Реферат про полицию украины

Глава 1. Загальні засади, Стаття 1. Поліція і його призначення

1. Поліція є складовою єдиної централізованій системі федерального органу виконавчої, здійснює функції виробленні та її реалізації державної політики і нормативно-правовому регулювання у сфері внутрішніх справ (далі – федеральний орган виконавчої влади сфері внутрішніх справ), і послуг призначена за захистом життя, здоров’я, права і свободи громадян Російської Федерації, іноземних громадян, осіб без громадянства (далі – громадяни; особи), для протидії злочинності, охорони суспільного ладу, власності і забезпечення громадську безпеку.

2. Поліція проти неї здійснювати заходи державного примусу, зокрема фізичну силу, спеціальні кошти й вогнепальна зброя, не більше, встановлених федеральним законом.

3. Склад і структура поліції визначаються Президентом Російської Федерації.

основні напрями діяльності поліції

1. Діяльність поліції здійснюється за наступним основним напрямам:

1) попередження злочинів і адміністративних правопорушень;

2) виявлення, припинення і розкриття злочинів, виробництво дізнання з кримінальних справ;

3) розшук осіб і викраденого майна;

4) припинення адміністративних правопорушень і провадження у справах про адміністративні правопорушення;

5) охорона суспільного ладу;

6) забезпечення безпеки дорожнього руху;

7) контролю над оборотом зброї;

8) контролю над приватної детективної й охоронної діяльністю;

9) охорона майна, і об’єктів за договорами;

10) державна захист учасників кримінального судочинства, суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів;

11) допомогу громадянам, федеральним органам структурі державної влади, органам структурі державної влади суб’єктів Російської Федерації, іншим державних органів (далі – державні органи), органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням, і навіть організаціям незалежно від форми власності (далі – організації), посадових осіб цих органів прокуратури та організацій (далі – посадові особи) у позиційному захисті їх правий і законних інтересів.

2. Інші напрями діяльності поліції визначаються федеральними конституційними законів і федеральними законами.

Правова основа діяльності поліції

Правову основу діяльності поліції становлять Конституція Російської Федерації, загальновизнані принципи і норми міжнародного права, міжнародні договори Російської Федерації, федеральні конституційні закони, справжній Федеральний закон, інші федеральні закони, нормативні правові акти президента Російської Федерації і Уряди Російської Федерації, і навіть нормативні правові акти федерального органу виконавчої влади сфері внутрішніх справ.

15 стр., 7243 слов

Право власності юридичних осіб

... до характеру їхньої діяльності та статутних завдань. (ст.28) У цьому ж Законі визначено такий суб’єкт права власності, як релігійні організації (ст.29), що мають право власності на майно, придбане, побудоване, ...

Організація діяльності поліції

1. Керівництво діяльністю поліції здійснюють керівник федерального органу виконавчої влади сфері внутрішніх справ України та керівники територіальних органів федерального органу виконавчої влади сфері внутрішніх справ, що відповідають за належне виконання поліцією покладених її у обов’язків.

2. Повноваження керівника федерального органу виконавчої влади сфері внутрішніх справ за керівництву діяльністю поліції визначаються федеральними конституційними законами, федеральними законами, становищем про федеральному органі виконавчої влади сфері внутрішніх справ, який затверджується Президентом Російської Федерації, й іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

3. Повноваження керівників територіальних органів федерального органу виконавчої влади сфері внутрішніх справ за керівництву діяльністю поліції визначаються законодавством Російської Федерації, типовими положеннями (положеннями) про цей орган й іншими нормативними правовими актами, видаваними федеральним органом виконавчої влади сфері внутрішніх справ.

4. Склад територіальних органів федерального органу виконавчої влади сфері внутрішніх справ, і навіть порядок їх створення, діяльності, реорганізації та ліквідації визначаються Президентом Російської Федерації на пропозицію керівника федерального органу виконавчої влади сфері внутрішніх справ.

5. Федеральний орган виконавчої влади сфері внутрішніх справ здійснює своєї діяльності безпосередньо і крізь що входять до його систему територіальних органів, установи, організації та підрозділи, створені для реалізації покладених нею завдань.

Принципи діяльності поліції, Дотримання права і свободи громадян

1. Поліція здійснює своєї діяльності з урахуванням дотримання права і свободи громадян, їх законних інтересів, поваги їхні переваги.

2. Діяльність поліції, що обмежує правничий та свободи громадян, негайно припиняється, якщо досягнуто законна мета чи з’ясувалося, що вона може або має досягатися в такий спосіб.

3. Співробітник поліції немає права вдаватися до катуванням, насильству, жорстокому, жорстокого чиунижающему людську гідність зверненню або покаранню. Співробітник поліції ні заохочувати і здійснювати будь-яку дію, яким громадянинові зумисне заподіюються біль, фізичне чи моральне страждання з одержання від цього чи то з іншої особи відомостей або визнання, покарання його іншої особи за вчинені дії чи дії, у яких вони підозрюються.

4. Поліція забезпечує затриманим особам можливість реалізувати встановлений федеральним законом декларація про юридичну допомогу, повідомляє на прохання (а разі затримання неповнолітніх – в обов’язковому порядку) про затримання родичам, на роботі чи навчання, за необхідності вживає заходів з надання затриманим особам першої допомоги, і навіть заходи для усунення загроз чиєїсь життя, здоров’ю чи об’єктах власності, які з’явились у результаті затримання.

4 стр., 1645 слов

Принципи міжнародного права у сфері суспільних відносин стосовно інформаційної

... державної виконавчої влади, реалізація державної політики яких пов’язана з інформаційною інфраструктурою держави. Сучасне інформаційне ... права, що регулюють суспільні відносини у сфері забезпечення інформаційної безпеки, можна віднести такі: верховенство права, забезпечення прав і свобод людини, забезпечення права на ... є найважливішою функцією держави та справою всієї України. Вона є невід’ємною ...

5. Поліція немає права збирати, зберігати, використовувати й поширювати інформацію про приватного життя особи без його згодою, крім випадків, передбачених федеральним законом.

Законність

1. Поліція здійснює своєї діяльності біля Російської Федерації відповідно до Конституцією Російської Федерації, загальновизнаними принципами та аналогічних норм міжнародного права, міжнародними договорами Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законів і іншими нормативними правовими актами.

2. Обмеження прав, свобод і законних інтересів громадян, і навіть правий і законних інтересів громадських об’єднань є, організацій корисною і посадових осіб припустимо на підставах і як, передбачених федеральним законом.

3. Застосування співробітниками поліції заходів державного примусу для реалізації обов’язків і поліції припустиме лише у випадках і порядку, передбачених федеральним законом.

4. Співробітник поліції неспроможна на виправдання незаконного дії чи бездіяльності посилатися на інтереси служби, економічну доцільність, вимоги вищих посадових осіб, або будь-які інші обставини і мотиви.

Безсторонність

1. Поліція здійснює своєї діяльності щодо усіх громадян незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місце проживання, ставлення до релігії, переконань, приналежність до громадським об’єднанням, і навіть інших обставин.

2. Співробітник поліції під час здійснення службову діяльність може бути пов’язаний рішеннями політичних партій, суспільних соціальних і релігійних об’єднань.

3. Співробітник поліції маю виявляти терпимість і на повагу до звичаям і політичним традиціям народів Росії, враховувати культурні й інші особливості різних перебігу етнічних та соціальних груп, конфесій, сприяти міжнаціональному і міжконфесійного згоди.

4. Співробітник поліції під час здійснення службову діяльність, і навіть у позаслужбових відносинах повинен утримуватися від будь-яких дій, які можуть опинитися опорочити його гідність, викликати сумнів щодо його неупередженості чи підірвати авторитет поліції.

Відкритість і публічність

1. Діяльність поліції є відкритої суспільству тією мірою, у це який суперечить вимогам законодавства Російської Федерації про захист державної влади і інший охоронюваної законом таємниці, і навіть не порушує охоронюваних законом прав громадян, громадських об’єднань є і закупівельних організацій.

2. Громадяни, громадські об’єднання й мають право гаразд, встановленому законодавством Російської Федерації, отримувати від поліції інформацію, безпосередньо що стосується їхніх прав.

3. Поліція постійно інформує державні органи, органи місцевого самоврядування і громадян про діяльність через засоби інформації і розширюють мережу Інтернет.

4. Керівники територіальних органів федерального органу виконавчої влади сфері внутрішніх справ у порядку, визначеному федеральним органом виконавчої влади сфері внутрішніх справ, регулярно виступають з звітами про діяльність поліції перед законодавчими (представницькими) органами структурі державної влади суб’єктів Російської Федерації і представницькими органами муніципальних утворень, і навіть громадянами.

5 стр., 2397 слов

Права та обов’язки громадян у сфері охорони здоров’я

... 2. Основні права та обов'язки громадян у сфері охорони здоров я Отже, пацієнт в Україні має право на: вільний вибір ... увагу на ст.30 Основ законодавства Російської Федерації про охорону здоров'я громадян, що містить визначений перелік прав пацієнтів, ... влади і органами місцевого самоврядування спільно). М. Малеєна окремо виділяє права пацієнтів, здійснює їх детальну характеристику та класифікує на ...

5. Порядок виступи співробітників поліції, заміщуючих посаду дільничного уповноваженого поліції, з звітами громадянами, які мешкають відповідному муніципальному освіті, встановлюється федеральним органом виконавчої влади сфері внутрішніх справ.

6. Поліція відповідно до законодавством Російської Федерації надає інформацію про своєї діяльності засобам масової інформації з запитам їх редакцій, і навіть шляхом проведення прес-конференцій, розсилки довідкових і статистичних матеріалів й інших формах.

7. За заявками редакцій засобів гаразд, визначеному федеральним органом виконавчої влади сфері внутрішніх справ, здійснюється акредитація журналістів висвітленню діяльності поліції.

8. Федеральний орган виконавчої влади сфері внутрішніх справ у відповідно до законодавства Російської Федерації вправі засновувати спеціалізовані засоби інформації поширення інформації про діяльність поліції.

Забезпечення громадського довіри й підтримки громадян

1. Поліція під час здійснення своєї діяльності мають забезпечувати громадську довіру до собі й центральної підтримку громадян.

2. Поліція повинна прагне, щоб дії її працівників, за всієї суворістю й не, були обгрунтовані і зрозумілими громадян.

3. Що стосується застосування до громадянинові заходів, обмежують його правничий та свободи, співробітник поліції зобов’язаний роз’яснити йому причину застосування заходів, і навіть що виникають у з цим правничий та обов’язки, крім випадків, коли така роз’яснення неможливо або недоречно.

4. Співробітник поліції, звертаючись з вимогою до громадянинові чи здійснюючи дії, обмежують правничий та свободи громадянина, зобов’язаний пред’явити службове посвідчення, крім випадків, коли така пред’явлення неможливо або недоречно.

5. Співробітник поліції просить вибачення громадянинові, чиї правничий та свободи були ним порушено.

6. Дані, що ганьблять честь, гідність і репутацію громадянина, віддані гласності співробітником поліції, у випадку визнання їх відповідають дійсності судом, слідчим, органом дізнання чи самої поліцією, повинні прагнути бути спростовані у тій формі, якою вони оприлюднили, в можливо стислі терміни, але з пізніше як за місяць від часу визнання такі відомості не відповідають дійсності.

7. Федеральний орган виконавчої влади сфері внутрішніх справ постійно вивчає і враховує думка громадян про діяльність поліції та проводить моніторинг взаємодії поліції з інституціями громадянського суспільства.

8. Думка громадян про діяльність поліції одна із основних критеріїв офіційної оцінки її.

9. При федеральному органі виконавчої влади сфері внутрішніх справ України та його територіальних органах утворюються громадські поради задля забезпечення взаємодії громадян Російської Федерації і громадських організацій об’єднань з федеральним органом виконавчої влади сфері внутрішніх справ України та його територіальними органами з метою обліку потреб і законних інтересів громадян, захисту їх права і свободи, і навіть прав громадських об’єднань є для формування та її реалізації державної політики у сфері внутрішніх справ.

9 стр., 4168 слов

К СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

... коло управлінських відносин (як зовнішніх так і внутрішніх), які виникають у сфері реалізації функцій і повноважень органів публічної, насамперед, виконавчої влади і вжиття ними заходів адміністративного примусу й ... до адміністративної відповідальності [9, c. 13]. Адміністративне право як наука – це система знань про сукупність правових норм, що регулюють відносини управлінського характеру в певних ...

10. Громадський рада при федеральному органі виконавчої влади сфері внутрішніх справ утворюється гаразд, визначеному Президентом Російської Федерації.

11. Громадські ради при територіальних органах федерального органу виконавчої влади сфері внутрішніх справ утворюються у порядку, визначеному керівником федерального органу виконавчої влади сфері внутрішніх справ.

Стаття 10. Взаємодія та співпрацю поліції з колишніми державними органами, органами місцевого самоврядування, громадських об’єднань, організаціями та громадянами

1. Поліція під час здійснення своєї діяльності взаємодіє зі правоохоронними та державними органами, органами місцевого самоврядування, громадських об’єднань, організаціями та громадянами.

2. Поліція і під час покладених її у справжнім Федеральним законом обов’язків може скористатися наявними можливостями державних органів порядку, певному законодавством Російської Федерації.

3. Поліція у своїх повноважень сприяє державних органів, органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням і організаціям у забезпеченні захисту права і свободи громадян, законності, правопорядку та суспільній безпеки.

4. Державні органи, органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, організації та посадові особи сприяють поліції під час здійснення покладених її у обов’язків.

5. Громадяни відповідно до законодавством Російської Федерації можуть залучатися до виконання поліції покладених її у обов’язків на добровільній основі.

6. Поліція надає підтримку розвитку цивільних ініціатив у сфері попередження правопорушень і забезпечення правопорядку.

7. Взаємодія поліції з її правоохоронними органами інших держав і міжнародними поліцейськими організаціями ввозяться відповідності з міжнародними договорами Російської Федерації.

Використання досягнень науку й техніки, сучасних технологій та інформаційних систем

1. Поліція своєї діяльності використовує досягнення науку й техніки, інформаційні системи, системи зв’язку й передачі, і навіть сучасну інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру федерального органу виконавчої влади сфері внутрішніх справ.

2. Поліція гаразд, встановленому законодавством Російської Федерації, використовує електронні форми прийому документів, повідомлення про перебіг надання державних послуг, взаємодії з правоохоронними та іншими органами, органами місцевого самоврядування, громадських об’єднань і міжнародними організаціями.

3. Поліція використовує технічні засоби, кошти фото- і відеофіксації при документування обставин скоєння злочинів і адміністративних правопорушень, зокрема у суспільних місцях, і навіть при документування дій співробітників поліції, виконують покладені ними обов’язки.

4. Федеральний орган виконавчої влади сфері внутрішніх справ забезпечує поліції зокрема можливість використання Інтернету, автоматизованих інформаційних систем, інтегрованих банків даних.

Обов’язки і право поліції

Обов’язки поліції

1. На поліцію покладаються такі обов’язки:

1) захищати злочинних та інших протиправних зазіхань життя, здоров’я, правничий та свободи, і навіть майно громадян;

2) прийматиме і реєструватиме заяви, повідомлення й іншу інформацію про злочини та інших подіях, зокрема у вигляді електронного документа, приймати щодо них рішення; після прибуття цього разу місце події вживати заходів із недопущення злочинів і адміністративних правопорушень, документування обставин, усунення відповідних загроз, приймати інші заходи, передбачених законодавством Російської Федерації; видавати на прохання громадянина гаразд, визначеному федеральним органом виконавчої влади сфері внутрішніх справ, повідомлення про зарахування та державній реєстрації його заяви;

11 стр., 5481 слов

Права, свобода і обов’язки людини і громадянина

... якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей. Підвалини реальності прав і свобод людини та громадянина полягають в тому, що права та свободи гарантуються державою і не ... А для цього необхідні відповідні гарантії здійснення людиною своїх прав та свобод. Проте, за всієї важливості закріплення прав і свобод людини відповідно до міжнародних стандартів, найважливішим, безумовно, ...

3) виявляти причини злочинів і адміністративних правопорушень й умови, які б їх здійсненню, брати участь у межах своїх повноважень заходи для їх усунення; виявляти осіб,подготавливающих злочину, провести з ними індивідуальну роботу у цілях схиляння до відмові скоєння злочину; здійснювати що з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадських об’єднань іорганізаціями діяльність із профілактиці бездоглядності і правопорушень неповнолітніх;

4) надавати першу допомогу громадянам, постраждалим від злочинів, адміністративних правопорушень і від нещасних випадків, і навіть громадянам, які убеспомощном стані або у стані, небезпечному їхнього життя і здоров’я, коли спеціалізована допомогу може бути отримана ними своєчасно або відсутня;

5) інформувати відповідні державні органи, органи місцевого самоврядування та молодіжні організації