Оплата праці юристів їх правовий та соціальний захист

Реферат з дисципліни: Основи професійної діяльності юриста

Выполнил: студентка грн. 21-02 2 го курсу Чернятина Наталіє Миколаївно

Інститут економіки та права

р. Воронеж

2004 р.

Запровадження

Професія юриста — це особливий рід занять мають спеціальна підготовка як правило, здійснюваний на возмездной платній основі у відповідність до прийнятими професійними стандартами.

Професія юриста, професійна юридична діяльність, галузь правових робіт забезпечують функціонування правової системи.

У літературі юридична діяльність переважно сприймається як жорстке виконання усіма зобов’язаними до того що особами встановлених законом процедур, тобто. скоріш подається як зміст процесуальних порядків.

Від рад і рішень юристів залежить доля людей, їх майнові і немайнові відносини, стабільність економіки, інтереси автори і винахідника, приплив інвестицій і, нарешті, порядок надворі і безпека громадян. Працівники юридичних професій часом приймають дуже несприятливі й інших і тяжкі собі рішення. Помилки юристів (незаконний арешт, неправильне рішення арбітражного суду, бездіяльність у кризовій ситуації, що вимагає втручання, просто нерозумна поведінка) можуть негативно зашкодити стані законності та правопорядку, на добробуті членів товариства. Ця особливість впливає технологію роботи юристів, їхні стосунки, психічний стан.

Отже, звертаючись на роботу юристів-професіоналів, слід зазначити її відповідальний, тяжкий й те водночас цікавий, різноманітний, високоінтелектуальний характер. Юристи мають різну підготовленість, неоднакові здібності. Усі вони ставить перед собою стоять особисті інтереси поруч із громадськими. Але разом вони здійснюють професійну діяльність, результати якій дуже позначаються якості життя покупців, безліч усі вони однак перебувають під, контролем суспільства, привертають до собі увагу. Це важка і дуже потрібна роботу і який завжди легка особисте життя.

Професійні обов’язки юриста у його діяльності

Професійні обов’язки юриста формувалися з урахуванням нормативно-правових актів різного рівня (Конституція РФ, Федеральні Закони, інші підзаконні нормативно-правові акти, включаючи локальні), і навіть правозастосовних актів.

Професійні обов’язки юриста конкретизуються наказом про зарахування посаду, трудовим договором, угодами різного характеру. Технологічно вони перебувають у скоєнні відповідно до правовим статусом і вкриваю його основі дій (рішень) з досягнення певних результатів. Здійснення професійні обов’язки (поряд із фаховим поведінкою) є активною бік, серцевину праці юриста.

6 стр., 2632 слов

Етична культура юриста (2)

... почуття, особисту чесність і високу принциповість. Чим вища моральна культура юриста, тим ефективніше він виконує службові обов’язки, тим відповідальніше ... громадян. 2. Визначення змісту і завдань професійної етики юриста. Професійна етика є одним із підрозділів науки про мораль, ... можна ототожнювати з всепрощенням. 4. Простота і скромність. Вони потрібні юристу для того, щоб він не був егоїстом і ...

Кожна обов’язок правника й всі разом структурно є певні диспозитивно і імперативно повноваження президента і борг:

 • виконання у певних ситуаціях та за наявності визначених підстав запропонованих дій (порушити кримінальну справу, передати його прокурору, захистити інтереси позивача у цивільному процесі голосування та т.п.);
 • деяких випадках досягнення якихось результатів (розкриття злочинів, забезпечення законності вироку), але — не вказівку про виграш справи;
 • дотримання правил скоєння діянь П.Лазаренка та досягнення результатів до виконання цей обов’язок;
 • Передбачається, будь-яка професійний обов’язок юриста забезпечується належної методикою і організаційно-технічними умовами.

2. Проблема виконання професійні обов’язки

Виконуючи свої обов’язки, юрист повинен: а) прагнути задовольняти залежно від своєї компетенції і проти нього завдань реальні потреби товариства, тобто. працювати є; б) дотримуватися законність, вступаючи за необхідності в конфлікт за інтересами окремих осіб, відомств і, можливо, структурі державної влади загалом; в) робити професійну кар’єру, переймаючись своєму просуванні та інших професійних інтересах.

Баланс цього відповідає інтересам і країни, і кожного юриста. Проте його дотримання є дуже складне завдання. Для неї необхідні:

 • наявність професійної спроможності російських і майстерності;
 • психологічна готовність до праці певної напруженості;
 • розпорядження про постійне проходження вимогам діючої правової системи.

3. Побудительные сили та мотиви виконання юристом професійні обов’язки

Це досить гостра проблема. Вона у необхідності пошуку миру і мобілізацію коштів до створення цього, у якому юрист справді використав би весь свій потенціал, всі можливості для якісного, своєчасного, ефективного виконання обов’язків точному відповідно до закону. Очевидно, такі кошти є:

 • державна соціальний захист юриста, оплата його, у якій формі вона здійснювалася;
 • просування його за службі, матеріальне стимулювання;
 • створення кращих умов праці, включаючи можливість самовираження юриста, і навіть гарантії професійної стабільності і забезпечення у майбутньому.

Природно, роль цих стимулів неоднакова в різної соціально-політичної атмосфері. Вони сприймаються і оцінюються юристами загалом контексті стану справ у світі початку й корпорації юристів.

У цьому плані слід розрізняти дві основні типу професійної діяльності юриста. Перший, коли робота, робочі завдання надходять юристу незалежно з його волі, через її посади, але юрист фактично може обмежити обсяг своєї роботи, не проявляючи ініціативу, формально розглядаючи справи, прагнучи позбудеться них, затягти розгляд і був т.п. У цьому винагороду до праці не пов’язані з її обсягом або пов’язано лише побічно, необов’язково. Це найпоширеніший варіант. Так працюють слідчі, судді, прокурори. Хоч би як переробляв суддя – оплата його залишається незмінною. Другий тип професійної діяльності є, коли юрист сам визначає обсяг своєї роботи, пов’язуючи його з одержуваної оплатою і будучи зацікавленою збільшенні обсягу робіт у межах можливої собі навантаження чи наявних пропозицій. Так працюють адвокати, юристи у юридичних фірмах та інших.

3 стр., 1045 слов

Мова ділових паперів — Кацавець Г.М. — 4. Терміни ...

... на останньому складі мають закінчення -а, -я: Дністра, Требужа, Остра, Дінця. 4. Терміни професійної діяльності юристів ... меча, безсилля права (?. Ісринг). 1. Професійна лексика 2. Доктрина 3. Правопис складних ... галузь діяльності, що стосується вивчення держави та права і професійної діяльності юриста. Юрист - ... атома, поршня, сектора, куба, катода, реферата; українські терміни, коли вони утворені ...

Відмінності виділених типів професійної діяльності об’єктивні. Вони повсюдно. Їх усунути, а можна лише врахувати, впливаючи на процес професійної діяльності юриста. Це означає, що оплату праці слід пов’язувати й не так з його обсягом, як із його якості, критеріями, основі яких він оцінюється.

У світовій практиці підвищення на службі поліпшення умов праці, гарантії стабільності і забезпечення у майбутньому сприймається як досить ефективні спонукальні сили, які породжують позитивну мотивацію праці юриста. Юрист на фірмі може отримувати великий дохід, а може і важливість залишатися взагалі без роботи. Державному службовцю менший дохід компенсується гарантіями збереження оплати, робочого місця, надійної перспективою отримання пенсії, певним пошаною, повноваженнями тощо. Та заодно те, що іменується соціальний захист, працює ще як професійне стимулювання. Юристу доводиться передплачувати соціальні гарантії якісним і чесним виконанням своїх зобов’язань.

4. Оцінка виконання професійної обов’язки юриста

І це проблема є їх украй гострої, причому як для професійної практичної діяльності юристів. Так само важко оцінити виконання професійні обов’язки науковцями, інших спеціальностей. Кількісні показники, украй важливі власними силами з оцінки напруженості роботи, все-таки важко покласти основою оцінки її якості. Наприклад, у сфері законодавчої роботи дуже наївними видаються якісні оцінки діяльності парламенту з кількості ухвалених законів. Широко відомі суперечки ролі оцінок діяльності слідчого апарату за кількістю розслідуваних справ, або навіть по розкриття злочинів.

Оцінка стану професійної діяльності юриста обов’язкова. Відомо, що за відсутності офіційної оцінки вона заміщується неофіційної. Вочевидь, офіційні оцінки роботи юриста мають бути досить зваженими і підготовлені до використанню у управлінських цілях. Відповідно вони мають спиратися на значний обсяг інформації та відповідати визначеними критеріями. Такими критеріями є:

 • законність;
 • раціональність;
 • якість, взяте в оцінному сенсі як співвідношення між метою, процесом і результатом, між виконавцем обов’язків і порівнянні з цим вимогами.

Розглянемо коротко зміст деяких напрямів.

5. Законність виконання професійні обов’язки

Вона у цьому, що юридичні дії рамках діючої правової системи неспроможна працювати на її руйнації. Навіть професійна критика закону ввозяться в рамках чинного права. За дотримання цього основного умови законність виконання професійні обов’язки передбачає:

 • декларація про тлумачення;
 • можливість розсуду в заданих межах;
 • механізм подолання помилок, і порушень сну і т.д.

  6.

Раціоналізація професійної діяльності юриста

Це основі забезпечення її технологічності. Це підвищення технічного і технологічного рівня праці через відбір і конкретизації цілей праці, усунення зайвих і спрощення залишених необхідних процедур, ширше застосовуються техніки, максимальна можливість спеціалізації тощо. Власне мети, зміст професійні обов’язки юриста, практика, потреби і досягнення формують механізм раціоналізації професійної діяльності юриста.

10 стр., 4984 слов

Поняття та види об єктів авторського права

... створення нових наукових та мистецьких творів. Своїми напрямками на створення нематеріальних творчих результатів авторське право зближується з аналогічними інститутами права, що охороняють результати творчої діяльності. Принципи авторського права східні із ...

7. Якість професійної діяльності юриста

Якість професійної діяльності юриста іноді сприймається як сукупність її правових властивостей. Наприклад, якість розслідування злочинів сприймається як законність, всебічна повнота і об’єктивність дослідження обставин справи, обгрунтованість і вмотивованість пред’явленого обвинувачення.

Такий їхній підхід правильний, з урахуванням, сума властивостей, ознак якості створюють його стан. Найважливіші ознаки якості виконання професійні обов’язки юристом:

 • законність, «правообразность», тобто. відповідність духу права;
 • придатність на вирішення різноманітних, зокрема. і нетривіальних завдань;
 • своєчасність;
 • позитивна результативність;
 • високий рівень використання свого потенціалу правовим регулюванням і .т.п.

Всі ці ознаки (переважно у ході гострих суперечок) конкретизуються стосовно напрямам і елементам професійної юридичної діяльності.

Рациональность і якість у принципі нічого не винні суперечити одна одній. Спрощення професійної юридичної діяльності знижує у часто підвищення якості. Тому забезпечення раціональності і забезпечення якості – суперечливий процес, і прийняті рішення часто є компромісними.

8. Шляхи досягнення раціональності і забезпечення якості виконання професійні обов’язки юриста

Вони просто різноманітні. На особистісному рівні, тобто. кожному за юриста, цілком необхідними і загальними всім напрямів юридичної діяльності є: оволодіння професійним правовим підходом як інтегрованим станом готовності до професійної юридичної діяльності; освоєння методики роботи з документами (фіксованою інформацією); здійснення міжособистісних комунікацій; постановка, усвідомлення і рішення виникаючих правових завдань; оцінка та реалізація результатів своєї діяльності.

Це означає, що юрист має бути готовим правильно і реагувати на запити суспільства, володіти методиками і прийомами роботи з мінливим законодавством, великої документацією, опублікованій літературою. Він має вміти розмовляти з людьми, вислуховувати опонентів, обумовити, брати участь у обговоренні юридичних справ, чи в процедурах їх колегіального дозволу. Юристу необхідно визначити своєї ролі у соціальному житті, економіці та управлінні, виявляти ситуації, потребують її втручання, зобов’язаний володіти прийомами рішення стандартних і нестандартних правових завдань. Специалист-юрист мусить уміти сформулювати прийнятний і исполнимый проект рішення, відповідний закону, знайти форму висловлювання цього рішення і реалізувати їх у доступних юристові межах.

Володіння цими навичками, методиками і прийомами, як зазначалось, тим паче необхідно, що юрист виконує за хронічного дефіциту часу, за умов конфлікт інтересів і високу відповідальність.

Список літератури

1. Алексєєв С.С. Введення у юридичну спеціальність -М., 1976.

2. Жалинский А.Э. Основи професійної діяльності юриста -М., 1989.

3 стр., 1356 слов

Етична культура юриста

... та обов’язків та використання їх у професійній діяльності. Мораль – це норми ... першому рефераті з юридичної деонтології, тим паче що саме ця наука є базовою для усієї культури юриста. 2. Етична культура юриста Етична культура юриста – це знання юристом його моральних прав ...

3. Власов В.І. Розслідування злочинів. Проблеми якості. Саратов, 1988.