Джерела муніципального права

Реферат

1. Загальна характеристика джерел муніципального права

1.1. Джерела муніципального права на федеральному рівні

1.2. Джерела муніципального права на регіональному рівні

1.3. Джерела муніципального права на рівні муніципальних утворень

2. Наукова дисципліна муніципального права

2.1. Джерела наукової дисципліни муніципального права

2.2. Еволюція наукової дисципліни муніципального права в Російській Федерації

3. Інші джерела муніципального права

3.1. Судові акти (рішення), що містять правові позиції та нормативні приписи по питань організації місцевого самоврядування

3.2. Договори і угоди в галузі місцевого самоврядування

3.3. Міжнародно — Правові акти, як джерела муніципального права в Росії

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Тема моєї курсової роботи — В«Джерела муніципального права Російської ФедераціїВ». Джерелами в будь-якій галузі права називають правові акти, в яких знаходять своє зовнішнє зміст норми галузі права. За — цьому мета даної роботи — показати, які є джерела муніципального права і яке місце вони займають в муніципально — правових відносинах. Робота ставить перед собою наступні завдання:

В

  • зробити загальну характеристику джерел муніципального права на федеральному, регіональному рівнях та рівні муніципальних утворень.

В

  • розглянути джерела наукової дисципліни муніципального права;

В

  • показати місце і роль муніципальних правових актів у системі джерел російського права.

Об’єктом моєї роботи є муніципально — правові відносини, що виникають у ході взаємодії суб’єктів муніципального права. Що стосується предмета дослідження — то це безпосередньо самі принципи муніципального права. В моїй роботі використовуються кілька методів дослідження: порівняльний метод, вивчення нормативно-правової бази, аналітичний метод. Актуальність даної теми зумовлена ​​тим, що правове становище місцевого самоврядування як самостійної форми в механізмі здійснення народовладдя зумовило необхідність повного охоплення всіх сторін його організації і діяльності єдиної галуззю наукових знань. Такий галуззю є наука муніципального права. Ступінь розробленості моєї теми знаходиться на досить високому рівні. Основним не по юридичній силі, а по розробленості і змістом, є Федеральний закон В«Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській ФедераціїВ» № 131 — ФЗ від від 06.10.2003. У ньому досить детально прописані всі приписи, за якими має здійснюватися МСУ. До того ж існує багато інших допоміжних актів і норм.

23 стр., 11394 слов

Основи муніципального права України

... місцевого самоврядування; гарантами місцевого самоврядування; особливостями здійснення місцевого самоврядування у місті Кієві; особливостями правового статусу місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим. 1. Поняття муніципального права України Муніципальне право — це система норм, які регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування ...

1. Загальна характеристика джерел муніципального права

1.1 Джерела муніципального права на федеральному рівні

Джерела муніципального права в Російській Федерації поділяються на три рівня, основний з яких — федеральний рівень, тобто дані джерела приймаються Федеральними органами законодавчої влади. Перше місце тут займає Конституція.

Конституційні основи місцевого самоврядування в Російській Федерації закріплені в Конституції РФ. Її прийняття в 1993 р. поклало початок новому періоду розвитку місцевого самоврядування в Російській Федерації. Конституція РФ 1993 р. закріпила місцеве самоврядування в якості однієї з основ конституційного ладу Росії. Ч. 2 ст. 3 Конституції встановлює, що народ здійснює свою владу безпосередньо, а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. З цього можна зробити висновок, що місцеве самоврядування є одним з передбачених Конституцією РФ способів реалізації публічної влади в Російській Федерації.

Конституція РФ закріплює загальні принципи побудови і функціонування муніципальної влади, єдині для всієї системи місцевого самоврядування в Російській Федерації, а також державні гарантії здійснення місцевого самоврядування. [1] Основоположні норми про незалежність місцевого самоврядування містяться у ст. 12 Конституції РФ.

Гол. 8 Конституції РФ повністю присвячена організації місцевого самоврядування в Російській Федерації. У ній встановлюються основні форми та способи здійснення місцевого самоврядування, територіальні основи місцевого самоврядування, основні повноваження його органів.

В ст. 130 Конституції РФ констатується, що місцеве самоврядування в Російській Федерації забезпечує самостійне вирішення населенням питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальною власністю. Воно здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування.

В ст. 131 фіксуються гарантії територіального верховенства (самостійності) місцевого самоврядування. [2] До їх числу Конституція відносить основне коло територій, на яких може здійснюватися місцеве самоврядування (міські, сільські поселення); заборони на зміна кордонів територій, у яких здійснюється місцеве самоврядування, без урахування думки населення відповідних територій.

В ст. 132 визначається коло питань місцевого значення (предмети ведення місцевого самоврядування), у вирішенні яких органи місцевого самоврядування самостійні: управління муніципальною власністю; формування, затвердження і виконання місцевого бюджету, встановлення місцевих податків і зборів; здійснення охорони громадського порядку; вирішення інших питань місцевого значення.

16 стр., 7683 слов

Характеристика Конституції Франции

... часто включаемым у конституції французькими і іноземними установчими зборами, хоча ці проблеми носять конституційного характеру у звичному значенні цього терміну, саме: про публічних своїх правах і свободи ... для сучасної России. Глава 1. Розвиток конституціоналізму мови у Франції після II мировой. войны. 1.. Конституція Франції 1946 г. 1946 рік і почав 1947 року було ...

В ст. 133 Конституції РФ встановлює заборону на обмеження тих прав місцевого самоврядування, які закріплені в Конституції РФ і федеральних законах.

Після Конституції, друге місце займають Федеральні закони Російської Федерації, в яких містяться норми, що регулюють місцеве самоврядування.

Базовим федеральним законом, що регулює діяльність місцевого самоврядування в Російської Федерації, є Федеральний Закон В«Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації В»від 6 жовтня 2003 р. № 131.

В Федеральному законі про місцеве самоврядування 2003 значно змінена концепція місцевого самоврядування. Найбільшою мірою зазнали змін територіальні основи місцевого самоврядування. Так, наприклад, Федеральний Закон про місцеве самоврядування 1995 встановлює однорівневу модель місцевого самоврядування, крім того, не допускав відмінностей між муніципальними утвореннями і не диференціював їх повноважень. Федеральний Закон про місцеве самоврядуванні 2003 передбачає необхідність створення п’яти видів муніципальних утворень: міських і сільських поселень, муніципальних районів, міських округів, внутрішньоміських територій міст федерального значення. При цьому території міських і сільських поселень входять до складу територій муніципальних районів, але є самостійними муніципальними утвореннями, тобто на даних територіях здійснюється дворівневе місцеве самоврядування. Території міських округів не входять до складу територій муніципальних районів, там здійснюється однорівневе місцеве самоврядування.

В Внаслідок реформи замість приблизно 12000 муніципальних утворень, сформованих відповідно до Федеральним Законом про місцеве самоврядування 1995 р., їх виникло близько 24000. [3]

Особливість Федерального Закону про місцеве самоврядування 2003 полягає і в тому, що кожен з видів муніципальних утворень покликаний вирішувати властиві тільки йому питання місцевого значення, тобто питання місцевого значення поселення не збігаються з питаннями місцевого значення муніципального району та міського округу. Таке нововведення є позитивним чинником. Воно покликане виправити існуючу в даний час ситуацію, коли є муніципальними утвореннями мільйонне місто і поселення з числом жителів у кілька сотень людей володіють однаковими повноваженнями, незважаючи на очевидну несумісність їх економічних, соціальних і демографічних потенціалів.

Важ…