Кодекс законів про працю україни

роботах з шкідливими умовами праці;

2) працівникам, зайнятих у окремих галузях народного

господарства і має тривалий стаж роботи з одному

підприємстві, у створенні;

3) працівникам з ненормованим робочим днем;

4) працівникам, працюють у районах Крайньої Півночі й у

прирівняних до них місцевостях;

5) за іншими випадках, передбачених законодавством і

колективними договорами чи інші локальними нормативними актами.

(в ред. Закону РФ від 25.09.1992 N 3543-1)

Стаття 69. Исключена. — Закон РФ від 25.09.1992 N 3543-1.

Стаття 70. Невключение відпусток по тимчасової

непрацездатності чи з вагітності і пологами рахунок щорічних

відпусток

Отпуска, надані у порядку по тимчасової

непрацездатності чи з вагітності і пологам, має значення щорічних

відпусток не включаються.

Стаття 71. Порядок надання відпусток

Відпустку протягом першого року роботи надається працівникам за

закінченні одинадцяти місяців безперервної роботи цьому

підприємстві, у пихатій інституції, організації. До закінчення одинадцяти

місяців безперервної роботи відпустка для проханні працівника

надається: жінкам — перед відпусткою з вагітності і пологам

або після нього; працівникам, що усиновили дитину в

віці близько трьох місяців; чоловікам — при народженні у ній дитини;

  • працівникам молодший вісімнадцяти років; військовослужбовцям, звільненим в

запас та спрямованим працювати гаразд організованого набору, —

після закінчення трьох місяців і роботи; за іншими випадках,

передбачених законодавством.

(в ред. Федерального закону від 30.04.1999 N 84-ФЗ)

(див. текст у редакції)

Працівникам, перекладеними вже з підприємства, установи,

організації інше підприємство, в установа, організацію,

відпустку може бути наданий до закінчення одинадцяти місяців

роботи після перекладу. Якщо перекладу працівник не пропрацював

одинадцяти місяців однією підприємстві, у пихатій інституції,

організації, то відпустку йому може бути наданий після закінчення

21 стр., 10259 слов

Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення

... трудових спорів. Слід розрізняти причини трудових спорів (конфліктів) та умови їх виникнення. Останні сприяють більшій кількості трудових спорів. Як вже зазначалося, причинами трудових спорів ... Несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, а також ... запровадження неповної зайнятості; надання відпусток без збереження заробітної плати ... залучення до надурочних робіт, роботи у вихідні дні ...

одинадцяти місяців доі після переведення гривень у цілому.

Відпустку за другий і послідуючі роки роботи може

надаватися у час робочого року, згідно з

черговістю надання відпусток.

Стаття 72. Исчисление стажу роботи, що дає декларація про відпустку

У стаж роботи, дає декларація про відпустку, включаються:

1) фактично пророблена час;

2) час, коли працівник фактично не працював, але його

зберігалися місце роботи (посаду) і їхня заробітна плата повністю

чи частково (зокрема час оплаченого вимушеного прогулу

при неправильному звільненні чи перекладі іншу роботи й

наступному відновленні на роботі);

3) час, коли працівник фактично не працював, але зберігав за

собою місце роботи (посаду) і мала посібник по

державного соціального страхування, крім частково

оплачуваної післяродової відпустки після виходу дитину до їм

віку півтора року;

  • (в ред. Закону РФ від 25.09.1992 N 3543-1)

4) інші періоди часу, передбачених законодавством.

(в ред. указу Президії ЗС РРФСР від 19.11.1982)

Стаття 73. Черговість надання відпусток

Черговість надання відпусток встановлюється

адміністрацією за узгодженням із відповідним виборним

профспілковим органом підприємства, установи, організації.

Отпуска можуть надаватися у час протягом усього

року, але не матимуть порушення нормального ходу роботи підприємства,

установи, організації.

(в ред. указу Президії ЗС РРФСР від 19.11.1982)

Стаття 74. Щорічне надання відпустки. Виняткові

випадки перенесення відпустки

Відпустку має надаватися щорічно у установлений термін.

Щорічний відпустку мав бути перенесений чи продовжений: при

тимчасової непрацездатності працівника; і під час працівником

державних або громадських обов’язків; за іншими випадках,

передбачених законодавством.

У виняткових випадках, коли надання відпустки

працівникові нинішнього року робочому року може несприятливо позначитися

на нормальному процесі роботи підприємства, установи, організації,

допускається з дозволу працівника і за узгодженням з

відповідним виборним профспілковим органом підприємства,

установи, організації перенесення відпустки наступного року робочий

рік. У цьому відпустку кожний робочий рік тривалістю не

менш як шести робочих днів має бути використана не пізніше ніж у

протягом один рік після наступу права на відпустку. Оставшаяся

частина невикористаного відпустки то, можливо прилучена до відпустці

за наступний рік.

Забороняється ненадання щорічного відпустки протягом двох

років поспіль, і навіть ненадання відпустки працівникам молодший

вісімнадцяти років, працівникам, які мають дітей до

чотирнадцяти років (дітей — інвалідів чи інвалідів з дитинства до

досягнення ними віку вісімнадцяти років), працівникам,

що забезпечує те що хворих членами їхнім родинам відповідно до

медичним укладанням, і працівникам, які на

4 стр., 1851 слов

Гарантії прав громадян на охорону праці

... важкі та шкідливі умови праці. Згідно Закону України від 14.10 92 р. № 44 ст.669 “Про охорону праці" кожний громадянин має право на охорону праці. Гарантії прав громадян на охорону праці Стаття 6. Права громадян на охорону праці при ...

додаткова відпустка у зв’язку з шкідливими умовами праці.

(в ред. Указов Президії ЗС РРФСР від 19.11.1982, від 31.03.1988;

  • Федерального закону від 30.04.1999 N 84-ФЗ)

(див. текст у редакції)

Стаття 75. Недопустимость заміни відпустки грошової компенсацією

Заміна відпустки грошової компенсацією заборонена, крім

випадків звільнення працівника, не що використовував відпустку.

Стаття 76. Відпустку без збереження зарплати

По сімейним обставинам та інших поважним причин

працівникові, за його заявою, із дозволу керівника

підприємства, установи, організації або керівника

виробничої одиниці може бути наданий короткочасний

відпустку без збереження зарплати, який оформляється

наказом (розпорядженням).

У необхідних випадках за згодою

сторін цей відпустку то, можливо відпрацьований працівником в наступний

період, з умов і можливостей виробництва.

(в ред. Указов Президії ЗС РРФСР від 12.08.1980, від 20.12.1983)

Працівникові, має двох і більше дітей до

чотирнадцяти років, працівникові, має дитини — інваліда чи

інваліда з дитинства до їм віку вісімнадцяти років,

самотньою матері чи одинокому батькові, у яких дитини до

чотирнадцяти років, як вони заявили щорічно надається відпустку

без збереження зарплати тривалістю до чотирнадцяти

календарних днів, у зручний них час. Зазначений відпустка для їх

бажанню то, можливо приєднано до щорічного відпустці чи

використаний окремо (цілком або частинами).

Перенесення

відпустки без збереження зарплати наступного року робочий рік

заборонена.

(частина друга введена Федеральним законом від 30.04.1999 N 84-ФЗ)

Глава VI. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Стаття 77. Оплата за працею

(в ред. Закону РФ від 25.09.1992 N 3543-1)

Оплату праці кожного працівника залежить з його особистого

трудового внеску якості праці та максимальним розміром не

обмежується.

Забороняється хоч би яке не пішли зниження розмірів оплати

праці працівника залежно від статі, віку, раси,

національності, ставлення до релігії, приналежність до громадським

об’єднанням.

Стаття 78. Мінімальний розмір оплати праці

(в ред. Закону РФ від 25.09.1992 N 3543-1)

Місячна оплата праці працівника, відпрацьованого повністю

певну цей період норму робочого дня і виконав

свої трудові обов’язки (норми праці), може бути нижче

встановленого Верховною Радою Російської Федерації мінімального

розміру оплати праці.

У мінімальний розмір оплати праці не включаються доплати і

надбавки, і навіть премії та інші заохочувальні виплати.

Стаття 79. Исключена. — Закон РФ від 25.09.1992 N 3543-1.

Стаття 80. Оплату праці робочих

(в ред. Закону РФ від 25.09.1992 N 3543-1)

При оплаті робочих можна застосовувати тарифні ставки,

оклади, і навіть бестарифная система, якщо підприємство, установа,

організація вважатимуть такої системи найдоцільнішою.

Вигляд, системи оплати праці, розміри тарифних ставок, окладів,

премій, інших заохочувальних виплат, і навіть співвідношення у тому

розмірах між окремими категоріями персоналу підприємства,

установи, організації визначають самостійно й більше фіксують в

9 стр., 4357 слов

Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

... праці неповнолітніх, як і будь-який інший різновид охорони праці, забезпечує реалізацію права працівників на охорону життя і здоров’я, на належні, безпечні і здорові умови праці через впровадження заходів з організації охорони праці. ...

колективних договорах, інших локальних нормативні акти.

Стаття 81. Оплату праці керівників, фахівців і кількість службовців

(в ред. Закону РФ від 25.09.1992 N 3543-1)

Оплату праці керівників, фахівців і кількість службовців

виробляється, зазвичай, з урахуванням посадових окладів.

Посадові оклади встановлюються адміністрацією підприємства,

установи, організації у відповідність до посадою і

кваліфікацією працівника.

Підприємства, установи, організації можуть встановлювати для

керівників, фахівців і кількість службовців інший вид оплати праці (в

відсотках від виручки, в частках від прибутків і інші).

Стаття 81.1. Індексацію оплати праці

(введена Законом РФ від 25.09.1992 N 3543-1)

Індексацію оплати праці працівників підприємств, установ,

організацій виробляється у порядку, встановленому Законом РРФСР

«Про індексацію грошових доходів населення і заощаджень громадян, у РРФСР».

Стаття 82. Оплату праці, які у особливі умови

На важких роботах, на роботах з шкідливими умовами праці та на

роботах в місцевостях з такими тяжкими кліматичними умовами

встановлюється підвищена оплата праці.

Стаття 83. Системи оплати праці

Праця працівників оплачується повременно, сдельно чи з іншим

системам оплати праці. Оплата може здійснюватися за

індивідуальні і колективні результати своєї роботи.

Для посилення матеріальну зацікавленість працівників у

виконанні планів і договірних зобов’язань, підвищенні

ефективності виробництва та якості роботи можуть вводитися

системи преміювання, винагороду за підсумками роботи протягом року,

інших форм матеріального заохочення.

Встановлення систем оплати праці та форм матеріального

заохочення, твердження положень про преміюванні і виплаті

винагороди за підсумками роботи протягом року виробляється адміністрацією

підприємства, організації з узгодження з відповідним

виборним профспілковим органом.

Частина четверта виключена. — Закон РФ від 25.09.1992 N 3543-1.

(в ред. указу Президії ЗС РРФСР від 05.02.1988)

Стаття 84. Винагороду за підсумками річний роботи

На додачу до систем оплати праці може визначатися

винагороду працівникам підприємств і закупівельних організацій за підсумками

річний роботи з фонду, утвореного з допомогою прибутку, отриманої

підприємством, організацією. Розмір винагороди визначається за

урахуванням результатів праці працівника і тривалості його

безперервного стажу на підприємстві, у створенні.

Положення про порядок виплати винагороди за підсумками річний

роботи стверджується адміністрацією підприємства, організації з

узгодження з відповідним виборним профспілковим органом

підприємства, організації.

(в ред. указу Президії ЗС РРФСР від 20.12.1983)

Стаття 85. Оповіщення працівників про майбутнє запровадження нових, або зміні

умов оплати праці

Адміністрація підприємства, установи, організації зобов’язана

сповістити працівників про майбутнє запровадження нових умов оплати праці, або

зміну умов оплати праці пізніше як по 2 місяці.

(в ред. указу Президії ЗС РРФСР від 12.08.1980; Закону РФ від

4 стр., 1536 слов

Правове регулювання праці неповнолітніх

... Стаття 199. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб. Трудове законодавство України встановлює особливості правового регулювання праці неповнолітніх, ... неповнолітніх. При цьому звільнення з підстав: змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, ...

25.09.1992 N 3543-1)

Стаття 85.1. Оплата при відхилення від нормальні умови праці

(введена Законом РФ від 25.09.1992 N 3543-1)

За виконання робіт у умов праці, отклоняющихся від

нормальних (і під час робіт різної кваліфікації, при

поєднанні професій, під час роботи в понаднормове час, у нічний

час, у дні та інших), підприємства, установи,

організації зобов’язані виробляти працівникам відповідні

доплати. Розміри доплат і їх виплати встановлюються

підприємствами, установами, організаціями самостійно й більше

фіксуються в колективних договорах (положеннях оплату праці).

У цьому розміри доплат неможливо знайти нижчими від встановлених

законодавством.

Стаття 86. Оплату праці і під час робіт різної

кваліфікації

За виконання робіт різної кваліфікації працю робочих —

повременщиков, і навіть службовців оплачується для роботи більш

високій кваліфікації.

Праця робочих — відрядників оплачується за максимальними розцінками

виконуваної роботи. У групі тих галузях народного господарства, де за

характеру виробництва робочим — відрядникам доручається виконання

робіт, тарифицированных нижче привласнених їм розрядів, робочим,

виконуючим такі, виплачується межразрядная різниця, якщо

передбачено колективним договором.

(в ред. Закону РФ від 25.09.1992 N 3543-1)

Стаття 87. Оплату праці при поєднанні професій і виконання

обов’язків тимчасово відсутніх працівників

Працівникам, виконуючим однією й тому самому підприємстві, в

установі, організації разом із своєю основною роботою,

зумовленої трудовим договором (контрактом), додаткову

роботу з іншого фаху (посади) чи обов’язки тимчасово

відсутнього працівника без звільнення з своєю основною

роботи, виробляється доплата за суміщення професій (посад)

чи виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

(в ред. Закону РФ