Мова ділових паперів — Кацавець Г.М. — 4. Терміни професійної діяльності юристів

У сучасній українській мові чіткого розмежування щодо вживання закінчень -а, -у, -я, -ю немає. Однак існує певна закономірність у їх використанні. Так, у родовому відмінку однини іменники II відміни мають закінчення -а, -у (у м’якій групі — -я, -ю).

При визначенні закінчення беруть до уваги семантико-морфологічні та акцентологічні (наголос) ознаки іменника. Наприклад: папір — папера (документ) — паперу (матеріал): акт — акта (документ) — акту (дія).

Закінчення -а, -я мають іменники чоловічого роду, що означають:

 • загальні і власні назви людей та населених пунктів: заступника, акціонера, спортсмена, підприємця, промовця, Івана, Руслана, Львова, Києва, Харкова, Ужгорода, Луцька, Тернополя, Севастополя;
 • інші географічні (власні) назви з наголосом на кінцевому складі у родовому відмінку та з суфіксами -ов, -ев, -с в, -ськ: Дніпра, Трудежа, Ірпеня;
 • Здвижа, Дніпропетровська, Миколаєва, Демидова, Макарова, Тетерева;
 • назви речей, предметів: комп ‘ютера. ксерокса, стола, автомобічя, мікроскопа, документа, плаща, векселя, стільця;
 • назви мір простору, довжини, ваги, часу: метра, грама, гектара, сантиметра, місяця, тижня (але року, віку);
 • назви окремих днів тижня: понеділка, четверга;
 • місяців: січня, березня, листопада (листопаду — з іншим значенням):
 • назви будівель, приміщень, споруд: коридора, паркана, сарая, погреба (але льоху);
 • Примітка. Деякі назви цісі групи вживаються лише із закінченням -у: поверху, палацу, залу, склад}: порту, канаяу.магазину. вокзалу, метрополітену та ін.
 • наукові й технічні терміни іншомовного походження, що означають одиничні поняття: ромба, квадрата, діаметра, атома, поршня, сектора, куба, катода, реферата;
 • українські терміни, коли вони утворені за допомогою суфіксів: відмінка, числівника, чисечьника.

іменника, прикметника, ступеня, рівня (але складу, способу, роду, виду, стану і в загальному, і в термінологічному значеннях).

Закінчення -у, -ю мають іменники чоловічого роду, що означають:

 • збірні поняття: колективу, пленуму, активу, хору, оркестру, ансамблю (але вишняка, березняка, чагарника — з наголосом на кінцевому складі):
 • речовину, масу, матеріал: меду, спирту, сиропу, цукру, чаю, льоду, шовку, граніту, піску, металу, асфальту, лісу, снігу, агмазу, кисню, водню;
 • різні почуття, відчуття: гніву, відчаю, гумору;
 • o назви установ, закладів, організацій: університету, інституту, кчубу, штабу, комітету;
 • назви процесів, станів, властивостей, ознак: руху, польоту, ремонту, спорту, відгуку, відпочинку, рейсу (хоча рейса — у значенні монета), маршруту, побуту, експерименту, успіху, характеру, експорту, імпорту;
 • явища природи: доиіу, грому, вітру, морозу, вогню;
 • місце, простір тощо: світу, степу, яру, лугу, саду, майдану, вигону, краю (але хутора, берега, горба);
 • назви річок, озер, гір, островів, півостровів, країн, областей тощо: Херсону, Кавказу, Донбасу, Криму, Нілу, Дунаю, Алтаю; але іменники з наголосом на останньому складі мають закінчення -а, -я: Дністра, Требужа, Остра, Дінця.
  10 стр., 4529 слов

  Английский язык : Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

  ... у 1951 році. Саме тоді у Париж було створено Європейське об’єднання вугілля та сталі. Ця міжнародна організація об’єднала ... система представляє собою складне утворення. Основним його компонентом є право Європейського співтовариства, в яке звичайно включають також установчі ... 626 членів, які обираються на основі прямого загального виборчого права кожні 5 років на виборах в державах-членах ...

  4.

Терміни професійної діяльності юристів

Адміністративна

юрисдикція — особливий вид правової діяльності органів

виконавчої’влади* у процесі якого розглядаються індивідуальні адміністративні справи та застосовуються відповідні адміністративні санкції.

Касаційне

подання — процесуальний акт, який подається

прокурором до суду другої інстанції у випадках незгоди з вироком або рішенням суду першої інстанції, що не набрали законної сили.

Касація — у судочинстві форма оскарження і перевірки

судом другої інстанції вироків, рішень, ухвал і постанов судів першої інстанції, які не набрали законної чинності. Кримінологія -наука, що вивчає злочинність, її причини, особу злочинців, а також розробляє рекомендації щодо запобігання злочинності. Мова судочинства — конституційний принцип, згідно з яким

судочинство, розгляд справ у судах України ведеться українською мовою. В судах, розташованих у місцях компактного проживання громадян іншої національності, можуть використовуватися, поряд з державною, їхні національні мови. Учасникам процесу, які не володіють мовою ведення судочинства, забезпечується можливість виступати в судах на рідній мові і користуватися послугами перекладача.

Презумпція

невинності — правовий принцип, за яким щодо особи, яка

підозрюється у вчиненні злочину, припускається невинність до того часу, поки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому законодавствам, і встановлено вироком суду, який набрав законної сили.

Олова колегія — судове засідання з розгляду кримінальної справи кількома суддями.

Траст — одна з форм реалізації договорів доручення,

де повірений діє за рахунок і в інтересах довірителя,а також зобов’язується за

винагороду виконувати певні юридичні дії. Найбільшого поширення ця форма право-стосунків набула у діях довірчих товариств. Третейський суд — форма недержавного суду, який вільно

обирають сторони спору, конфлікту для розгляду конкретних справ.

3 стр., 1366 слов

Медицина, этика, право и религия: формы взаимодействия

... проблема по существу своему морально-религиозная и медицинская. И если религия и мораль - это своеобразная "метафизика" человеческой ... медицинская деятельность регламентируется двумя формами социального регулирования - моралью и правом. Принципиальное отличие правового регулирования ... пропаганде трансплантации как нового направления в медицине. В качестве характерного примера либерального основания ...

Холдингова

компанія — господарюючий суб’єкт, що володіє

контрольним пакетом акцій інших, одного або більше, господарюючих суб’єктів. X. к. створюють у процесі корпоратизації та приватизації державних підприємств.

Юридична

деонтологія — система знань про юридичну науку і практику,

про вимоги до професійних і особистих якостей юриста, систему формування цих якостей.

Юрисдикція — 1) компетенція судових органів щодо розгляду

цивільних, кримінальних та інших справ; коло справ, які даний суд має право розглядати і вирішувати:

2) коло питань, що відносяться до ведення держави або державної установи.

Юриспруденція — спеціальна галузь діяльності, що стосується

вивчення держави та права і професійної діяльності юриста.

Юрист — фахівець, який має професійні, тобто фунда-

ментальні, правові знання, що використовуються для потреб того чи іншого виду юридичної діяльності. Від юридичної професії слід відрізняти юридичні спеціальності, з яких вона складається. Юристами вважаються судді, прокурори, слідчі, адвокати, нотаріуси, юрисконсульти та інші спеціалісти у галузі правознавства.

Юстиція — правосуддя: система судових установ, їх

діяльність із здійснення правосуддя.

Прочитайте висловлювання відомих людей

Право — це все те, що є істинне і справедливе (В. Гюго).

Закон-це зрівноважений розум (Арістотель).

Правосуддя — основа держави (Цицерон).

Добробут держави залежить від її законів (Арістотель).

Там, де немає законів, там немає свободи (Дж. Локк).

Де закінчується закон, там починається тиранія (Уільям Пітт).

Несправедливий закон не створює права (Цицерон).

Суддя — це мовлячий закон, закон — це німий суддя (Цицерон).

Порядний той, хто своє право вимірює своїм обов’язком (Лакордер).

Меч без терез є голе насильство, терези без меча, безсилля права (?. Ісринг).

1. Професійна лексика

2. Доктрина

3. Правопис складних іменників

4. Використання термінів

ЗАНЯТТЯ ОДИНАДЦЯТЕ

1. Граматична форма ділових документів

2. Резюме

3. Прикметник

4. Розряди прикметників