у розслідуванні чи розгляді справи даної особи;
 • надає юридичну допомогу довірителю, чиї інтереси суперечать загальним інтересам даної особи;

3) займати у справі позицію всупереч волі довірителя, крім випадків, коли адвокат переконаний у наявності самообмови довірителя;

4) робити публічні всі заяви про доведення вини довірителя, що той її заперечує;

5) розголошувати дані, повідомлені йому довірителем у зв’язку з наданням останньому юридичну допомогу, без згоди довірителя;

6) відмовитися від прийнятої він захисту.

Зі сказаного вище слід, що деякі випадках адвокат неспроможна прийняти доручення довірителя. У цій ситуації він має заздалегідь попередити про це особу, котра звернулася щодо нього по медичну допомогу.

Адвокатобязан[4]:

1) чесно, доцільно і сумлінно відстоювати правничий та законні інтереси довірителя усіма не забороненими законодавством Російської Федерації засобами;

2) виконувати вимогу закону обов’язкову участь адвоката як захисника у кримінальній судочинстві за призначенням органів дізнання, органів попереднього слідства, прокурора чи суду, і навіть надавати юридичну допомогу громадянам Росії у деяких випадках, передбачених законодавством;

5 стр., 2407 слов

Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката

... мер медицинского характера суд может рассмотреть вопрос о приостановлении статуса данного адвоката. Приостановление статуса адвоката влечет за собой приостановление действия в отношении данного адвоката гарантий, предусмотренных Федеральным законом, за исключением гарантий, предусмотренных ...

3) постійно удосконалювати знання підвищити свою кваліфікацію;

4) дотримуватися кодекс професійної етики адвокат і виконувати рішення органів адвокатської палати суб’єкта Російської Федерації і Федеральної палати адвокатів Російської Федерації;

5) відраховувати з допомогою одержуваного винагороди вартість потреби адвокатської палати у розмірах та порядку, визначених зборами (конференцією) адвокатів адвокатської палати відповідного суб’єкти федерації, і навіть утримання відповідних адвокатського кабінету, колегії адвокатів, адвокатського бюро;

6) здійснювати страхування ризику своєї фахової майновоїдеятельности[5]

За невиконання або неналежне виконання своїх професійні обов’язки адвокат відповідає, що у призупинення чи припинення статусу адвоката, а інші заходи відповідальності адвокатів вправі встановлювати збори (конференція) адвокатської палати суб’єкти федерації.

§ 3. Призупинення і припинення статусу адвоката

Підстави призупинення статусу адвоката можна розділити на безумовні, т. е. які зобов’язують призупинити статус, та юридичного грунту, якими призупинення статусу є правом відповідного органу. До обов’язковим підставах ставляться: обрання адвоката направляти до органу структурі державної влади чи орган місцевого самоврядування на період роботи з основі;

1) нездатність адвоката понад шість місяців виконувати свої обов’язки;

2) заклик адвоката на військову службу;

3) визнання адвоката безвісно відсутнім у встановленому федеральним законом порядку.

Призупинення статусу адвоката тягне у себе призупинення діями щодо нього гарантій, передбачених у відношенні адвокатів законодавством Російської Федерації, крім непритягнення до відповідальності за виражене їм під час здійсненні адвокатську діяльність думка, за умови що хто розпочав чинність закону вироком суду нічого очікувати встановлено винність адвоката в злочинному дії (бездіяльності).

Рішення про призупинення статусу адвоката приймає рада адвокатської палати того суб’єкти федерації, в регіональний реєстр якого внесено відомості про це адвоката.

Після припинення дії зазначених підстав статус адвоката відновлюється за рішенням ради, прийняв призупинення, виходячи з особистого заяви адвоката, статус якого було призупинений. Рішення про відмову у поновлення статусу адвоката може бути оскаржене до суду.

Рада адвокатської палати в п’ятиденний термін від дня прийняття ним рішення про призупинення або поновлення статусу адвоката повідомляє це у письмовій формах територіальний орган юстиції внесення відповідних відомостей у регіональний реєстр. Територіальний орган юстиції, у десятиденний термін від дня отримання

зазначеного повідомлення вносить інформацію про призупинення або поновлення статусу адвоката в регіональний реєстр.

Статус адвоката може бути припинений з таких підстав:

1) особисте заяву адвоката в письмовій формах про яке припинення статусу адвоката;

2) вступ до чинність закону рішення суду про визнання адвоката недієздатною чи обмежена дієздатним;

9 стр., 4342 слов

Кодекс профессиональной этики адвоката

... развитии законодательства об адвокатской деятельности. Общая характеристика Кодекса профессиональной этики адвоката В январе 2014 г. Кодексу профессиональной этики адвоката исполнилось 11 лет. Его применение демонстрирует, что ... состоит из адвокатов"Кипнис Н.М. К вопросу о допустимых видах совмещения статуса адвоката с иными видами занятости // Адвокатура. Государство. Общество: Сб. материалов ...

3) виправдатись нібито відсутністю адвокатської палаті протягом 6 місяців із дня одержання статусу адвоката, або внесення відомостей адвоката в регіональний реєстр після зміни їм членством адвокатської палаті про обраної формі адвокатського освіти, і навіть відомостей про те адвокатському освіті, засновником (членом) якого є адвокат;

4) смерть адвоката або набуття в чинність закону рішення суду про оголошення його мертвим;

5) вчинення вчинку, який ганьбить честь гідність адвоката чиумаляющего авторитет адвокатури;

6) невиконання або неналежне виконання адвокатом своїх професійні обов’язки перед довірителем, і навіть невиконання рішень органів адвокатської палати, які у межах їхніх компетенції;

7) вступ до чинність закону суду про визнання адвоката винним у скоєнні навмисного злочину;

8) встановлення недостовірності відомостей, наданих кваліфікаційну комісію, і навіть виявлення обставин, що перешкоджають адвокату на придбання статусу адвокат і здійснення адвокатську діяльність.

Рішення про яке